.

Wydarzenia

15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.

 • 14-10-2021
Ilustracja do informacji: 15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
 
15 października Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi.
 
SAMOBADANIE piersi – dotyk, który może uratować życie. 
 
 
Link do filmu zawierającego ważne informacje na temat samobadania (do wykorzystania):

Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Żarach mówią NIE nowotworom.

 • 13-10-2021
Ilustracja do informacji: Urzędnicy Starostwa Powiatowego w Żarach mówią NIE nowotworom.
 •  „Badajmy się” – Pracownicy, na znak solidarności z osobami walczącymi z rakiem piersi, zorganizowali happening z różowym elementem garderoby. 
 •  Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie i najczęstszą przyczyną zgonów. Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet. Niestety ponad 500 tysięcy z nich umiera z tego powodu.
 •  W październiku – miesiącu świadomości raka piersi – zachęcamy do badań profilaktycznych i czujności onkologicznej. 
 •  Niech połączy nas dbałość o zdrowie nasze, koleżanek, przyjaciółek, córek, mam i babć. Każda kobieta - bez względu na wiek - powinna wykonywać regularnie badania profilaktyczne. Bądźmy świadome zagrożenia! Bądźmy szybsze niż rak...

Dzień Ratownictwa Medycznego

 • 13-10-2021

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • 13-10-2021
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Edukacji Narodowej
12 października 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Starosta Żarski Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel w swoich przemówieniach skierowanych do dyrektorów złożyli wyrazy uznania wszystkim nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty za codzienną pracę wkładaną w wykształcenie młodego pokolenia.
Spotkanie było okazją do wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu Żarskiego.

Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r.

 • 11-10-2021
Ilustracja do informacji: Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r.
8 października 2021r. w miejscowości Lipinki Łużyckie odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2020/2021r. ,w których rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i średnich
Wyniki :
Igrzyska Dzieci
- chłopcy 1.SP 8 Żary 2.SP 5 Żary 3.SP Jasień 4.ZSP Lipinki Łużyckie 5.SP Tuplice
- dziewczęta 1.SP 8 Żary 2.SP Jasień 3.ZSP Lipinki Łużyckie 4.SP 5 Żary 5.SP Tuplice
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- chłopcy 1.ZSP Lipinki Łużyckie 2.SP Tuplice 3.SP 8 Żary 4.SP 5 Żary 5.SP Jasień
- dziewczęta 1.SP 8 Żary 2.SP Jasień 3.SP1 Żary 4.SP Tuplice 5.ZSP Lipinki Łużyckie
Licealiada
- chłopcy 1.ZSE Żary 2.CKZiU Żary 3.ZST Lubsko 4.ZSOiE Lubsko 5.ZSOiT Żary
- dziewczęta 1.KLO Żary 2.CKZiU Żary 3.ZSE Żary 4.SLO Żary 5.ZSOiT Żary
Gratulujemy!????
czytaj dalej

XXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-09-2021
Ilustracja do informacji: XXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych
- w sprawie udzielenia przez Powiat Żarski pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
- w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- w sprawie uzupełnienia składów komisji stałych Rady Powiatu Żarskiego.
 
Na wniosek Starosty nową przewodniczącą Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (w miejsce Marka Femlaka) została radna Anna Ślawska.
 
czytaj dalej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 30-09-2021
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
29 września 2021 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego, której organizatorem był Starosta Żarski Józef Radzion.
W okresie od 02 do 29 września przed Powiatową Komisją Lekarską w Żarach stawiło się 396 osób, w tym 8 kobiet.
Kategorię zdrowia „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej – otrzymało 342 mężczyzn. Wszystkie kobiety podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej Powiatową Komisją Lekarską uznała za zdolne do czynnej służby wojskowej.
W uroczystym podsumowaniu kwalifikacji wojskowej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Żarach, uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Prezes „Szpitala Na Wyspie” w Żarach Jolanta Dankiewicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Żaganiu ppłk Dariusz Kląskała, Szef Wydziału Rekrutacji mjr Dariusz Arent oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Starosta Józef Radzion podziękował wszystkim za wkład i zaangażowanie wniesione w sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Spotkanie z nauczycielami szkół Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji w ramach projektu ERASMUS +

 • 23-09-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie z nauczycielami szkół Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji w ramach projektu ERASMUS +
22 września 2021 r. w ramach projektu Erasmus+ Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego. Poznanie wielokulturowości krajów partnerskich
nauczyciele szkół z Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji spotkali się w Starostwie Powiatowym z Wicestarostą – Małgorzatą Issel oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia - Bartłomiejem Kubiakiem. Koordynatorami oraz pomysłodawcami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
Celem projektu w, którym uczestniczą między innymi uczniowie pięciu krajów jest poznanie wielokulturowości krajów partnerskich. W czasie spotkania opiekunowie opowiadali o funkcjonowaniu szkół w czasie pandemii. Rozmawiano także o kulturze, zwyczajach, upodobaniach kulinarnych, sposobach spędzania wolnego czasu w Grecji, Chorwacji, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele zgodzili się z stwierdzeniem, że najważniejsze jest budowanie w młodych ludziach otwartości na inne kultury, ludzi i ich zwyczajów. Współczesny świat potrzebuje wymiany doświadczeń, uczenia szacunku do innych z zachowaniem własnych tradycji, historii i kultury.
czytaj dalej

Uroczyste obchody Dnia Sybiraka

 • 20-09-2021
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Dnia Sybiraka
17 września 2021 r. przy pomniku Ofiar Sybiru w Żarach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka. Powiat Żarski reprezentował Starosta Józef Radzion, oddając hołd wszystkim Polakom – ofiarom przymusowej deportacji reżimu sowieckiego, składając kwiaty pod pomnikiem.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. Prezes Związku Sybiraków Koła nr 7 Walerian Sznajder, członkowie Koła Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta.
17 września to wyjątkowa data dla wszystkich Sybiraków. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, podczas którego wspominamy losy osób i rodzin zesłanych na Sybir. Ta szczególna data jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.
Związek Sybiraków, od lat kultywuje najlepsze tradycje narodowe, przypominając nam o tych, którzy często zdrowie i życie oddawali za Ojczyznę. Za to należą się wyrazy szacunku i uznania.
czytaj dalej

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 16-09-2021
Ilustracja do informacji: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego
15 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się nadzwyczajna XXVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego zwołana w związku ze złożeniem ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych oraz rezygnacją i zwolnieniem z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Zarządu i Radnych Rady Powiatu Żarskiego – uroczyście podziękowali podpułkownikowi dr n.med. Panu Markowi Femlakowi - Radnemu Rady Powiatu Żarskiego w latach 2006-2021, członkowi Zarządu Powiatu Żarskiego w latach 2010-2021 za twórczy wysiłek, determinację i mądrość, które pomogły w podejmowaniu ważnych decyzji w Zarządzie i Radzie Powiatu.
Starosta dziękował byłemu radnemu za pełną zaangażowania pracę na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców oraz za trud wniesiony w dynamiczny rozwój powiatu, życząc dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i osobistej.
Ppłk dr n. med. Marek Femlak, w związku z powołaniem do służby wojskowej, zrezygnował z pełnienia funkcji Radnego Rady Powiatu Żarskiego oraz członka Zarządu.
Podziękowania Panu Markowi Femlakowi za współpracę w minionych latach złożyli: burmistrz miasta Żary Danuta Madej, wójt gminy Żary Leszek Mrożek, wójt gminy Przewóz Mariusz Strojny, Starosta Powiatu Żarskiego w latach 2002 - 2006 Edward Skobelski, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego w latach 2002 – 2010 Irena Marciniak, Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, w imieniu burmistrza miasta Lubsko Janusza Dudojcia radna Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu żarskiego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Arleta Śniatecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbara Litewka, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Paweł Hryniewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach Tomasz Białek, emerytowany wieloletni pracownik Biura Rady Starostwa Powiatowego w Żarach Barbara Suprynowicz, Prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej Krzysztof Polusik oraz wiceprezes Marian Popławski, a także delegacja klubu motocyklowego Black Eagles MC Poland.
We wzruszającej uroczystości pożegnania z Radą Powiatu ppłk dr n. med. Markowi Femlakowi, jak zwykle w ważnych dla niego życiowych sytuacjach, towarzyszyły żona i córka.
Wszyscy zgromadzeni goście nie szczędzili słów uznania za działalność na rzecz drugiego człowieka, dostrzeganie jego potrzeb, gratulowali sukcesów zawodowych i dziękowali za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Pierwszym punktem porządku obrad nadzwyczajnej sesji było złożenie ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych. Do składu Rady Powiatu Żarskiego dołączyli:
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z gminy Przewóz – były sołtys Piotrowa – w miejsce Małgorzaty Brzyśkiewicz, która objęła stanowisko wójta Gminy Lipinki Łużyckie,
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z miasta Żary – były wiceburmistrz miasta Żary oraz były wicestarosta Powiatu Żarskiego – w miejsce Marka Femlaka, który wstąpił do zawodowej służby wojskowej.
Po powołaniu komisji skrutacyjnej, złożeniu przez Starostę wniosku – zgłoszeniu kandydatury Romana Mazurkiewicza, działającego w strukturach samorządowych od 27 lat (w tym od 1998 roku będącego Radnym Rady Powiatu Żarskiego), na członka Zarządu Powiatu, zapoznaniu radnych z regulaminem wyboru członka Zarządu Powiatu, przeprowadzono tajne głosowanie.
Radni biorący udział w głosowaniu (20 osób) opowiedzieli się za kandydaturą Romana Mazurkiewicza (Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Lepszy Powiat) zgłoszoną na wniosek Starosty Powiatu na członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego
- stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook