.

Wydarzenia

Wolne miejsca w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski

 • 03-08-2021

1 sierpnia 2021 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • 30-07-2021

INFORMACJA O PRZERWIE URLOPOWEJ

 • 28-07-2021
Ilustracja do informacji: INFORMACJA O PRZERWIE URLOPOWEJ
 
 

Obchody Święto Policji

 • 26-07-2021
Ilustracja do informacji: Obchody Święto Policji
23 lipca 2021 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Żarach odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego - na ręce Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywka - życzenia Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji złożyła Wicestarosta Małgorzata Issel. W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz Żar Pani Danuta Madej, Prokurator Rejonowy w Żarach Pan Robert Brzeziński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Mariusz Morawski, kapelan żarskiej Policji ks. Proboszcz Krzysztof Kwaśnik.
Święto było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, odznaczeń i wyróżnień, awans otrzymało 45 funkcjonariuszy.
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym serdecznie gratulujemy.
czytaj dalej

Święto Policji 2021

 • 26-07-2021
Ilustracja do informacji: Święto Policji 2021
Z okazji Święta Policji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Funkcjonariuszom
i Pracownikom Cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Żarach.
Pragniemy podziękować za wysiłek i trud działań podejmowany w Waszej codziennej pracy
oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku publicznego w Powiecie Żarskim.
W tym szczególnym dniu przyjmijcie życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzymy, aby codzienna praca stanowiła powód do dumy i satysfakcji, a także znalazła społeczne uznanie i szacunek mieszkańców naszego Powiatu.
Życzymy Wam sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w realizacji planów, a także zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Wszystkim awansującym na wyższy stopień, odznaczonym i wyróżnionym Funkcjonariuszom składamy serdeczne gratulacje.
Życzą:
Starosta Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel
Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz
czytaj dalej

Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z pełniącą funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Reszką oraz Radną Gminy – Renatą Kryszczuk.

 • 21-07-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z pełniącą funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Reszką oraz Radną Gminy – Renatą Kryszczuk.
20 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z pełniącą funkcję Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzatą Reszką oraz Radną Gminy – Renatą Kryszczuk.
Spotkanie z przedstawicielkami Gminy Lipinki Łużyckie z Wicestarostą dotyczyło m.in. stanu utrzymania dróg powiatowych i potrzeb na drogach znajdujących się na terenie Gminy.
W trakcie omawianych spraw Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że w dniu 15 lipca 2021r. Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinię do wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „ Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary od km 25+950 do km 34+950”.
 
W ramach przebudowy drogi krajowej zostanie zrealizowane m.in. :
- budowa ronda w miejscowości Lipinki Łużyckie
- ciągi pieszo-rowerowe
- chodniki na terenie zabudowanym
- przejścia dla pieszych
 
Ta ważna inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Lipinek Łużyckich, Gminy i Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Umowa na przebudowę drogi w Mielnie podpisana!

 • 12-07-2021
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę drogi w Mielnie podpisana!
12 lipca 2021 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz prezes Piotr Zając, wiceprezes Lilia Tankielun z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Jałowiec podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Mielno- etap I od km 16+000 do km 18+400”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3 592 232,92 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 80 % dofinansowania co daje kwotę 2 873 787 zł. Środki własne Powiatu 718 447 zł. Termin realizacji przewidywany jest na 13 grudnia 2021 r.
 
W ramach przebudowy drogi powiatowej zostaną zrealizowane następujące roboty budowlane :
• przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 5,00m;
• przebudowa istniejących zjazdów;
• wykonanie chodnika;
• profilowanie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
• przebudowa przepustów;
• wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, a po zakończeniu prac stałej organizacji ruchu.

UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM

 • 09-07-2021
Ilustracja do informacji: UDZIAŁ W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM
Przypominamy, nie zwlekaj i spisz się przez Internet już dziś na : https://spis.gov.pl/ 

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 30-06-2021
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
29 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, Powiatowy Inspektor Budowlany Elżbieta Banaś, Komendant Powiatowego Policji podinsp. Armand Pisarczyk - Łyczywek, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Mariusz Morawski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Jan Lesser, dyrektor Rejonu Dystrybucji spółki Enea oddział Żary Michał Bartosz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Tarniowy, radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 W czasie spotkania członkowie Zespołu i Komisji przeanalizowali stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu w pierwszym półroczu 2021r. Na podstawie przedstawionych raportu w analizowanym okresie nie odnotowano zdarzeń, które negatywnie wpłynęłyby na stan bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Żarskiego. W dalszej części uczestnicy spotkania zapoznali się ze stanem przygotowań oraz podjętymi działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób przebywających na terenie powiatu żarskiego podczas tegorocznych wakacji w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii oraz przepisów z tym związanych
Szczególną uwagę zwrócono na:
 • zapewnienie właściwych warunków sanitarno – epidemiologicznych bazy noclegowej, basenów i kąpielisk;
 • odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i miejsc odpoczynku zorganizowanego;
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach;
 • bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
 
czytaj dalej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!

 • 25-06-2021
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!
24 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Rozpatrzono raport o stanie Powiatu Żarskiego za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.
Podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2020 rok.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2020!
Kwiaty i podziękowania otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Finansowo Budżetowego Anna Balcewicz.
Podczas sesji podjęto uchwały:
- o udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2020 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2020,
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2020,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025,
- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/125/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook