.

Język migowy w urzędzie

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

 • 06-02-2023

Bezpłatna pomoc tłumacza języka PMJ, SJM i SKOGN podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Żarach

Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), zapewniająca osobom uprawnionym swobodne komunikowanie się z organami administracji publicznej.
 Osoba uprawniona to osoba posiadająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 z późn. zm.).
 
Osoba uprawniona ma prawo do załatwienia sprawy w urzędzie poprzez:
 • skorzystanie z usług tłumacza języka migowego,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.
Organ administracji ma obowiązek zapewnić osobie uprawnionej tłumacza (po przedstawieniu przez nią orzeczenia o niepełnosprawności):
 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo–migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).
 
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z URZĘDEM?
 
Krok 1. Wybór sposobu komunikacji
Osoba uprawniona, która chce załatwić sprawę w Urzędzie powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej 3 dni robocze wcześniej z jednoczesnym wskazaniem metody komunikowania się. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.
Zgłoszenia wizyty można dokonać poprzez:
- pocztę elektroniczną: poczta @ powiatzarski. pl
- e-puap: /3j8o3v0smg/SkrytkaESP
- przesłanie faxu: 68 479 06 01
- telefonicznie: 68 479 06 00 (przy pomocy osoby przybranej)
- pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary.
 
Krok 2. Po wyborze formy kontaktu należy wysłać zgłoszenie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko osoby zainteresowanej
- propozycję terminu
- krótkie  streszczenie sprawy
- kontakt zwrotny.
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, smsem, faksem w dni wolne lub poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dacie zgłoszenia.
O terminie i miejscu spotkania poinformujemy osobę uprawnioną na adres podany w zgłoszeniu.
 
Krok 3. Przyjść na umówione spotkanie z tłumaczem i załatwienie sprawy.
Po uzgodnieniu terminu spotkania, należy przyjść do urzędu, spotkać się z tłumaczem i właściwym urzędnikiem w celu załatwienia sprawy.
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook