.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • 29-10-2020
W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, wynikającymi z rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19, tarczą dla jednostek samorządu terytorialnego jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji dla samorządów i uzyskane w ten sposób przez Powiat Żarski środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości  1 582 942,00 zł, pozwolą na realizację jeszcze w 2020 roku kilku inwestycji:
 
 
 
Modernizacja oświetlenia Terminali na byłym przejściu granicznym w Olszynie- zadanie obejmuje modernizację oświetlenia oraz obniżenie źródła światła na 51 szt. masztach oświetlenia płyt parkingowych znajdujących się na terenie Terminala Południowego w Olszynie (gmina Trzebiel) i Terminala Północnego w Olszynie (gmina Brody), poprzez zamontowanie na każdym maszcie, na wysokość 10 metrów wysięgników i dwóch opraw oświetleniowych LED o mocy 60W, łącznie 102 szt. opraw. Oprawy wykonane w technologii LED. Koszt zadania to 77 195,00 zł.
 
 
Zakup plotera - skanera wielkoformatowego do Wydziału Geodezji – komputerowego urządzenia peryferyjnego z oprogramowaniem , które pracuje na płaskich i stosunkowo dużych powierzchniach. Wykorzystywany jest przede wszystkim do drukowania map wielkoformatowych w bardzo dużej skali – koszt urządzenia to 157 594,00 zł.
 
 
 
Dotacja celowa dla "Szpitala na Wyspie" na inwestycje i zakupy inwestycyjne – środki przekazane przez Powiat pozwolą na  częściowe  pokrycie kosztów  związanych z adaptacją pomieszczeń byłej wentylatorowni na potrzeby szpitalnej sterylizatorni oraz jej wyposażenia – wysokość dotacji to 350 000,00 zł.
 
 
 
Naprawa budynku A w SOSW w Lubsku wraz z przebudową instalacji sanitarnej – realizacja zadania pozwoli na usunięcie  przyczyn i skutków pęknięć ścian budynku. Zostaną wykonane iniekcje polimerowe w fundamenty, przebudowana instalacja sanitarna wewnętrzna oraz przebudowana zewnętrzna instalacja odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Pęknięcia ścian zostaną zszyte stalowymi prętami. Koszt zadania – 237 149,00 zł
 
 
 
Pozostałe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną rozdysponowane w 2021 .
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook