.

Informacje

OBWIESZCZENIE - WZŚ.442.7.2024.EK

 • 24-06-2024

Poszukiwany właściciel pojazdu

 • 20-06-2024
Ilustracja do informacji: Poszukiwany właściciel pojazdu
Starosta Powiatu Żarskiego, będący organem właściwym w sprawach usuwania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, poszukuje właściciela samochodu osobowego.
czytaj dalej

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Obrębie 0003 miasta Żary przy ul. Bohaterów Getta, oznaczona ewidencyjnie działką nr 80/8 o pow. 1,2093 ha, stanowiąca użytek Bi- inne tereny zabudowane

 • 17-06-2024
Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 03.09.2024 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
 
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Obrębie 0003 miasta Żary przy ul. Bohaterów Getta, oznaczona ewidencyjnie działką nr 80/8 o pow. 1,2093 ha, stanowiąca użytek Bi- inne tereny zabudowane. Działka o kształcie nieregularnym, terenie płaskim zagospodarowana w niewielkiej części utwardzeniami betonowymi i ogrodzona od strony zachodniej i północnej – odrodzeniem ceglano-betonowym, od strony wschodniej ogrodzeniem metalowym z paneli ogrodzeniowych. Na działce znajdują się niezidentyfikowane przykryte gruzem i roślinnością obiekty oraz urządzenia stanowiące pozostałość po prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej. Przez północnozachodnią część działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej kdD250. Wzdłuż północnej granicy działki i dalej w kierunku południowym przy budynku magazynu TR i budynku apteki przebiega sieć telekomunikacyjna.
Nieruchomość gruntowa zabudowana jest 4 budynkami.
 
Więcej informacji w załączniku.
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie regularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/30 o pow. 0,3656 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne.

 • 17-06-2024
Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.

 
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:

Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie regularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/30 o pow. 0,3656 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na podstawie Decyzji nr GA.6831.10.2022.MC Burmistrza Miasta Żary z dnia 26 września 2022 r. m.in. działka 91/30 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 91/24.
 
Więcej informacji w załączniku.
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie nieregularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/29 o pow. 0,4841 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne.

 • 17-06-2024
Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 09.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
 
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:

Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie nieregularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/29 o pow. 0,4841 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne. Część działki o powierzchni ok. 700 m2 stanowi dojazd o szerokości ok. 11 m do drogi tj.– działki nr 87 Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na podstawie Decyzji nr GA.6831.10.2022.MC Burmistrza Miasta Żary z dnia 26 września 2022 r. m.in. działka 91/29 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 91/24.
 
Więcej informacji w załączniku.
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie nieregularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/28 o pow. 0,4180 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne.

 • 17-06-2024
Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 18.07.2024 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
 
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:

Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie nieregularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/28 o pow. 0,4180 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne. Część działki o powierzchni ok. 700 m2 stanowi dojazd o szerokości ok. 11 m do drogi tj.– działki nr 87. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na podstawie Decyzji nr GA.6831.10.2022.MC Burmistrza Miasta Żary z dnia 26 września 2022 r. m.in. działka 91/28 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 91/24.
 
Więcej informacji w załączniku.
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie regularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/27 o pow. 0,3737 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne

 • 17-06-2024
Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 18.07.2024 r. o godzinie 09.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
 
Położenie i opis nieruchomości, nr działki, powierzchnia:

Obręb 0003 miasta Żary ul. Spokojna, nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie regularnym oznaczona ewidencyjnie działką nr 91/27 o pow. 0,3737 ha, stanowiąca użytek RIIIa - grunty orne. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na podstawie Decyzji nr GA.6831.10.2022.MC Burmistrza Miasta Żary z dnia 26 września 2022 r. m.in. działka 91/27 powstała z podziału geodezyjnego działki nr 91/24.
 
Więcej informacji w załączniku.
czytaj dalej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - nieruchomość zabudowana budynkiem byłej kotłowni, stanowiącej własność Skarbu Państwa położona w obrębie 0015 Mirostowice Dolne gmina Żary oznaczonej działką numer 40/20 o powierzchni 0,0327 ha.

 • 27-05-2024
Ilustracja do informacji: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - nieruchomość zabudowana budynkiem byłej kotłowni, stanowiącej własność Skarbu Państwa położona w obrębie 0015 Mirostowice Dolne gmina Żary oznaczonej działką numer 40/20 o powierzchni 0,0327 ha.
Starosta Żarski,
na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. III Przetarg odbędzie się 28.06.2024 .r w sali numer 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 10.00.
czytaj dalej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie działką nr 80/7 o pow. 0,1289 ha wraz z działką oznaczoną ewidencyjnie działką nr 80/3 o pow. 0,0457 ha stanowiącą utwardzoną drogę wewnętrzną do działki 80/7, Obręb 0003 miasta Żary ul. Bohaterów Getta.

 • 17-05-2024
Ilustracja do informacji: II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie działką nr 80/7 o pow. 0,1289 ha wraz z działką oznaczoną ewidencyjnie działką nr 80/3 o pow. 0,0457 ha stanowiącą utwardzoną drogę wewnętrzną do działki 80/7, Obręb 0003 miasta Żary ul. Bohaterów Getta.
Zarząd Powiatu Żarskiego
Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, który odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, sala nr 108.
czytaj dalej

Poszukiwany właściciel pojazdu

 • 09-05-2024
Ilustracja do informacji: Poszukiwany właściciel pojazdu
Starosta Żarski, będący organem właściwym w sprawach usuwania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, poszukuje właściciela samochodu osobowego.
czytaj dalej
1 2 3 4 5
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook