Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

 • 13-05-2019
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
13 maja 2019 r. Starosta Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel spotkali się z pielęgniarkami i położnymi pracującymi w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach i w Lubsku oraz pielęgniarkami zatrudnionymi w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach. Wizyty związane były z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
Władze Powiatu Żarskiego, w towarzystwie Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz, przekazały – na ręce Pielęgniarek Oddziałowych – upominkowe kosze pełne słodyczy oraz wyraziły słowa uznania za pomoc niesioną ludziom chorym i potrzebującym.
Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego!
czytaj dalej

Obchody 100-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża

 • 13-05-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 100-lecia działalności Polskiego Czerwonego Krzyża
8 maja 2019 r. w Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach uroczyście otwarto wystawę, na której zaprezentowano historię Polskiego Czerwonego Krzyża, a także przemianę podejścia społecznego do kwestii m.in.: ochrony zdrowia, krwiodawstwa, edukacji i zdrowego odżywiania. Podczas wydarzenia Powiat Żarski reprezentowali: Wicestarosta Małgorzata Issel – która w imieniu władz samorządowych przekazała list gratulacyjny na ręce Pani Jadwigi Szkopińskiej - oraz radni Powiatu Żarskiego: Elżbieta Łobacz-Bącal i Anna Ślawska.
Otwarcie wystawy było jednym z wydarzeń rocznicowych podkreślających 100-letnią działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce. Natomiast podczas happeningu na żarskim Rynku mieszkańcy miasta utworzyli „żywe logo” PCK. Nie zabrakło występów artystycznych, podziękowań i jubileuszowego tortu.
czytaj dalej

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2019

 • 13-05-2019
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2019
10 maja 2019  r. Mszą Św. w intencji strażaków odprawioną w  kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Następnie ogniowcy udali się do Urzędu Miejskiego, gdzie - zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z udziałem pocztów sztandarowych KP PSP oraz jednostek OSP - odbył się uroczysty apel.
 
W powiatowych obchodach Dnia Strażaka udział wzięli m.in.: Wojciech Perczak – Wicewojewoda Lubuski, bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Józef Radzion – Starosta Żarski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach, Wicestarosta Małgorzata Issel, mł. bryg. Robert Słowikowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Żarskiego, licznie zgromadzeni radni Rady Powiatu Żarskiego, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz zaproszeni goście.
 
Podczas apelu wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, natomiast zasłużonym strażakom, druhom i zaproszonym gościom wręczono odznaczenia resortowe i związkowe.
 
Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych

 • 10-05-2019
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Pielęgniarek i Położnych
 
 

Trwają remonty w Powiecie Żarskim

 • 10-05-2019
Ilustracja do informacji: Trwają remonty w Powiecie Żarskim
Inwestycje drogowe są jednym z najbardziej kosztownych zadań jakie stoją przed samorządem powiatowym. Starostwo Powiatowe w Żarach skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na modernizację ciągów drogowych i poprawę infrastruktury turystycznej. Aktualnie prace budowlane trwają w Mielnie, Chociczu oraz nad lubskim Zalewem „Karaś”.
 
➡️Mielno
W Mielnie (gm. Przewóz) trwają prace związane z przybudową drogi powiatowej nr F1100 od km. 18+400 do km 19+111,70. Obecnie wykonawca przystąpił do układania warstwy podbudowy stabilizacji, a wszystkie prace przebiegają bez zakłóceń – zgodnie z harmonogramem.
Termin zakończenia inwestycji: 30 października 2019 r.
Koszt inwestycji: 1 688 186,81 zł
 
➡️Chocicz
Przebudowa drogi powiatowej nr 1127F w miejscowości Chocicz postępuje w szybkim tempie. W tej chwili trwają prace związane z budową chodnika, a na prawie całym odcinku remontowanej drogi ułożona została nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni z kostki granitowej. Cieszy fakt, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. 
Termin zakończenia zadania: 30 października 2019 r.
Koszt inwestycji: 2 037 650,00 zł
 
➡️Zalew „Karaś” w Lubsku
Na popularnym Karasiu również trwają intensywne prace budowlane. Wykonywane są roboty ziemne oraz wykonawca przystąpił do układania betonowych obrzeży wzdłuż ścieżki. Prace budowlane realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem. 
W ramach unijnego projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap V” wybudowana zostanie ścieżka pieszo – rowerowa, która połączy zalew z istniejącą ścieżką rowerową w Brodach i dalej z niemieckim Forstem. Prace budowlane zakładają m.in.: przebudowę wewnętrznej drogi gminnej, przebudowę ciągu pieszo rowerowego oraz remont ul. Małej wraz z chodnikiem. Długość ścieżki wyniesie 654,26 metry.
Termin zakończenia inwestycji: 31 marca 2020 r.
Koszt inwestycji: 1 039 493,22 zł
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami gminy Tuplice

 • 07-05-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z władzami gminy Tuplice
7 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Wójtem Gminy Tuplice Katarzyną Kromp oraz Zastępcą Wójta Krzysztofem Kościuszkiewiczem.
 
Podczas spotkania rozmawiano o  zasadach współpracy przy realizacji inwestycji powstałych na terenie gminy Tuplice oraz dyskutowano o możliwości wspólnego organizowania różnych przedsięwzięć o charakterze tradycyjnym, kulturalnym i sportowym.
 
Dzisiejsze rozmowy prowadzone były w ramach cyklu spotkań dotyczących współpracy Starostwa z jednostkami samorządów terytorialnych.
czytaj dalej

Obchody Dnia Strażaka

 • 07-05-2019

VI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-04-2019
Ilustracja do informacji: VI sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VI sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach - Bartłomiej Kubiak przekazał radnym informacje na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz planu naboru na rok szkolny 2019/2020. Następnie na pytania i uwagi odpowiadały kierowniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach i Lubsku – Pani Anetta Reichel-Wasiljew oraz Pani Beata Mytyś.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za rok 2018.
- w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za rok 2018.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie delegowania radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • 30-04-2019
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Zaproszenie na spotkanie autorskie

 • 26-04-2019
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na spotkanie autorskie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką Haliną Barań.
 
Więcej szczegółów na plakacie! Serdecznie zapraszamy!
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5