.

Świąteczna wizyta uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach

 • 07-12-2023
Ilustracja do informacji: Świąteczna wizyta uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
07 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedziły uczennice z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, którym towarzyszyła wychowawczyni Pani Aneta Wojciechowska. Gości przyjęła Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Dziewczynki podarowały Wicestaroście Małgorzacie Issel własnoręcznie wyplecione makramy: makramę serce nawiązującą do haseł klasy #lovizm i #dobro oraz makramę Nadziejnik, która ma przypominać o tym, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka spełnia nadzieja na lepsze jutro. W podziękowaniu za miłą wizytę, rozmowę o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia oraz piękne życzenia, uczennice otrzymały świąteczne upominki.
czytaj dalej

Powiatowy Mikołaj odwiedził wychowanków Domów Dziecka

 • 07-12-2023
Ilustracja do informacji: Powiatowy Mikołaj odwiedził wychowanków Domów Dziecka
6 grudnia 2023 r. Mikołaj odwiedził dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Żarach oraz Powiatowego  Domu Dziecka w Lubsku. W imieniu Mikołaja prezenty wręczali: Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Wizyty wywołały radość wśród wychowanków placówek, którzy zostali obdarowani szczególnymi upominkami: zestawami do karaoke wraz z mikrofonami oraz przenośnym ekranem projekcyjnym.  
 
Mikołajkowe wizyty stanowiły okazję do złożenia dzieciom serdecznych życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Starosta i Wicestarosta życzyli dzieciom, aby zawsze były uśmiechnięte i szczęśliwe oraz aby mogły spełniać marzenia i snuć odważne plany na przyszłość. Nie zabrakło również słów wyrażających wdzięczność za ogromny trud i zaangażowanie, jaki opiekunowie i wychowawcy wkładają, by stworzyć swoim podopiecznym prawdziwy, ciepły i bezpieczny dom.
czytaj dalej

Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 06-12-2023
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
6 grudnia 2023 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel sprawili najmłodszym pacjentom Szpitala Na Wyspie w Żarach mikołajkową niespodziankę. Wszystkie dzieci przebywające na Oddziale Dziecięcym oraz Noworodkowym zostały obdarowane nie tylko pluszowymi misiami i słodkimi upominkami, ale również uśmiechem i życzeniami zdrowia.
 
Mikołajki na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym to wyjątkowy czas. Choć mali pacjenci spędzają ten dzień w szpitalnym łóżku, często z dala od domu – personel Szpitala Na Wyspie z Panią Prezes Jolantą Dankiewicz na czele – stara się umilić dzieciom pobyt w lecznicy. Nie od dzisiaj wiadomo, że uśmiech pomaga w procesie niwelowania stresu związanego z hospitalizacją i pozwala najmłodszym pacjentom przyjaźniej spojrzeć na szpital.
 
Małym, dzielnym pacjentom oraz nowo narodzonym maluszkom i ich rodzicom życzymy dużo zdrowia, szczęścia i wielu okazji do radości, a także spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Głośna próba syren alarmowych

 • 06-12-2023
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
14 grudnia br. w godzinach 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu Żarskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych, w ramach treningu systemów alarmowych.
Zostaną nadane sygnały akustyczne:
 • ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 min.
 • odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający 3 min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, ponieważ sygnały, które będą się rozlegać są tylko sygnałami ćwiczebnymi.
czytaj dalej

Wykaz placówek pomocy dla osób w kryzysie bezdomności na terenie województwa lubuskiego.

 • 02-11-2023

Rozstrzygnięcie konkursu ARiMR "Polska wieś jakiej nie znasz"

 • 29-11-2023
Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkursu ARiMR "Polska wieś jakiej nie znasz"
29 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś jakiej nie znasz” zorganizowanego przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Nagrody – w imieniu Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej – wręczał Krzysztof Nowakowski - Zastępca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze. W uroczystości udział wzięli Starosta Żarski Józef Radzion, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp oraz Prezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski.
 
O wyborze najlepszych prac zdecydowało profesjonalne jury konkursu, które II miejsce przyznało  Panu Ryszardowi Jasińskiemu z Tuplic i jego prezentacji „Chochliki i aniołki w chlebickim parku” oraz wyróżniło Panią Urszulę Kowalczewską z Bieniowa.
 
Główną ideą konkursu „Polska wieś jakiej nie znasz” było przedstawienie polskiej wsi, nie tylko jako miejsca, w którym produkuje się żywność, ale także jako miejsca atrakcyjnego do życia i spędzania wolnego czasu. Konkurs skierowany został do osób, które w swoich miejscach zamieszkania, w swoich wsiach realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

XLIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 28-11-2023
Ilustracja do informacji: XLIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Jarosław Dowhan. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w Powiecie Żarskim.
 
Następnie, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego – Wiktora Kułdosza, głos zabrała Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Pani Jolanta Dankiewicz, która przedstawiła i szczegółowo omówiła przebieg oraz postępy prac budowlanych związanych z rozbudową szpitala na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033.
- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski Gminie Przewóz zadania do realizacji, związanego z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1101F od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2023/2024.
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych – na rok 2024.
- w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Żarskiego na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/224/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Żarskiego na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w 2024 roku w zakresie orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Żarskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu

 • 27-11-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu
27 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach spotkali się Starosta Żarski Józef Radzion oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu ppłk Tomasz Łętocha.
 
Spotkanie było okazją do rozmowy o współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, wojskiem i służbami mundurowymi, która układa się bardzo dobrze oraz o efektach wspólnych działań na rzecz powiatu, wojska i ojczyzny.
 
Dodatkowo, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu wręczył Staroście Żarskiemu pamiątkowy medal dla szczególnie zasłużonych dla Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz podziękował za nieustanne wsparcie inicjatyw podejmowanych przez Centrum.
 
czytaj dalej

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

 • 22-11-2023
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
21 listopada 2023 roku, w Starostwie Powiatowym w Żarach, Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel spotkali się z Panią Justyną Przedaszek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Panią Wiolettą Kuźmińską – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Panią Anettą Reichel - Wasiljew – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, aby podziękować za pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego powiatu. Okazją do spotkania był obchodzony dzisiaj Dzień Pracownika Socjalnego.
 
Następnie Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel udali się do: Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, gdzie Staroście towarzyszyła radna Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Powiatowego Domu Dziecka w Żarach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku, aby pracownikom tych jednostek przekazać słowa uznania za pełną empatii pracę i codzienną pomoc udzielaną wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dzisiejsze wizyty były wyrazem wdzięczności dla tych, którzy poświęcają swoje życie zawodowe na pomoc i wsparcie innych. Pracownicy jednostek otrzymali – oprócz listów gratulacyjnych i słodkich upominków - życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

 • 20-11-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i przekazujemy słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz drugiego człowieka.
 
Dziękujemy za troskę i serce, którymi otaczacie potrzebujących oraz za wrażliwość i życzliwość, dzięki którym życie innych staje się łatwiejsze.
 
W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby nigdy nie zabrakło Wam energii do dzialania, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi Wam poczucie spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.
 
Z wyrazami szacunku
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook