.

2023

III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego
12 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne młodym radnym złożyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel – pełniąca funkcję opiekunki Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego .
 
Po rozpoczęciu obrad Wicestarosta Małgorzata Issel wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego:
Bartoszowi Olechno – uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, który uzupełnił skład Rady w miejsce absolwenta szkoły Maurycego Pękali,
Victorii Grigis – uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, która uzupełniła skład Rady w miejsce absolwentki szkoły Wiktorii Wojciechowskiej,
Krzysztofowi Markulakowi – uczniowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, który uzupełnił skład Rady w miejsce absolwentki szkoły Anny Wardak
oraz Jakubowi Śniegowskiemu – uczniowi Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
Następnie młodzież przystąpiła do złożenia ślubowania rozpoczynając w ten sposób swoją kadencję.
 
W celu uzupełnienia Prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego – ze względu na zakończenie nauki przez Maurycego Pękalę – konieczne było przeprowadzenie wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przeprowadzono głosowanie. W wyniku głosowania, bezwzględną większością głosów, na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego wybrano Szymona Mierzwiaka – radnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, ustanawiając Prezydium w składzie:
PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Karolina Pożoga
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Paweł Banaszek
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Szymon Mierzwiak
SEKRETARZ – Przemysław Nowak
 
W dalszej części obrad, młodzi radni wysłuchali informacji Wicestarosty Małgorzaty Issel na temat zadań oświatowych zrealizowanych przez Powiat Żarski w 2023 roku oraz ustalili plan działania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego w 2024 roku. Radni przedstawili różnorodne propozycje odnośnie do planu dalszych działań Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego oraz dyskutowali o celach działa młodzieżowych rad, roli młodzieżowego radnego, jego prawach i obowiązkach oraz o współpracy między radami.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook