.

Wydarzenia

Spotkanie z Szefem WCR w Żaganiu

 • 17-07-2024
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Szefem WCR w Żaganiu
17 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach Starosta Żarski Bogdan Kępiński spotkał się z  Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu ppłk.Tomaszem Łętochą.

Spotkanie stanowiło okazję do rozmowy o dotychczasowej współpracy samorządu powiatowego, wojska i służb mundurowych. Dodatkowo poruszono kwestie związane ze skutecznością wspólnych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu oraz omówiono zagadnienia związane z przedsięwzięciami promującymi służbę wojskową.
 
czytaj dalej

Spotkanie z Wicewojewodą

 • 16-07-2024
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Wicewojewodą
15 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego z Wicewojewodą Lubuskim Tomaszem Nesterowiczem. W trakcie wizyty omówiono najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju powiatu żarskiego, w tym planowane inwestycje oraz bieżące problemy regionu.
 
Podczas spotkania poruszono kwestie polityki społecznej, opieki senioralnej oraz ewentualnych inwestycji, które powiat żarski mógłby zrealizować przy wsparciu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono aktualne wyzwania w tych obszarach oraz rozmawiano na temat propozycji tworzenia Centrów Zdrowia 75+ na terenie województwa lubuskiego.
 
Spotkanie zakończyło się zapewnieniem o dalszej współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a administracją wojewódzką, w celu skutecznej realizacji omawianych planów i inicjatyw.
czytaj dalej

Ruszają prace na trasie Królów - Jasionów - Niwica

 • 15-07-2024
Ilustracja do informacji: Ruszają prace na trasie Królów - Jasionów - Niwica
We wtorek, 16 lipca rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1102F Królów – Jasionów – Niwica.
 
Należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 
Podstawowy zakres inwestycji będzie obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku od km 0+000 do km 1+717 o szerokości 5,5 metra, przebudowę skrzyżowań oraz istniejących zjazdów. Powstaną nowe zjazdy i chodniki, a wzdłuż drogi zostaną utwardzone pobocza.
 
Za realizację zdania odpowiedzialny jest Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz. Koszt inwestycji to 5 247 061,22 zł, z czego 2 000 000,00 zł pochodzi z budżetu powiatu żarskiego, a 3 386 253,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
czytaj dalej

Przypominamy o zmianach w funkcjonowaniu Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 • 15-07-2024
Ilustracja do informacji: Przypominamy o zmianach w funkcjonowaniu Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
W tym tygodniu zmieniają się zasady przyjmowania interesantów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
We wtorki i czwartki w godzinach 7.00-10.00 telefony nie będą odbierane, a interesanci przyjmowani.
 
W pozostałych godzinach i dniach przyjmowanie interesantów odbywać się będzie bez zmian.
czytaj dalej

Matura 2024 - analizujemy wyniki!

 • 11-07-2024
Ilustracja do informacji: Matura 2024 - analizujemy wyniki!
W maju 513 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z powiatu żarskiego przystąpiło do egzaminów maturalnych, które stanowiły podsumowanie wielu lat nauki i były kluczowym etapem ich edukacji.
 
W 2024 roku zdawalność matur w powiecie żarskim utrzymała się na wysokim poziomie - 85%, co pozwoliło nam zająć trzecie miejsce wśród powiatów w województwie lubuskim i osiągnąć wynik nieco wyższy niż wynik ogólnopolski - 84,1% .
 
Średnia otrzymanych punktów z egzaminów na poziomie podstawowym wyniosła odpowiednio: z języka polskiego i matematyki - 63%, a z języka angielskiego – 81%, co stanowi wynik wyższy niż ogólna średnia krajowa - 78%.
 
Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach i Katolickiego Liceum ogolnokształcącego w Żarach. Zdawalność matury w tych szkołach wyniosła imponujące 100%! Bardzo dobrze poradzili sobie abiturienci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach - 92% z nich zdało maturę i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, którzy uzyskali średni wynik 88%. Z kolei Zespół Szkół Budowlanych w Żarach zanotował zdawalność na poziomie 86%, co jest wynikiem bardzo satysfakcjonującym.
 
Serdecznie gratulujemy maturzystom, ich rodzicom i nauczycielom! Tegoroczne wyniki matur dostarczyły wielu powodów do dumy i radości. Trzymamy kciuki za realizację dalszych planów i marzeń.
czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi w Złotniku

 • 05-07-2024
Ilustracja do informacji: Trwa przebudowa drogi w Złotniku
Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1089F w Złotniku.
 
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę niemal kilometrowego odcinka jezdni o szerokości 4 metrów wraz z przebudową istniejących skrzyżowań i utwardzeniem poboczy. W ramach przeprowadzonych prac budowalnych przebudowane lub wybudowane zostaną chodniki o szerokości od 1 m do 1,75 m i zjazdy, a droga zostanie odwodniona dzięki budowie m.in. rowów i przepustów.
 
W związku z prowadzonymi pracami nie została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, jednak należy spodziewać się utrudnień. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 
Prace budowlane potrwają do końca 2024 roku.
 
Wartość zadania: 2 437 866,15 zł
Wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 1 852 283,87 zł
Środki pochodzące z budżetu Powiatu Żarskiego: 606 932,28 zł
 
Wykonawcą robót jest Tomasz Duczmal Pomoc Drogowa.  
czytaj dalej

Nowe samochody w Referacie ds. Dróg Powiatowych

 • 03-07-2024
Ilustracja do informacji: Nowe samochody w Referacie ds. Dróg Powiatowych
Nowe samochody zasiliły flotę Referatu ds. Dróg Powiatowych
 
Na drogach powiatowych pojawią się dwa nowe pojazdy służby drogowej. Fabrycznie nowe samochody dostawcze typu wywrotka marki Peugeot Boxer trafią do użytku niezwłocznie, po dopełnieniu wszelkich formalności prawnych, i będą wykorzystywane przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych przez pracowników Referatu ds. Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Koszt zakupu samochodów to: 414 387,00 zł
 
Jednocześnie przypominamy, że harmonogram koszenia poboczy dróg powiatowych 2024 znajduje się na stronie: http://zdp.zary.pl/
czytaj dalej

Przebudowa przepustu w m. Kadłubia

 • 03-07-2024
Ilustracja do informacji: Przebudowa przepustu w m. Kadłubia
Rozpoczęły się prace związane z przebudową przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1090F w m. Kadłubia (Gmina Żary).
 
Prace budowlane obejmowały będą rozbiórkę jezdni i istniejącego przepustu oraz budowę nowego. Zgodnie z planem wykonany zostanie betonowy fundament oraz fundament żelbetonowy na wlocie i wylocie przepustu. Po wybudowaniu przepustu, położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, powstaną pobocza oraz zamontowane zostaną stalowe balustrady.
 
Na czas prowadzenia robót odcinek jezdni, pod którą znajduje się przepust został zamknięty dla ruchu. Objazd został wytyczony przez utwardzoną drogę gruntową biegnącą równolegle do drogi powiatowej 1090F
 
Wykonawcą prac budowalnych jest Pomoc Drogowa Tomasz Duczmal, a wartość inwestycji to: 308 000,00 zł.
 
Planowany czas trwania prac budowlanych to miesiąc.
czytaj dalej

Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

 • 01-07-2024
Ilustracja do informacji: Zmiana godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
Informujemy, że od 15 lipca 2024 r. interesanci w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żarach
nie będą przyjmowani we wtorki i czwartki w godzinach 7.00 -10.00
 
W tych godzinach nie będą również odbierane telefony.
Pozostałe godziny przyjmowania interesantów pozostają bez zmian.
 
Przepraszamy za niedogodności!

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach

 • 27-06-2024
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP w Żarach
26 czerwca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pod przewodnictwem dh. Edwarda Skobelskiego   - członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.

Spotkanie, w którym uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. bryg. Paweł Hryniewicz, Zastępca Komendanta PSP w Żarach kpt. Paweł Brela oraz włodarze gmin z terenu powiatu żarskiego, odbyło się w związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku.

W skład Zarządu zostali powołani Starosta Żarski Bogdan Kępiński, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Wicestarosta Wojciech Kasprów, który objął funkcję Sekretarza. Zebrani druhowie jednogłośnie przegłosowali obie kandydatury.

Dodatkowo, na spotkaniu zostały również omówione sprawy bieżące dotyczące działalności Oddziału Powiatowego ZOSP w 2024 roku. Zebrani podjęli decyzję o organizacji powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, które - dzięki uprzejmości Wójta Gminy Trzebiel Tomasza Sokołowskiego – ponownie odbędą się w Trzebielu. Planowany termin sportowych zmagań drużyn strażackich to 21 września 2024 r.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook