.

Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

 • 14-11-2023
Ilustracja do informacji: Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
13 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu, na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Mariusza Morawskiego,  uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Podczas uroczystości, Komendant Powiatowy PSP w Żarach wręczył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższy stopień służbowy.
 
Dzień 11 listopada ustanowiony został Narodowym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Zostało ono zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.
 
czytaj dalej

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

 • 09-11-2023
Ilustracja do informacji: 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
W ciągu zaledwie czterech lat Wielka Wojna zmieniła świat. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe – niepodległość Polski – stała się rzeczywistością po 123 latach zaborów. 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
 
Rankiem 10 listopada komendant Józef Piłsudski wysiadł ze specjalnego pociągu z Berlina na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie. Wracał do domu po 16 miesiącach uwięzienia w twierdzy w Magdeburgu. Rada Regencyjna zwołała na godzinę 16:30 spotkanie w pałacu arcybiskupim przy ulicy Miodowej, podczas którego podjęła decyzję o przekazaniu Piłsudskiemu zwierzchności nad tworzącym się wojskiem i powierzyła mu misję utworzenia rządu.
 
Decyzję ogłoszono kolejnego dnia - 11 listopada -  po burzliwej nocy, podczas której komendant Piłsudski przyjął przedstawicieli Niemieckiej Rady Żołnierskiej, dowodzącej niemieckim garnizonem w Warszawie. Zgodnie z umową niemieccy żołnierze w zamian za gwarancję bezpiecznego powrotu do kraju mieli pozostawić wyposażenie, w tym broń i amunicję. W nocy polskie oddziały i polscy harcerze spontanicznie zabrali się do rozbrajania Niemców.
 
Co ciekawe, tego dnia nie nastąpiły w Polsce dalsze przełomowe wydarzenia. Piłsudski następnego dnia przejął obowiązki głównodowodzącego polskiej armii i ogłosił powszechny pobór do wojska, w odpowiedzi na co w ciągu miesiąca zaciągnęło się 100 tysięcy ochotników. Rada Regencyjna została oficjalnie rozwiązania 14 listopada, tego samego dnia Piłsudski powierzył Jędrzejowi Moraczewskiemu stworzenie rządu. 22 listopada wydał on dekret „o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”, na mocy którego Piłsudski stał się tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
 
Dlaczego zatem 11 listopada? Data ta była pierwotnie obchodzona przez legionistów, głównie o profrancuskiej orientacji, którzy byli najbliższym otoczeniem Piłsudskiego. Wybór padł na ten dzień, ponieważ to 11 listopada podpisano w Compiègne zawieszenie broni, ostatecznie przypieczętowujące porażkę Niemiec. Wiele krajów, w tym Francja i kraje Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, świętuje ten dzień do dziś.
 
Źródlo tekstu: www.gov.pl/web/wegry/11-listopada---narodowe-swieto-niepodleglosci
czytaj dalej

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

 • 08-11-2023
Ilustracja do informacji: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
8 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie inaugurujące kolejną kadencję Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek wręczyli akty powołania nowo wybranym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2023-2027 oraz podziękowali członkom Rady kończącej się kadencji 2019-2023. Spotkanie było również okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Żarskiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Powiatu Żarskiego.
 
Do pełnienia funkcji członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2023-2027 powołane zostały:
Pani Małgorzata Miler – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Żarach,
Pani Alina Andrus – przedstawicielka Gminy Łęknica,
Pani Katarzyna Niekraszewicz – przedstawicielka Gminy Brody,
Pani Helena Szyperska – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych Koło w Lubsku,
Pani Marta Toporowska – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie.
 
Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.: opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Żarskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do m.in. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie z I Vice Miss Friendship International 2023

 • 07-11-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z I Vice Miss Friendship International 2023
7 listopada 2023 r. Wicestarosta Małgorzata Issel spotkała się z Oliwią Mikulską -  zdobywczynią tytułu I Vice Miss konkursu Miss Friendship International 2023 w Chengdu w Chinach, finalistką konkursu Miss Polski 2023. Oliwia Mikulska jest Żaranką oraz  tegoroczną absolwentką Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Prusa w Żarach.
 
Wicestarosta Małgorzata Issel pogratulowała Oliwii osiągniętego sukcesu oraz podziękowała za promowanie naszego regionu w kraju i zagranicą.  W trakcie spotkania I Vice Miss Friendship International 2023  miała okazję podzielić się swoimi wrażeniami z konkursu i pobytu w Chinach, a także porozmawiać o planach na przyszłość, również tych związanych z Powiatem Żarskim.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
czytaj dalej

Dzień Wszystkich Świętych

 • 31-10-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Wszystkich Świętych
 
 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

 • 24-10-2023
Ilustracja do informacji: POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
W dniu 24 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gospodarzem spotkania był Starosta Żarski Józef Radzion. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji  nadkomisarz Mateusz Domaradzki, Komendanta Powiatowy PSP w Żarach  mł. Bryg. Mariusz Morawski, Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś, Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Spółki Enea Oddział Żary Michał Bartosz, Kierownik Nadzory Wodnego Wody Polskie Kazimierz Niemczycki, Radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba oraz pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Cecylia Rak oraz Robert Słowikowski.
 
W trakcie spotkania członkowie Zespołu i Komisji omówili działania podejmowane przez administrację samorządową powiatu żarskiego oraz służby i inspekcje w celu minimalizowania zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, reagowania na utrudnienia wynikające z okresu zimowego oraz udzielania pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Zwrócono również szczególną uwagę na rolę i działalność placówek pomocy społecznej,
a także zasady wspierania oferowane przez gminy osobom samotnym, ubogim, w podeszłym wieku i bezdomnym. Dokonano również analizy zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz epizootyczną na terenie powiatu.
 
czytaj dalej

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 19-10-2023
Ilustracja do informacji: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego
19 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się nadzwyczajna sesja nr XLVIII Rady Powiatu Żarskiego zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie obrad Rada Powiatu Żarskiego podjęła trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2023, natomiast druga związana była ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023 – 2033. Ostatnia podjęta uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących ul. Szkolnej w Lubsku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Lubuski Samarytanin 2023

 • 19-10-2023
Ilustracja do informacji: Lubuski Samarytanin 2023
18 października 2023 r. w sali widowiskowej LUNA Żarskiego Domu Kultury odbyła się V Gala Lubuski Samarytanin 2023. Uroczystość poprzedziła Msza Św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego odprawiona w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach.
 
Nagrodę Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego ustanowiono na wniosek Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Statuetką Lubuskiego Samarytanina wyróżniane są osoby, instytucje i stowarzyszenia, które w sposób przykładny świadczą bezinteresowną pomoc na rzecz chorych i cierpiących. Nagrody przyznaje Kapituła Konkursowa, a w jej skład wchodzą osoby odpowiadające w województwie lubuskim i diecezji zielonogórsko-gorzowskiej za ochronę zdrowia, a także kapelani rejonowi. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: wolontariusz, lekarze, pielęgniarki, położne i inni pracownicy służby zdrowia oraz placówki medyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz osób chorych i ich rodzin.
 
Statuetki Lubuskiego Samarytanina kategorii wolontariusze otrzymali: s. M. Elżbieta Zofia Glinka - elżbietankę z Domu Pomocy Społecznej we Wschowie oraz Dawid Juszczyszyn - dyrektor Fundacji "Możesz Inaczej" w Zielonej Górze. W kategorii lekarze, pielęgniarki, położne i inni pracownicy służby zdrowia wyróżnieni zostali: Teresa Romanów – pielęgniarka ze Szpitala Międzyrzeckiego im. 5 Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu  oraz dr Jacek Mikulski – chirurg naczyniowy pracujący w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. W kategorii stowarzyszeń i instytucji nagrody otrzymali: Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny PROFIL w Żarach.
 
W uroczystości udział wzięli m.in.: . Biskup Zielonogórsko - Gorzowski Tadeusz Lityński, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber, Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Dyrektor Lubuskiego NFZ Ewa Skrbeńska, Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz,  Komendant 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią płk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk, laureaci poprzednich edycji Lubuskiego Samarytanina, proboszczowie oraz księża z terenu diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski i Roman Mazurkiewicz oraz radni Rady Powiatu Żarskiego Anna Ślawska i Edward Łyba.
 
Organizatorami Gali Lubuski Samarytanin 2023 byli: Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Starostwo Powiatowe w Żarach, Miasto Żary, Szpital Na Wyspie w Żarach, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach, Parafia Miłosierdzia Bożego w Żarach.
 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Sztafetowe Biegi Przełajowe - Powiatowa Olimpiada Młodzieży 2023/2024

 • 18-10-2023
Ilustracja do informacji: Sztafetowe Biegi Przełajowe - Powiatowa Olimpiada Młodzieży 2023/2024
17 października 2023 r. w Lipinkach Łużyckich odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe rozegrane w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2023/2024, w których rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żarskiego. Młodym sportowcom kibicowali, a następnie wręczali dyplomy, puchary i medale radni Rady Powiatu Żarskiego: Anna Ślawska i Jarosław Dowhan oraz Naczelnik Wydziały Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.  
 
Serdecznie gratulujemy rywalizacji w duchu fair play oraz sportowych osiągnięć.
 
Za zwycięzców powiatowych eliminacji trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w Finale Wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Drużynowych Biegach Przełajowych w Babimoście. Powodzenia!
 
Wyniki:
Igrzyska Dzieci
- chłopcy:
 1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
 3. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 4. Szkoła Podstawowa w Mierkowie
 5. Szkoła Podstawowa w Przewozie
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 7. Szkoła Podstawowa w Bieniowie
 8. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
- dziewczęta:
 1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
 2. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
 3. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 5. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
 6. Szkoła Podstawowa w Wicinie
 7. Szkoła Podstawowa w Lubanicach
 8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku
 9. Szkoła Podstawowa w Bieniowie
 10. Szkoła Podstawowa w Przewozie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- chłopcy:
 1. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
 2. Szkoła Podstawowa w Bieniowie
 3. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
 5. Szkoła Podstawowa w Przewozie
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 7. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
DNF Katolicka Szkoła Podstawowa
 
- dziewczęta:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
 2. Szkoła Podstawowa w Lubanicach
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
 4. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 5. Szkoła Podstawowa w Bieniowie
Licealiada
- chłopcy:
 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
 4. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
 5. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 7. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 8. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
- dziewczęta:
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
 4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 5. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
 6. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
 8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dzieci pobiegły w 3. Festiwalu Biegowym po Zielonym Lesie

 • 16-10-2023
Ilustracja do informacji: Dzieci pobiegły w 3. Festiwalu Biegowym po Zielonym Lesie
15 października 2023 r. ponad setka dzieci spędziła sportową niedzielę w Zielonym Lesie, gdzie wzięła udział w biegach dzieci, nad którymi patronat honorowy objął Starosta Żarski Józef Radzion. Przed startem biegaczy motywowała Wicestarosta Małgorzata Issel, z rąk której – wszyscy, którzy ukończyli bieg – otrzymali pamiątkowe medale.
 
Doskonała atmosfera biegu udzieliła się wszystkim, a organizatorzy zadbali o sprawny przebieg sportowej rywalizacji. W ramach 3. Festiwalu Biegowego po Zielonym Lesie dzieci ścigały się na dystansach 2800 m oraz 700 m. Nie było pomiaru czasu i klasyfikacji – liczył się sam udział w zabawie na sportowo. Najmłodszym i troszkę starszym adeptom biegania towarzyszyły całe rodziny oraz wierni kibice.
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokiej formy i osiągniętych wyników!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook