.

Wydarzenia

Informacja

 • 03-06-2020
Ilustracja do informacji: Informacja

Nowe terminy rekrutacji do szkół.

 • 20-05-2020

terminy rekrutacji do szkół

Ilustracja do informacji: Nowe terminy rekrutacji do szkół.
czytaj dalej

Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żarach.

 • 15-05-2020
Ilustracja do informacji: Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Żarach.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 18 maja do odwołania następuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku.
Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawnią naszą komunikację. Osobisty kontakt z urzędnikami jest jeszcze ograniczony, ale cały czas działa poczta elektroniczna urzędu oraz jest odbierana poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie
Ponownie zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
INFORMUJEMY, IŻ BIURO PODAWCZE ZOSTAJE OTWARTE.
DOKUMENTY, PISMA I WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU MOŻNA SKŁADAĆ NA PARTERZE W OKIENKU PODAWCZYM.
Prosimy jednak, aby dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP )
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1.poczta @ powiatzarski.pl
2.sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
 
UWAGA! Ze względu na przepisy prawa wszelkie dokumenty (np. wnioski) muszą być podpisane podpisem odręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.
W innych sprawach – nie wymagających uwierzytelnienia - prosimy o kontakt pod adresami e-mail:
SPRAWY OGÓLNE: poczta @ powiatzarski.pl; sekretariat_starosty @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - REJESTRACJA POJAZDÓW I PRAWA JAZDY: komunikacja @ powiatzarski.pl
WYDZIAŁ GEODEZJI I KATASTRU: geodezja @ powiatzarski.pl; ewidencja.gruntow @ powiatzarski.pl
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Poniedziałek 7.15 – 15.00
Wtorek 7.15 – 14.00
Środa 7.15 – 14.00
Czwartek 7.15 – 14.00
Piątek 7.15 – 13.00
Rejestracja telefoniczna:
1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
 
Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym
w Lubsku
będą załatwiane NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godzinach funkcjonowania urzędu.
Rejestracja telefoniczna Żary:
1.Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
2.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
1.Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
2.Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
 
Do pozostałych wydziałów w Urzędzie, tj. Wydziałów: Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji i Zdrowia, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (z wyłączeniem Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy – gdzie obowiązują odrębne zasady – rejestracja telefoniczna), Finansowo - Budżetowego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biura Rzeczy Znalezionych oraz do Archiwum RÓWNIEŻ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA  – UMÓWIENIE NA KONKRETNĄ GODZINĘ Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM W SPRAWIE – W GODZINACH FUNKCJONOWANIA URZĘDU, W CELU USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI.
 
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy raz jeszcze, o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
PONADTO PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAKRYWANIA NOSA I UST NA TERENIE URZĘDU, ORAZ O DEZYNFEKCJI DŁONI (DOZOWNIKI Z PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄ SIĘ W HOLU URZĘDU ORAZ NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH)
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478.
czytaj dalej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • 13-05-2020
Ilustracja do informacji: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu.

 • 07-05-2020
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu.
 
 
 
27 kwietnia 2020 r. Powiat Żarski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na powierzenie grantu. W efekcie podpisanej umowy Powiat Żarski uzyskał środki w kwocie 99 968,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Ze środków otrzymanych z przyznanego grantu zostaną zakupione 32 laptopy, które będą wykorzystane do nauczania na odległość.  Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA.
 
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • 04-05-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Strażaka

COVID 19 - Nietypowe zakończenie szkoły.

 • 30-04-2020
Ilustracja do informacji: COVID 19 - Nietypowe zakończenie szkoły.
W piątek (24 kwietnia) naukę zakończyło 515 uczniów ze szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła tegorocznym maturzystom, absolwentom techników i szkół branżowych przeżywania ostatnich dni w szkole wspólnie z kolegami, przyjaciółmi, wychowawcami i nauczycielami. Uczniowie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbierali indywidualnie świadectwa z rąk wychowawców w obecności dyrektorów szkół.
 
Starosta:                                                                                                
Nowa rzeczywistość, w której znaleźli się uczniowie i nauczyciele, wymagała niespotykanego i nowatorskiego podejścia do nauki. Dzięki wdrożeniu systemu zdalnego nauczania możliwe było prowadzenie zajęć dydaktycznych on-line, bez wychodzenia z domów. Bardzo dziękuję dyrektorom za sprawną organizację pracy, a nauczycielom za trud przeniesienia szkoły do wirtualnej rzeczywistości. Słowa uznania kieruję do wychowawców i pedagogów, którzy uczyli swoich wychowanków tego, jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami związanymi z brakiem kontaktów z kolegami ze szkoły. Dziękuję wszystkim pracownikom szkół za pracę i przygotowanie do egzaminów maturalnych, które będą trwały od 8 do 28 czerwca i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które będą przeprowadzane w dniach od 22 czerwca do 9 lipca.
 
Wicestarosta:
Drodzy Absolwenci - wiem, że nie tak wyobrażaliście sobie tę chwilę. Na pewno czekaliście na oficjalne pożegnania, podziękowania, gratulacje, klasowe spotkania i wspólne świętowania ukończenia szkoły.
Sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, przypomina tę z paraboli Alberta Camusa, w której bohaterowie byli wystawieni na próbę człowieczeństwa. Jestem przekonana, że Wy ten prawdziwy egzamin z dojrzałości zdaliście celująco. Obecne doświadczenia wpłyną na Wasze dorosłe życie, w którym będziecie umieli radzić sobie z przeciwnościami losu.
Przed Wami teraz nowe wyzwania, nowe pomysły i szukanie swojego miejsca na świecie, – ale najpierw Matura. Trzymamy za Was kciuki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Zdrowie jest najważniejsze

 • 22-04-2020
Ilustracja do informacji: Zdrowie jest najważniejsze
Powiat Żarski w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, wychowanków Domów Dziecka, Straży Granicznej oraz wszystkich pracowników i ich rodzin ze środków z rezerwy celowej zarządzania kryzysowego zakupił:
- maseczki ochronne,
- środki do dezynfekcji rąk,
- środki do dezynfekcji powierzchni,
- jednorazowe rękawiczki,
- ponadto 100 tys. złotych przekazano do Szpitala na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowego Szpitala Wojskowego.
 
W najbliższym czasie zakupione zostaną:
- maty dezynfekcyjne i opryskiwacze do dezynfekcji,
- ozonator powietrza do dezynfekcji pomieszczeń.
Kolejne partie środków ochrony osobistej oraz maseczek ochronnych sukcesywnie będą przekazywane potrzebującym jednostkom oraz szpitalom.
 
Pamiętajmy! Zdrowie jest najważniejsze! Dbajmy o siebie nawzajem!
czytaj dalej

Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Zarząd Powiatu Żarskiego podjął decyzję o wsparciu lokalnych przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości
Starosta Żarski Józef Radzion w dniu 16 kwietnia br. poinformował przedsiębiorców prowadzących działalność przy udziale powiatowych nieruchomości o podjętej tego dnia przez zarząd uchwale w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące własność Powiatu Żarskiego. Uchwała podjęta została w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, co jest jednoznaczne z dużymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarząd Powiatu Żarskiego rozumiejąc trudną sytuację dzierżawców podjął decyzję o wsparciu o możliwości przyznania ulgi w formie:
 1. umorzenia należności czynszowych w wysokości 100% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
 2. umorzenia należności czynszowych w wysokości 50% za okres od 14 marca 2020 roku do 30.04.2020 r.
 3. odstąpienia od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
1. Przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej jedną z poniższych przesłanek: zgodnie z przepisami prawa w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego; w związku z zamknięciem placówek powiatowych mają uniemożliwione prowadzenie działalności mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 100%.
2. Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów za m-c marzec lub kwiecień o co najmniej 25 % w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego – mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50%.
3. Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 – mogą składać wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności czynszowych w okresie trwania epidemii.
Warunkiem uzyskania pomocy na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez zarząd uchwały jest złożenie przez przedsiębiorcę do dnia 31 maja 2020 r. wniosku o udzielenie wsparcia wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków.
 
 
 
czytaj dalej

Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!

 • 16-04-2020
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski przekazał kolejne wsparcie dla szpitali!
16 kwietnia 2020 r. po raz kolejny Zarząd Powiatu Żarskiego wsparł Szpital na Wyspie w Żarach oraz 105 Kresowy Szpital Wojskowy w walce z COVID-19. Starosta Żarski Józef Radzion z członkami zarządu, rozumiejąc powagę sytuacji w  dobie pandemii, przekazał sto tysięcy złotych z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa oraz na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.
 
W związku z ogłoszoną przez rząd tarczą antykryzysową (tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa) i spodziewaną zwiększoną ilością zgłaszających się przedsiębiorców i innych interesantów w Urzędzie Pracy członkowie zarządu uruchomili dodatkowe środki niezbędne na zabezpieczenie pomieszczeń i stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach w kwocie 30 000 zł z rezerwy ogólnej.
 
Przypominamy, że 31 marca br. decyzją Rady Powiatu Żarskiego przekazano z budżetu 400 tys. złotych na walkę z koronawirusem. Fundusze przeznaczono na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia trzeciej sali operacyjnej w Szpitalu Na Wyspie oraz na zakup środków ochronnych dla personelu medycznego.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook