.

Informacja o zamknięciu urzędu

 • 01-08-2023
Ilustracja do informacji: Informacja o zamknięciu urzędu
 
 
czytaj dalej

Głośna próba syren alarmowych

 • 28-07-2023
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren alarmowych
W związku z obchodami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Powiatu Żarskiego, 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający jedną  minutę).
 
Co roku 1 sierpnia o 17:00, w "Godzinę W", wyją syreny alarmowe. Jest to moment, kiedy Polacy oddają hołd powstańcom, którzy walczyli i zginęli w obronie Warszawy. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się właśnie o 17:00, 1 sierpnia 1944 roku. Wspólnie oddajmy cześć jego uczestnikom i kiedy zabrzmi głos syren - zatrzymajmy się na chwilę.
czytaj dalej

Woda dla pupila przed Starostwem Powiatowym w Żarach

 • 21-06-2023
Ilustracja do informacji: Woda dla pupila przed Starostwem Powiatowym w Żarach
Nie tylko nam upały dają się we znaki. 
Pamiętamy również o naszych pupilach, dlatego przed Starostwem Powiatowym w Żarach stanęła miska z wodą dla psich przechodniów. Liczymy, ze ten mały gest, pomoże przetrwać gorące dni naszym czworonożnym przyjaciołom.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie z Tomaszem Żółkiewiczem – Prezesem Zarządu Fundacji Natura Polska

 • 19-06-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Tomaszem Żółkiewiczem – Prezesem Zarządu Fundacji Natura Polska
19 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z Tomaszem Żółkiewiczem – Prezesem Zarządu Fundacji Natura Polska.
 
Celem spotkania było omówienie zasad współpracy związku z realizacją projektu pn. „BIO- Razem dla bioróżnorodności – transgraniczne rozwiązania i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” . Ustalono, że zakres współpracy Fundacji Natura Polska oraz Powiatu Żarskiego przy realizacji projektu, obejmował będzie m.in. promocję działań projektowych oraz udział w wydarzeniach projektowych.
 
Głównym celem projektu jest zachowanie i poprawa transgranicznej różnorodności biologicznej obszaru wsparcia poprzez szereg działań: opracowanie i wdrożenie nowych transgranicznych rozwiązań, działania edukacyjne dla zwiększania świadomości władz lokalnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.
czytaj dalej

Przypominamy! Już niedługo rusza kwalifikacja wojskowa!

 • 14-06-2023

Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej. Jakie dokumenty należy zabrać?

Ilustracja do informacji: Przypominamy! Już niedługo rusza kwalifikacja wojskowa!
W okresie od 20 czerwca do 14 lipca 2023 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach przy ul. Parkowa 9.
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 2004 roku
• mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej
• kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach (t.j. medycznym, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej, ratownictwa medycznego), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny
• osoby, które w latach 2021 – 2022:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Lubuskiego.
 
Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową powinna zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
Miasto Żary: od 20 do 26 czerwca 2023r.
Gmina Lubsko: od 27 do 30 czerwca 2023r.
Gmina Żary: od 03 do 05 lipca 2023r.
Miasto Łęknica: 05 lipca 2023r.
Gmina Jasień: od 06 do 07 lipca 2023r.
Gmina Brody: 07 lipca 2023r.
Gmina Trzebiel: 10 lipca 2023r.
Gmina Lipinki Łuż.: 11 lipca 2023r.
Gmina Tuplice: 12 lipca 2023r.
Gmina Przewóz: 12 lipca 2023r.
Kobiety: 13 lipca 2023r.
Zakończenie: 14 lipca 2023r.
czytaj dalej

Zaproszenie na XVIII Targi Edukacyjne

 • 28-03-2023
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na XVIII Targi Edukacyjne
Serdecznie zapraszamy przyszłych absolwentów szkół podstawowych na XVIII Targi Edukacyjne ????????‍????????‍????????

Spotkanie z Panią Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach

 • 21-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Panią Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach
21 marca 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z kpt. SG Moniką Karandys-Kazalską, która pełni funkcję Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tuplicach.
 
Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane ze współpracą Straży Granicznej i samorządu powiatowego w sytuacjach kryzysowych. Poruszono również kwestie dotyczące roli Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa na granicy naszego państwa, w kontroli ruchu granicznego oraz w zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.
czytaj dalej

Światowy Dzień Zespołu Downa

 • 21-03-2023
Ilustracja do informacji: Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.
 
Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).
 
Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.
 
Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.
 
Żródło: PFRON
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 • 10-02-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
9 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, delegowanymi pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielami firmy Feniks V Sp. z o.o w Żarach.
 
W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Brzyśkiewicz, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Żary Patryk Faliński, Sekretarz Gminy Przewóz Kazimierz Kurpiel oraz inspektor ds. Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w Jasieniu Tomasz Bańbura. Firmę Feniks V sp. z o.o. reprezentowali Prezes Józef Słowikowski, Wiceprezes Iwona Kocik oraz Andrzej Jakubowski.
 
Było to kolejne spotkanie, podczas którego samorządowcy omawiali potrzeby komunikacyjne mieszkańców naszego powiatu oraz analizowali funkcjonowanie przewozów autobusowych na liniach uruchomionych dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w okresach: od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz 1 stycznia do 31 stycznia 2023 r.
 
W dalszej części spotkania poruszono tematy związane z organizacją Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2023 w kategorii wieniec współczesny oraz wieniec tradycyjny. Konkurs odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w Gminie Lipinki Łużyckie w dniu 26 sierpnia 2023 r.
 
Następnie Starosta Józef Radzion przedstawił inwestycje realizowane przez powiat oraz omówił stan zaawansowania prac związanych z rozbudową Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz przebudową ulicy Artylerzystów w Żarach. W tym punkcie omówiono możliwości współpracy samorządów przy realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z m.in.: budową chodników, ścieżek rowerowych, remontami i budowami dróg, w tym poruszono temat możliwości wspólnego aplikowania do różnorodnych programów oraz projektów.
 
Na zakończenie, skupiono się na współpracy samorządów w sytuacjach kryzysowych oraz podkreślono znaczenie dobrej współpracy wszystkich samorządów dla dobra naszych mieszkańców.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook