.

2023

Rada Powiatu Żarskiego przyjęła budżet na 2024 rok!

Ilustracja do informacji: Rada Powiatu Żarskiego przyjęła budżet na 2024 rok!
29 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Żarskiego, której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 
Na początku sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz podjęła uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033 oraz w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 
Następnie, po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu przez Skarbnik Powiatu Elizę Siemianowską opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem uchwały budżetowej było 17 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 
Po głosowaniach nad podjęciem uchwały budżetowej oraz nad podjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz podziękowali Pani Skarbnik Elizie Siemianowskiej oraz całemu Wydziałowi Finansowo – Budżetowemu za przygotowanie uchwały budżetowej i czuwanie nad finansami Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2033.
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
- sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2024.
 
Transmisja z LI sesji Rady Powiatu Żarskiego: https://esesja.tv/transmis.../1857/rada-powiatu-w-zarach.htm

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook