.

Obchody Dnia Sybiraka

 • 19-09-2023
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Sybiraka
18 września 2023 r. przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Żarkach Wielkich miały miejsce uroczyste obchody Dnia Sybiraka – 84. rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę zorganizowane przez Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej. Podczas uroczystości Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska.
 
W obchodach Dnia Sybiraka uczestniczyła wojskowa asysta honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego z Żagania oraz poczty sztandarowe organizacji pozarządowych i szkół. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień oraz wysłuchaniu montażu poetyckiego przygotowanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Żarach Wielkich, zgromadzeni złożyli wieńce oraz zapalili znicze przy Pomniku Żołnierza Polskiego.
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

 • 18-09-2023
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
28 września br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Światowy Dzień Sybiraka

 • 18-09-2023
Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Sybiraka
17 września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. – przypada Dzień Sybiraka.

84. lata temu sowieccy żołnierze wkroczyli na terytorium, walczącej z armią niemiecką, Rzeczypospolitej. Było to następstwem układu zawartego 23 sierpnia 1939 r. między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Związkiem Sowieckim. Na zagarniętych wschodnich terenach Polski rozpoczęły się aresztowania polskich elit, represje i deportacje. Kilkaset tysięcy Polaków zostało wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego. Ponad 20 tys. oficerów oraz przedstawicieli elity zostało zamordowanych w ramach ludobójczej zbrodni katyńskiej.

Źródło: sejm.gov.pl
czytaj dalej

Spotkanie w sprawie odbudowy Długiego Mostu Forst - Zasieki

 • 13-09-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie w sprawie odbudowy Długiego Mostu Forst - Zasieki
12 września 2023 r. w Urzędzie Miasta Forst odbyło się spotkanie dotyczące odbudowy Długiego Mostu (Lange Brücke) na Nysie Łużyckiej, który połączy na nowo niemiecki Forst oraz polskie Zasieki.
 
Polską stronę reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, radny Rady Powiatu Żarskiego Jarosław Dowhan, Prezes Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr Czesław Fiedorowicz, Wójt Gminy Brody Juliusz Dudziak, Sekretarz Gminy Brody Beata Kowalczuk oraz inspektor ds. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych Urzędu Gminy Brody Michalina Łajtar. Przedstawicielami strony niemieckiej był m.in.: Burmistrz Miasta Forst Simone Taubenek, Przewodniczący Rady Miejskiej Forst Ingo Paeschke, członek Zarządu Miasta Forst ds. Rozwoju i Budownictw Miejskiego Heike Korittke oraz z Powiatu Sprewa-Nysa: Kierownik Działu Budownictwa i Planowania Pani Schröter, Dyrektor Departamentu Zarządu Dróg Pan Kuckert oraz Dyrektor Departamentu Budownictwa, Planowania i Turystyki Pan Brase.
 
Głównym celem spotkania było omówienie „Studium wykonalności dla miejskiego połączenia drogowego przez Nysę” oraz kosztorysu odbudowy Długiego Mostu w odniesieniu do cen z roku 2023. Założono, że całkowite koszty odbudowy polsko – niemieckiego mostu wyniosą 12 824 000€, w tym zawarto koszty planowania w wysokości 3 584 000€ oraz koszty budowy obiektu - 9 240 000 €. Dodatkowo, po stronie polskiej konieczne będzie utworzenie połączenia drogowego pomiędzy odbudowanym mostem a rondem, którego wybudowanie kosztować będzie 420 000€.
czytaj dalej

Zaproszenie na Narodowe Czytanie 2023

 • 08-09-2023
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na Narodowe Czytanie 2023
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. Narodowe Czytanie 2023 „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej odbędzie się 9 września 2023 na scenie przy Ratuszu w Żarach, o godzinie 12.30 z udziałem Wicestarosty Małgorzaty Issel.
 
„Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książkowej ukazała się w 1888 roku oraz jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.
czytaj dalej

XLVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 07-09-2023
Ilustracja do informacji: XLVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
7 września 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uroczyście wręczyli akty nadania stopnia zawodowego - nauczyciela mianowanego. Akty otrzymali: ks. Dawid Siwak (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku), Gabriela Klessa, Wojciech Żurawski, John Macke (wszyscy I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach), Marta Suszczewicz (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach), Aleksandra Marusiak (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach) oraz Katarzyna Żurawska (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żarach).
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek przedstawiła sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach z działalności Centrum oraz efektów pracy organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. Po wygłoszonym sprawozdaniu, Starosta Józef Radzion podziękował Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za sumienną pracę, za zagarażowanie i serce wkładane w rozwiązywanie problemów oraz za rzetelne wykonywanie pełnionych obowiązków.
 
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023r., w tym m.in: korekta planu dochodów (zwiększenie) - pomoc finansowa Gminy Miejskiej Żary na sfinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Poradni Ginekologiczno - Położniczej Szpitala Na Wyspie w Żarach w wysokości 200 000 złotych.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz zezwolenie na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
W tracie sesji przyjęto:
- sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach z działalności Centrum oraz efektów pracy organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
- sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Lubsku z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku na obszarach powiatu żarskiego, krośnieńskiego oraz zielonogórskiego.
- sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Żaganiu z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatu krośnieńskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, żagańskiego, żarskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Zapis XLVI sesji Rady Powiatu Żarskiego znajduje się na stronie: https://esesja.tv/transmis.../1857/rada-powiatu-w-zarach.htm
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 • 05-09-2023
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
5 września 2023 r. na placu przy kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Żarach odbyły się uroczyste obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej zorganizowane przez Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 
W uroczystości w hołdzie obrońcom ojczyzny w 1939 r. oraz wszystkim walczącym o wolność naszego kraju w czasie wojny udział wzięli: kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz licznie zgromadzona młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska.
 
Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy Pomniku – Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Komunalnym w Żarach. Następnie, na placu przy kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Żarach z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego z Żagania oraz pocztów sztandarowych organizacji pozarządowych i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz wysłuchano montażu poetyckiego, który przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach. Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP zakończyła ceremonia złożenia wieńców przy Pomniku Żołnierza Polskiego.
 
Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - obchodzony 1 września - został ustanowiony 25 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski na polach bitewnych. Obecna nazwa: „Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” obowiązuje od 18 maja 2014 roku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!

 • 04-09-2023
Ilustracja do informacji: Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!
4 września 2023 r. z okazji inauguracji nowego roku szkolnego 2023/2024, Starosta Żarski Józef Radzion odwiedził Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, natomiast Wicestarosta Małgorzata Issel reprezentowała samorząd powiatowy w Zespole Szkół Specjalnych w Żarach oraz udała się z wizytą do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach.
 
W okolicznościowych przemówieniach - skierowanych do uczniów, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników - zarówno Starosta, jak i Wicestarosta życzyli wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny był czasem pozytywnych wrażeń, czasem nowych, ubogacających wyzwań oraz podkreślili, jak wielką wagę Zarząd Powiatu Żarskiego przykłada do edukacji młodego pokolenia. Dziękując nauczycielom za ich codzienną pracę i zaangażowanie, Starosta Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel apelowali, aby nie tracili oni swojego zapału i zaangażowania, na których zbudowano mocne podstawy powiatowej oświaty.
 
Ponad 4200 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolnych w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żarski, w tym 1116 młodych ludzi przekroczyło progi szkół ponadpodstawowych po raz pierwszy.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Udanego roku szkolnego 2023/2024!

 • 04-09-2023
Ilustracja do informacji: Udanego roku szkolnego 2023/2024!
Wakacje, wakacje i ... po wakacjach!
Żegnaj lato na rok… Witaj kolejna intelektualna przygodo!
Życzymy udanego roku szkolnego 2023/2024!
czytaj dalej

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 • 01-09-2023
Ilustracja do informacji: 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. O godzinie 4.35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak ten nastąpił kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook