.

Powiat Żarski otrzymał 3 386 253,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi Królów-Jasionów-Niwica!

 • 20-02-2024
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski otrzymał 3 386 253,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi Królów-Jasionów-Niwica!
19 lutego 2024 r. Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel otrzymali symboliczny czek od Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja oraz podpisali umowę o przyznaniu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1102F Królów – Jasionów-Niwica.  W podpisaniu umowy uczestniczyli także Andrzej Gembara - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.

Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 386 253,00 zł na pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 1102F Królów – Jasionów – Niwica (od km 0+000,00 do km 1+717,00). Środki na budowę i modernizację drogi pozyskane zostały w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, a dodatkowe 2 000 000,00 zł na realizację tego celu przeznaczy ze środków własnych Powiat Żarski, dzięki czemu będzie można przebudować 1717 metrów jezdni. Realizacja tej inwestycji znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz ułatwi mieszkańcom dostęp do obiektów użyteczności publicznej.
czytaj dalej

Umowa podpisana! W Dłużku powstanie nowy chodnik!

 • 19-02-2024
Ilustracja do informacji: Umowa podpisana! W Dłużku powstanie nowy chodnik!
19 lutego 2024 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Edward Karpowicz – właściciel Zakładu Transportowego i Ogólnobudowlanego podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099F – w zakresie chodnika w miejscowości Dłużek”.
 
Podstawowy zakres inwestycji będzie obejmował budowę chodnika o szerokości półtora metra na odcinku o długości od km 9+200 do km 10+100, budowę lub przebudowę indywidualnych zjazdów oraz wymianę krawężników i obrzeży. W ramach przeprowadzonych prac budowalnych wyregulowane zostaną istniejące włazy i pokrywy uzbrojenia podziemnego oraz wybudowane zostaną oznakowania pionowe i poziome, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi, a przede wszystkim na bezpieczeństwo pieszych.
 
Koszt inwestycji: 394 370,34 PLN.
Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR: 98% wartości inwestycji
czytaj dalej

Ferie zimowe 2024

 • 09-02-2024
Ilustracja do informacji: Ferie zimowe 2024
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!
 
Życzymy Wam bezpiecznych ferii zimowych! Odpoczywajcie, nabierajcie sił i bawcie się dobrze!
czytaj dalej

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

 • 09-02-2024
Ilustracja do informacji: Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych
Uwaga!
 
Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24.
W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.
Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.
czytaj dalej

LII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-01-2024
Ilustracja do informacji: LII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 stycznia 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w której – na zaproszenie Starosty Józefa Radziona oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel – udział wzięli: Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz I Wicewojewoda Lubuski Dariusz Popławski. W obradach uczestniczyli również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Żarskiego.

Na wstępie obrad gratulacje od Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza  za wysokie lokaty osiągnięte w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych "Perspektywy" 2024  przyjęli dyrektorzy szkół wyróżnionych w Rankingu Techników 2024: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach Krzysztof Neska, kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku Maciej Witczak oraz dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach Agnieszka Świątkowska. Listy gratulacyjne otrzymali również dyrektorzy wyróżnieni w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024: dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Wiktor Polakowski, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Małgorzata Penkal oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach Elżbieta Malendowicz.

Następnie Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrali Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz I Wicewojewoda Lubuski Dariusz Popławski.

Wojewoda Lubuski Marek Cebula w swoim wystąpieniu podkreślił chęć współpracy  ze wszystkimi samorządowcami oraz zadeklarował, że Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim będzie otwarty dla wszystkich, dla których istotne jest dobro i rozwój województwa lubuskiego. - Nawet jeśli różnimy się poglądami to zawsze możemy znaleźć punkty styczne i obszary, które są ważne dla obu stron: opieka zdrowotna, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu czy demografia – wskazywał Wojewoda Marek Cebula. Natomiast w centrum zainteresowań I Wicewojewody Lubuskiego Dariusza Popławskiego znajdują się przede wszystkim zagadnienia zawiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. - Zapraszam wszystkich do współpracy. Dobre, trafne pomysły będziemy realizowali i wspólnie działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa lubuszan – mówił w wystąpieniu I Wicewojewoda Lubuski.
 
Po wystąpieniach Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego ogłosił dwudziestominutową przerwę, po której radni Rady Powiatu Żarskiego przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w roku 2023 oraz podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2024 r.
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie powierzenia przez Powiat Żarski Powiatowi Wschowskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (Boh. Getta).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/29).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/30).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/28.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/27).
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 • 24-01-2024
Ilustracja do informacji: 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Serdecznie zapraszamy na 32 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczegóły na plakacie.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

 • 19-01-2024
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
Kochane Babcie! Drodzy Dziadkowie!
Życzymy Wam wszystkiego, co najpiękniejsze! 
Jak dobrze, że jesteście!
czytaj dalej

Ekonomik świętuje sukces w Rankingu Techników „Perspektywy” 2024!

 • 18-01-2024
Ilustracja do informacji: Ekonomik świętuje sukces w Rankingu Techników „Perspektywy” 2024!
17 stycznia 2024 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak udali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, aby wziąć udział w apelu z okazji zajęcia przez szkołę wysokiej lokaty w Rankingu Techników 2024, zorganizowanym przez Miesięcznik „Perspektywy”.
 
Społeczność szkolna, z dyrektorem Krzysztofem Neską i nauczycielami, spotkała się, aby świętować sukces szkoły - 2. miejsce w województwie lubuskim oraz na 28. miejsce w Polsce w Rankingu Techników 2024, co stanowi awans o 77 pozycji w porównaniu do ubiegłego roku. Dodatkowo, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach zajęło – bardzo wysoką - 39. pozycję w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2024!
 
–  Bardzo ucieszyła nas wiadomość o tym, iż kolejny raz wasza szkoła – Ekonomik – znalazł się na podium w Rankingu Techników Miesięcznika „Perspektywy”.  Wszystkim uczniom gratuluję osiągnięcia tego bardzo dobrego wyniku. Wspaniałej kadrze pedagogicznej życzę kolejnych sukcesów w pracy zawodowej, a uczniom w nauce. Wszystkim dziękuję za Wasze dotychczasowe osiągnięcia, a uczniów proszę o przekazanie podziękowań dla rodziców - mówiła Wicestarosta Małgorzata Issel do zgromadzonej młodzieży, a następnie wręczyła list gratulacyjny dyrektorowi Krzysztofowi Nesce.
 
Osiągniętego sukcesu gratulowała społeczności szkolnej również Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa, której list został odczytany przez dyrektora szkoły.
czytaj dalej

Brawo Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach! Gratulujemy rewelacyjnego wyniku w Rankingu Techników Miesięcznika "Perspektywy" 2024!

 • 15-01-2024
Ilustracja do informacji: Brawo Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach! Gratulujemy rewelacyjnego wyniku w Rankingu Techników Miesięcznika "Perspektywy" 2024!
15 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach ze Starostą Żarskim Józefem Radzionem oraz Wicestarostą Małgorzatą Issel spotkał się Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach Krzysztof Neska.
 
Jest nam niezmiernie miło, że Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach kolejny raz znalazł się w gronie najlepszych szkół naszego województwa i kraju Rankingu Miesięcznika "Perspektywy" 2024. Proszę przyjąć najlepsze życzenia i serdeczne gratulacje, a przede wszystkim ogromne wyrazy uznania dla całej społeczności szkolnej.  Tak dobry wynik stanowi powód do dumy i zasłużony efekt pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli – mówił Starosta Żarski Józef Radzion gratulując Krzysztofowi Nesce rewelacyjnego wyniku osiągniętego przez popularny „Ekonomik” w Rankingu Techników "Perspektywy" 2024.
 
Przypomnijmy, w gronie najlepszych szkół w Rankingu Techników 2024 miesięcznika „Perspektywy” znalazło się Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach zajmując 2. miejsce w województwie oraz 28. miejsce w kraju, a także  39. pozycję w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2024.
 
W rankingu znalazły się również inne szkoły z terenu Powiatu Żarskiego. Technikum Ekonomiczne nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku zajęło 7. miejsce w województwie i 210 w Polsce, a Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach uplasowało się na 8. miejscu w województwie i 214. miejscu w Polsce. W zestawieniu wyróżniono również Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, które zajęło 17. pozycję w Rankingu Techników w województwie lubskim, Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, które uplasowało się na 18. miejscu oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych Lubsku – ujęte w zestawieniu wojewódzkim na 33. pozycji.
 
W Rankingu Liceów Ogólnokształcących miejsce na podium województwa lubuskiego zajęło Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach (3. pozycja w województwie lubuskim oraz 90. w kraju). Nieco dalej – na 5. pozycji – uplasowało się Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach (173. miejsce w kraju).
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Żarach), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, zajęły odpowiednio 15. miejsce w województwie lubuskim oraz 865. miejsce w Polsce (I LO im. B. Prusa) oraz 29. miejsce w województwie lubuskim (I LO im. S. Żeromskiego w Lubsku).
 
Serdecznie gratulujemy osiągnietych wyników!
czytaj dalej

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego

 • 12-01-2024
Ilustracja do informacji: Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego
11 stycznia 2024 r. Starosta Żarski Józef Radzion oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz uczestniczyli w uroczystości pożegnania ze służbą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego.

Bryg. Mariusz Morawski pełnił funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Żarach od 2020 roku, a na emeryturę odszedł po 27 latach służby. Starosta Żarski Józef Radzion dziękował Komendantowi bryg. Mariuszowi Morawskiemu za lata owocnej współpracy i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z pandemią COVID-19 czy wybuchem wojny w Ukrainie. Uroczysty, ostatni apel, stanowił przede wszystkim okazję do pożegnania Komendanta z podwładnymi oraz przedstawicielami instytucji, z którymi wspólnie pracował nad poprawą bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Podczas apelu, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Patryk Maruszak, z dniem 12 stycznia 2024 roku, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Żarach st. bryg. Pawłowi Hryniewiczowi, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
 
Foto: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook