.

Oświata

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2024 /2025

 • 08-03-2024
Ilustracja do informacji: Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych Powiatu Żarskiego w roku szkolnym 2024 /2025
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
ul. Zielonogórska 23
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik hotelarstwa – 0,5 oddziału
- technik organizacji turystyki – 0,5 oddziału
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału
- technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ul. Parkowa 9
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik mechanik – 0,5 oddziału
- technik logistyk – 0,5 oddziału
 
 Branżowa Szkoła I Stopnia:
- mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału
- magazynier – logistyk – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
ul. Podwale 16
68-200 Żary
 
Liceum Ogólnokształcące - 2 oddziały
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
ul. Długosza 23
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik programista – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
ul. Górnośląska 2
68-200 Żary
 
Technikum:
- technik informatyk – 0,5 oddziału
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 0,5 oddziału
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 0,5 oddziału
- wielozawodowa – 0,5 oddziału ( w zawodach:  fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg potrzeb)
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i EKONOMICZNYCH
 ul. Chopina 10
68-300 Lubsko
 
Liceum Ogólnokształcące:
- 1 oddział
 
Technikum:
- technik informatyk   – 0,5 oddziału
- technik ekonomista – 0,5 oddziału
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 ul. Powstańców Wlkp. 2
68-300 Lubsko
 
Technikum:
- technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału  
- technik logistyk – 0,5 oddziału
 
Branżowa Szkoła I Stopnia:
- wielozawodowa – 1 oddział   (w zawodach : fryzjer; sprzedawca; kucharz; mechanik pojazdów samochodowych;   blacharz samochodowy; cukiernik; piekarz; monter elektronik; lakiernik; stolarz;  tapicer, ślusarz; murarz – tynkarz, mechanik motocyklowy, drukarz i inne wg   potrzeb ) 
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Spokojna 3,5
68-200 Żary
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 0,5 oddziału
- cukiernik – 0,5 oddziału  
 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
ul. Szkolna 4
68-300 Lubsko
 
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia:
- kucharz  – 1 oddział
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. Spokojna 2
68-200 Żary
 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:
- 1 oddział

UCHWAŁA NR 891/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia, uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego w dziedzinie nauki, sportu, w dziedzinie artystycznej i nauce zawodu.

 • 19-02-2024

UCHWAŁA NR 869/2024 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży

 • 17-01-2024

Wsparcie finansowe w ramach ..Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."

 • 28-06-2022

Wsparcie finansowe w ramach ..Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

 • 02-11-2021

Program .. Polski Ład"- Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ,,Poznaj Polskę"

 • 27-10-2021

UCHWAŁA NR XII/79/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. UCHWAŁA NR X/55/2019 RADY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30września 2019 r.

 • 04-10-2021

Awans zawodowy nauczycieli

 • 09-07-2020

Wniosek - dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli

 • 18-10-2018

Wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 • 05-03-2018
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook