.

Informacje

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Obręb 0007 miasta Żary ul. Baczyńskiego, działka nr 114/6 o pow. 0,1858 ha, stanowiąca użytek Bp

 • 28-04-2023

Punkt Interwencji Kryzysowej

 • 24-04-2023
Ilustracja do informacji: Punkt Interwencji Kryzysowej
Czym jest punkt interwencji kryzysowej ?
 
Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, prawnej oraz zawodowej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.
Także zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia do Punktu prowadzonego przez Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR.
 
Szczegółowy harmonogram dyżurów oraz więcej informacji na:
 
Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: pik~@~pro~-~mentor~.~pl
tel. kom.: 535 961 465
 
Prowadzimy dyżury w poniedziałki i czwartki pod adresem:
Stowarzyszenie PRO MENTOR
ul. o. R. Kalinowskiego 3/1 w Żarach
czytaj dalej

POLSKA WIEŚ TO PRZYSZŁOŚĆ

 • 21-04-2023
Ilustracja do informacji: POLSKA WIEŚ TO PRZYSZŁOŚĆ
 
 
 
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

 • 20-03-2023
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
23 marca br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.

Dzień Ofiar Przestępstw w PKDP

 • 22-02-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Ofiar Przestępstw w PKDP
Państwowa Komisja 22 lutego, w Dniu Ofiar Przestępstw, oferuje wsparcie telefoniczne dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie. W godzinach 10:00-18:00 dyżur telefoniczny będą pełnili prawnik i psycholog.
 
Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy psychologicznej.
 
Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r. jako Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa. PKDP pragnie się włączyć, podkreślając w ten sposób ważność zapewnienia koniecznej pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie, które często przez całe życie ponoszą tego bolesne konsekwencje.
 
Prawnik będzie dyżurował pod numerem: 533-648-227.
Psycholog będzie dyżurował pod numerem: 533-652-418.
 
Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.
 
 
czytaj dalej

Z POWER-em do pracy! Darmowe kursy w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

 • 15-02-2023
Ilustracja do informacji: Z POWER-em do pracy! Darmowe kursy w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach realizuje projekt pt. „Z POWERem do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach:
 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.25-08-K05/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-05-31
Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie
 
Celem Projektu pn. „Z POWERem do pracy!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  przez 164 osoby, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP; w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary.
 
Wsparcie jest skierowane do osób, spełniających łącznie warunki:
 • w wieku 15-29 lat (do dnia 30 urodzin)
 • pozostających bez pracy tj. do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
 • zamieszkujących województwo lubuskie.
W ramach projektu pn. „Z POWERem do pracy!”” realizowane są poniższe działania:
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo/doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Szkolenia zawodowe dostosowane są do zdiagnozowanego zapotrzebowania i potencjału Uczestników projektu  oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy.
Rekrutacja do projektu trwa i odbywa się w sposób otwarty i ciągły.
Budżet projektu wynosi 2 013 920  zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 913 224 zł.
 
BIURO PROJEKTU
Łużycka Szkoła Wyższa, ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary,
Kontakt: e-mail: lsw~@~lsw~.~edu~.~pl
numer telefonu : 68 363 00 55 , kom. 603 407 005
Biuro Projektu otwarte od poniedziałku do piątku : od 9.00 do 15.00
 
Potrzebujesz więcej informacji? Klinij w poniższy baner! 
 
 
Źródło informacji: https://lsw.edu.pl/
 
 
 
czytaj dalej

Można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

 • 09-02-2023
Ilustracja do informacji: Można składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy
Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.
T
eraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. Wyjątek stanowią dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Aplikację wystarczy ściągnąć na swój telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.
 
Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na naszej stronie www.zus.pl
 
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
czytaj dalej

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

 • 24-01-2023
Ilustracja do informacji: Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie
Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie
 
Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.
Na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie PFRON przeznaczył dotychczas 557 455,50 zł, a całość wsparcia wyniesie ponad 1 milion złotych (dokładnie 1 085 399,00 zł).
 
OWiT w Świebodzinie oferuje bezpłatnie niepełnosprawnym mieszkańcom województwa lubuskiego:
 • udostępnianie sprzętu asystującego w życiu codziennym osób niepełnosprawnych,
 • konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością,
 • porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację,
 • instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.
Skontaktuj się z OWIT w Świebodzinie!
 
Telefonicznie i mailowo: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00
Bezpośrednio w siedzibie OWiT: poniedziałek-czwartek od 15.00 do 18.00
 
Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Okrężna 3
Telefon kontaktowy: 690 357 002
e-mail: owit~@~naszpomost~.~pl
strona internetowa: www.naszpomost.pl
facebook: Lubuski OWiT Świebodzin
czytaj dalej

Wykorzystaj Polski Bon Turystyczny do 31 marca 2023

 • 16-01-2023
Ilustracja do informacji: Wykorzystaj Polski Bon Turystyczny do 31 marca 2023
Termin zakończenia płatności bonem turystycznym za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce to 31 marca 2023 r.
Aby skorzystać z bonu turystycznego, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba też aktywować bon, można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanym wypoczynkiem.
Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej.
W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z infolinią Polski Bon Turystyczny pod nr. tel. 22 11 22 111 (codziennie w godzinach 7.00-20.00).
 
Źródło: https://www.zus.pl/-/polski-bon-turystyczny-wa%C5%BCny-do-31-marca-2023-r.
 
czytaj dalej

Grypa ptaków - Zasady bioasekuracji stad drobiu

 • 13-01-2023
W związku z pojawieniem się koeljnych ognisk zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) na terenie województwa lubuskiego przypominamy zasady bioasekuracji.
 

 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook