.

Gmina Brody

  • 11-05-2015
URZĄD GMINY
ul. Rynek 2, 68-343 Brody
tel.  68 371 2155, 68 371 2205
fax  68 371 2015
Urząd czynny:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek-piątek - 7.30-15.30
 
 

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina położona w północnej części powiatu żarskiego graniczy z gminami: Lubsko, Tuplice, Trzebiel oraz z niemieckim powiatem Spree-Neisse (Brandenburgia).
W skład gminy wchodzą sołectwa: Biecz, Brody, Brożek-Zasieki, Datyń, Grodziszcze, Jałowice, Janiszowice, Jasienica, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Koło, Kumiałowice, Nabłoto, Suchodół, Wierzchno. Gmina Brody jest współzałożycielem i członkiem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
 
Brody po raz pierwszy zostały wymienione w 1398 roku. W XIV wieku Brody były własnością Biebersteinów, później żarskich Promnitzów i saskich Watzdorfów. Prawa miejskie otrzymały w 1454 roku. W 1740 roku Henryk Brühl, minister króla Augusta III, został właścicielem Brodów. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku większa część Łużyc przeszła pod panowanie pruskie. Później ziemie te należały do Cesarstwa Niemieckiego, a od 1933 roku weszły w skład III Rzeszy.
 
Warto zobaczyć: zespół pałacowo-parkowy Promnitza-Brühla z XVII wieku, brama miejska z 1753 roku oraz barokowy kościół z XVII wieku w Brodach; pałac z XVII wieku i kościół barokowy z 1721 roku w Bieczu; kościół z 1731 roku i dwór z 1800 roku w Kole; fabryka amunicji - 400 bunkrów w Zasiekach-Brożku; "ośmiornica" - pomnik przyrody w Proszowie.
 
Gmina posiada doskonałe warunki środowiskowe - łagodny klimat, jedna z najżyźniejszych gleb na pograniczu. Do walorów naturalnych, poza dużymi kompleksami leśnymi, należą jeziora i stawy rybne.
 

MIEJSCOWOŚCI

BRODY - niegdyś miasteczko, dziś wieś w zachodniej części powiatu żarskiego, na obszarze Wzniesień Gubińskich., między jeziorami Nabłocie a Brodzkim, siedziba Wójta i Urzędu Gminy. Już w XVI wieku była własnością potężnego feudalnego rodu śląsko-łużyckiego Bibersteinów, później żarskich Promnitzów i saskich Watzdorfów. W połowie XVIII stulecia kupił Brody z przyległościami sasko-polski minister Augusta III hrabia Henryk Brühl. Licznie zachowane zabytki architektury, dzieła drezdeńsko-warszawskiego architekta Christiana Knöffela, uczyniły z Brodów jedną z najwspanialszych barokowych rezydencji magnackich w Europie.
 
BIECZ - wieś sołecka na północny wschód od Brodów, na obszarze Wzniesień Gubińskich, nad rzeką Lubszą, prawym dopływem Nysy Łużyckiej, należy do najstarszych osad na Dolnych Łużycach. Już w XIII wieku należała do sasko-łużyckiego rodu rycerskiego Wiedebachów. Na przełomie XVII i XVII wieku Wiedebachowie wznieśli tutaj wspaniałą rezydencję barokową z rozległym parkiem krajobrazowym. Górujący nad Bieczem barokowy kościół jest dziełem architekta Georga Bähra.
 
BROŻEK - ZASIEKI - wieś sołecka na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, niegdyś przedmieście położonego po lewej stronie Nysy niemieckiego Forstu.
 
KOŁO - wieś sołecka na północny zachód od Brodów, okólnica - osada z typowym łużyckim rodowodem. Miejscowy kościół z kamienia polnego, wzniesiony został w połowie XVIII wieku i jest dziełem mistrza budowlanego Jana Schulzego z Budziszyna. Z tego samego okresu pochodzi zespół dworski i folwarczny.
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook