.

XXII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

 • 05-06-2023
Ilustracja do informacji: XXII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
3 czerwca 2023 r. na Stadionie Sportowym w Trzebielu odbyły się XXII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zmaganiom zawodników przyglądali się m.in.: Starosta Żarski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Józef Radzion, Komendant Powiatowy PSP w Żarach   mł. bryg, Mariusz Morawski, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz licznie zgromadzeni kibice.
 
W rywalizacji udział wzięło 30 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 18 drużyn młodzieżowych. Drużyny seniorów zmagały się  w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, natomiast w kategorii młodzieżowej zawody zostały rozegrane według regulaminu CTIF, czyli regulaminu tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych. Zwycięskie drużyny z każdej kategorii mają prawo do reprezentowania Powiatu Żarskiego podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo - Pożarniczych Drużyn OSP oraz Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Po przeprowadzonych konkurencjach najlepszymi drużynami okazały się:
 
W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt:

I miejsce OSP Złotnik
II miejsce OSP Górzyn
III miejsce OSP Żarski Wielkie
IV miejsce OSP Lubanice
V miejsce OSP Sieniawa Żarska
VI miejsce OSP Piotrów
 
W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców:

I miejsce OSP Bieniów
II miejsce OSP Lubanice
III miejsce OSP Piotrów
IV miejsce OSP Złotnik
V miejsce OSP Jasień
VI miejsce OSP Mirostowice Dolne
VII miejsce OSP Tuplice
VIII miejsce OSP Przewóz
IX miejsce OSP Górzyn I
X miejsce OSP Sieniawa Żarska
XI miejsce OSP Górzyn II
XII miejsce OSP Żarski Wielkie
 
W klasyfikacji generalnej kobiet:

I miejsce OSP Złotnik
II miejsce OSP Lubanice
 
W klasyfikacji generalnej seniorów:

I miejsce OSP Złotniku
II miejsce OSP Chocicz
III miejsce OSP Sieniawa Żarska
IV miejsce OSP Tuplice
V miejsce OSP Marszów
VI miejsce OSP Lubanice
VII miejsce OSP Brody
VIII miejsce OSP Bieniów
IX miejsce OSP Dębinka
X miejsce OSP Stara Woda
 
Najlepszym drużynom wręczono puchary, dyplomy okolicznościowe, upominki oraz nagrody pieniężne ufundowane przez: Starostę Żarskiego oraz Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarach. Tradycyjnie słodki poczęstunek dla młodzieży zapewnili Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację  XXII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP. Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Trzebiel Tomaszowi Sokołowskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy w Trzebielu za wszelką pomoc i nieocenione zaangażowanie, dzięki którym XXII Powiatowe Zawody - Sportowo Pożarnicze przebiegały w rodzinnej atmosferze strażackiego pikniku. Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Żarach mł. bryg. Mariuszowi Morawskiemu oraz strażakom z KP PSP w Żarach za profesjonalne przeprowadzenie zawodów oraz czuwanie, aby rywalizacja przebiegała w duchu fair play.  Bardzo dziękujemy strażakom – ochotnikom z OSP Trzebiel za nieocenioną organizacyjną i techniczną. Dziękujemy Szpitalowi Na Wyspie w Żarach za zabezpieczenie medyczne.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Konferencja pt. " Depresja ucznia - problem nauczyciela?"

 • 05-06-2023
Ilustracja do informacji: Konferencja pt. " Depresja ucznia - problem nauczyciela?"
2 czerwca 2023 r.  w gościnnych progach  Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G. Ph. Telemanna w Żarach odbyła się konferencja  pt. „ Depresja ucznia – problem nauczyciela?”, którą otworzyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal – Wyderkiewicz.
 
Konferencję, której współorganizatorem był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, poprowadzili: Dyrektor Poradni Lucyna Hoffmann – Czyżyk oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach Bartłomiej Kubiak. 
 
W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska, radni Rady Powiatu Żarskiego, Sekretarz Gminy Żary Edyta Ciecierska, Sekretarz Gminy Brody Beata Kowalczuk, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Lucyna Grzybowicz, Wizytator Lubuskiego Kuratorium Oświaty Joanna Chrzanowska, Wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Edyta Paczkowska, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Żarskiego, dyrektorzy i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z województwa lubuskiego, kierownicy i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Żarach oraz pracownicy Urzędów Miejskich i Urzędu Gmin.
 
Podczas konferencji wystąpili:
 1. dr hab. prof. UZ Iwona Grzegorzewska, psycholog kliniczny, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, z wykładem pt. „Uczeń z depresją w szkole – profilaktyka, rozpoznanie, wsparcie”.
 2. Lucyna Hoffmann – Czyżyk, psycholog, psychotraumatolog, z wykładem pt. „Pomoc dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi w Zespole Poradni Powiatu Żarskiego”.
 3. Mateusz Baczyński, lekarz psychiatra, kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu, z prelekcją pt. „Na trzy zmiany u Augiasza”.
 4. Marcin Łokciewicz, nauczyciel-wychowawca, pedagog i terapeuta Zespołu Szkół przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze z wykładem pt.: Kondycja psychiczna współczesnej młodzieży. Możliwości profilaktyczne.”
 
Konferencję uświetnili występami artystycznymi niezwykle zdolni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach zachwycając zgromadzonych swoimi talentami i pięknem gry na ksylofonie, fortepianie, gitarze, skrzypcach, altówce oraz wiolonczeli.
 
Serdecznie dziękujemy Pani Sylwii Kamzelskiej- Bronowickiej - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G.Ph. Telemanna  w Żarach – za poprowadzenie części artystycznej oraz za ugoszczenie nas w progach szkoły.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dzień Dziecka w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 01-06-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach
1 czerwca 2023 r., zgodnie z wieloletnią tradycją,  Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel odwiedzili Szpital Na Wyspie w Żarach, gdzie przekazali – na ręce Lekarza Naczelnego Pana Rafała Kołsuta oraz rezydentek Oddziału Dziecięcego Pani Karoliny Demczuk i Pani Agnieszki Dudek – upominki dla najmłodszych pacjentów szpitala. Miłym akcentem, podkreślającym wyjątkowy charakter obchodzonego dzisiaj Dnia Dziecka, były kolorowe balony z postaciami z bajek, które dzieci uwielbiają.
 
Wszystkim Dzieciom - tym małym i dużym – życzymy przede wszystkim zdrowia, wielu powodów do radości i uśmiechu oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
czytaj dalej

Dzień Dziecka 2023

 • 31-05-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Dziecka 2023
 
 

XLIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-05-2023
Ilustracja do informacji: XLIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Wicestarosta Małgorzata Issel przekazała - na ręce członka Klubu Motocyklowego Black Eagles MC Poland – podziękowania za organizację XIV edycji akcji MOTOKREW ŻARY, podczas której zebrano ponad 27 litrów krwi.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek omówiła aktualne problemy związane z pieczą nad małoletnimi oraz przedstawiła do rekomendacji Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej, która stanowi przedstawienie potencjału sektora pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 
Na zakończenie Starosta Żarski Józef Radzion przedstawił raport o stanie Powiatu Żarskiego za 2022 rok, który stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, w szczególności realizację: programów, strategii, uchwał Rady Powiatu, a także zawiera zawiera informację o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach.
 
Podczas XLIII sesji Rady Powiatu Żarskiego podjęto uchwały:
- w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat.
- w sprawie przekazania petycji według właściwości.
- w sprawie nadania skrzyżowaniu z ruchem okrężnym ulic Lotników, Artylerzystów i Broni Pancernej imienia: „Rondo im. Pracowników ZTD >>Dekora<<” (uchwała intencyjna).
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Prezydium Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • 30-05-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Prezydium Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
29 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Prezydium Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim: Wojciechem Porębą – Przewodniczącym, Stanisławem Serafiński- zastępcą Przewodniczącego, Rajmundem Czerwonajcio- członkiem i Jackiem Tomczykiem.
 
Na spotkaniu omówiono zasady współpracy i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników administracyjnych z zakresu prawa budowlanego. Następnie poruszono tematy współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych w Żarach w zakresie edukacji uczniów oraz podzielono się doświadczeniami i poradami z zakresu prawa budowlanego.
czytaj dalej

Spotkanie z Samorządowcami

 • 30-05-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Samorządowcami
26 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Rardziona z samorządowcami. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie oraz przedstawiciele samorządów z Powiatu Żarskiego, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski, radny powiatowy Józef Łahucik oraz radny miejski z Żar Tomasz Płóciennik.
 
Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz przedstawiła stan realizacji inwestycji powiatowej związanej z rozbudową szpitala. Inwestycja ta jest finansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i ze środków Powiatu Żarskiego. Następnie Pani Prezes przedstawiła problemy, z jakimi obecnie zmaga się powiatowa służba zdrowia, problemy kadrowe i sprzętowe, podziękowała samorządom za wsparcie dla Szpitala Na Wyspie w latach ubieglych oraz podkreśliła, że szpital jest wdzięczny za jakąkolwiek  pomoc, która jest dobrze wykorzystana w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu.

Tomasz Czajkowski- Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury, przedstawił analizę pozyskanych środków przez samorządy z Powiatu Żarskiego z różnych programów rządowych ( Polski Ład - PGR,   Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Fundusz Inwestycji Drogowych). Dzięki temu wsparciu była możliwość realizacji wielu inwestycji w naszych samorządach.
 
Przeanalizowano funkcjonowanie komunikacji autobusowej realizowanej wspólnie przez powiat i samorządy w ramach Programu Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych  i ze środków samorządów, przeanalizowano kursy, które należy zawiesić  w okresie miesięcy wakacyjnych. Samorządowcy podnosili sprawę  bieżącego utrzymania dróg powiatowych ( pilnego koszenie traw, równanie poboczy, wycinka zakrzaczeń przy drogach, wycinkę suchych drzew i gałęzi, usuwanie traw z chodników i przy krawężnikach).
 
Podczas spotkania podkreślono znaczenie stałej wzajemnej współpracy i komunikacji pomiędzy władzami powiatu i władzami samorządów gminnych.
czytaj dalej

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 • 30-05-2023
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody Dnia Strażaka
26 maja 2023 r. Mszą Św. w intencji strażaków odprawioną w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Następnie ogniowcy udali się na plac w żarskim rynku, gdzie - zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z udziałem pocztów sztandarowych KP PSP oraz jednostek OSP - odbył się uroczysty apel.
 
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Krystianowi Koseli przez Dowódcę uroczystości kpt. Piotra Brelę, następnie swoje przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski w którym przywitał zaproszonych gości.
 
W powiatowych obchodach Dnia Strażaka udział wzięli m.in.: Józef Radzion – Starosta Żarski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach, Wicestarosta Małgorzata Issel, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Żarskiego, radni Rady Powiatu Żarskiego, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszeni goście.
 
Podczas apelu wręczono medale, odznaki, awanse na wyższe stopnie, akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody Komendanta Powiatowego PSP w Żarach.
Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: 2023-05-26 Powiatowe obchody Dnia Strażaka

ZAPROSZENIE NA XXII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 • 29-05-2023
Ilustracja do informacji: ZAPROSZENIE NA XXII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Spotkanie z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem

 • 24-05-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem
23 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem, podczas którego poruszono tematy związane z budową ścieżek rowerowych oraz utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Jasień.
 
W trakcie spotkania rozmawiano o budowie ścieżek rowerowych w pasie drogi powiatowej biegnących przez Gminę Jasień, w tym o wyrażeniu zgody właściciela na dysponowanie działkami w celach budowalnych. Zajęto się również omówieniem „Koncepcji przebiegu trasy rowerowej przez miejscowości Wicina, Roztoki, i Bieszków na terenie Gminy Jasień”.
 
Następnie, poruszono tematy utrzymania dróg powiatowych (równania poboczy czy koszenia traw) oraz współpracy Gminy Jasień i Powiatu Żarskiego w zakresie usuwania suchych i powalonych drzew przy drogach.
 
Ponadto Burmistrz Andrzej Kamyszek opowiedział o inwestycjach, które są obecnie realizowane na terenie Gminy oraz inwestycjach planowanych w przyszłości.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook