.

Wydarzenia

Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie

 • 06-12-2022
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie
6 grudnia 2022 r. Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel sprawili małym pacjentom przebywającym na Oddziale Dziecięcym mikołajkową niespodziankę. 
 
Włodarze Powiatu Żarskiego wręczyli na ręce Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanty Dankiewicz, zastępcy ordynatora Oddziału Dziecięcego Patrycji Sapun oraz pediatry lekarza Dariusza Cisowskiego, prezenty dla najmłodszych pacjentów powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach.
 
Dla małych i większych podopiecznych Oddziału Dziecięcego - oprócz życzeń szybkiego powrotu do zdrowia – przekazane zostały pluszowe misie, gry, kolorowanki, kredki oraz artykuł papiernicze, które choć́ odrobine umilą czas spędzony w szpitalu.
czytaj dalej

XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 05-12-2022
Ilustracja do informacji: XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
5 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Radni Rady Powiatu Żarskiego uczcili minutą ciszy pamięć dwóch polskich obywateli, którzy zginęli w wyniku eksplozji we wsi Przewodów.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych - na rok 2023.
- zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/228/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu mostowego w m. Węgliny na rzece Werdawie (granica powiatu krośnieńskiego) w ciągu drogi powiatowej nr 1134F”.
- w sprawie przekazania Powiatowi Żagańskiemu przez Powiat Żarski zadania do realizacji, obejmującego bieżące i zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1081F na terenie powiatu żarskiego w sezonie zimowym 2022/2023.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2023.
- w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 30-11-2022
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
30 listopada 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Żarach kom. Mateusz Domaradzki, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KPP w Żarach nadkom. Krzysztof Pawlaczyk, z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach Przemysław Marciniak, Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Maria Cecuła, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach Lucyna Hoffmann - Czyżyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś,  Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek, dyrektor Rejonu Dystrybucji Spółki Enea Oddział Żary Michał Bartosz oraz pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach
 
W czasie spotkania członkowie Zespołu i Komisji omówili działania podejmowane przez służby i inspekcje w celu minimalizowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, reagowania na utrudnienia wynikające z okresu zimowego oraz udzielania pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Dyrektor PCPR Justyna Przedaszek przedstawiła działalność placówek pomocy społecznej z terenu Powiatu Żarskiego, a także zasady wspierania osób samotnych, ubogich, w podeszłym wieku i bezdomnych oferowane przez gminy.
 
Zebrani przeanalizowali zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz epizootyczną na terenie powiatu.  
 
czytaj dalej

Wręczenie pamiątkowych wyróżnień i medali z okazji jubileuszu 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • 24-11-2022
Ilustracja do informacji: Wręczenie pamiątkowych wyróżnień i medali z okazji jubileuszu 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
24 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie władz Powiatu Żarskiego z przedstawicielami Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Panem Tadeuszem Glapą, Panem Rajmundem Czerwonajcio oraz Panem Mirosławem Gruszeckim. Okazją do spotkania był jubileusz 20-lecia Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów, podnosząc ich świadomość oraz kształtując ich odpowiedzialność zawodową.
 
Wyróżnienia oraz pamiątkowe medale z rąk p.o. Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Tadeusza Glapy otrzymali: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żarach Mariusz Myśliwy, Inspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Stanisław Owczaryszek,   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś oraz Inspektor w  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Marek Nowacki.
czytaj dalej

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.

 • 23-11-2022
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.
23 listopada 2022 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę z firmą Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. K-A reprezentowaną przez Piotra Klapsę- prokurenta, na wykonanie robót budowlanych polegających na ,, Modernizacji drogi powiatowej nr 3210F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”.
 
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- modernizację/ wymianę nawierzchni jezdni;
- modernizację/wymianę nawierzchni chodników (również fragmentu chodnika na dz. nr 33);
- modernizację/wymianę nawierzchni zjazdów;
- wymianę betonowych krawężników i obrzeży;
- regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego;
- wymianę oznakowania pionowego oraz brd;
- odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
 
Koszty zadania – całość inwestycji: 1 282 094,36 zł
Wkład własny Powiatu Żarskiego: 25 642,36 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych: 1 256 452 zł.
 
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy- do upływu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
czytaj dalej

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 23-11-2022
Ilustracja do informacji: Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach
22 listopada 2022 r. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach. Podpisanie aktu erekcyjnego i jego wmurowanie to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej, stąd w uroczystości na terenie budowy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, ordynatorzy oddziałów i pracownicy Szpitala Na Wyspie oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Spółka z o.o.
 
Gospodarzami wydarzenia byli: Starosta Żarski Józef Radzion, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz oraz Wicestarosta Małgorzata Issel, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego, radni Rady Powiatu Żarskiego,  Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie w Żarach Rafał Kołsut oraz Piotr Kamiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego JANBUD Spółka z o.o.
 
Akt erekcyjny uroczyście odczytała Wicestarosta Małgorzata Issel, a następnie dokument został podpisany przez Wojewodę Lubuskiego, Starostę Żarskiego, Wicestarostę, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego, Prezes Szpitala Na Wyspie oraz Prezesa Przedsiębiorstwa JANBUD, zabezpieczony i wmurowany pod nowo powstające skrzydło szpitala.
 
Zakres prac budowalnych obejmuje dobudowanie skrzydła szpitala o trzech kondygnacjach i połączenie go z funkcjonującym budynkiem głównym. Kubatura nowopowstałego budynku wyniesie niemal 11 000 m3, w tym 2 700 m2 powierzchni użytkowej. Na parterze zaplanowano rozbudowę centralnej izby przyjęć o sale obserwacyjne i izolatki, a także powstanie pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz przeniesienie i rozwinięcie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Na Wyspie.
Na I piętro przeniesiona zostanie geriatria, natomiast na II piętrze powstanie nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowana jest również rozbudowa sieci informatycznej i jej integracja z istniejącą siecią, poprawa warunków sanitarnych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz przebudowa przyszpitalnego terenu w celu  uzyskania większej ilości miejsc parkingowych.
 
Prace związane z rozbudową szpitala odbywają się zgodnie z harmonogramem, a koszt inwestycji wyniesie niemal 20 milionów złotych. Rozbudowa budynku głównego Szpitala Na Wyspie w Żarach sprawi, że zostanie on scentralizowany, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług i komfort leczonych pacjentów.
 
Całkowita wartość inwestycji to łączna kwota I i II etapu: 40.571.010,00 zł
Kwota dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: I etap 14.490.000,00 zł, II etap 14.450.000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 11.651.010,00 zł
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD Spółka z o.o.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
czytaj dalej

Dzień Pracownika Socjalnego

 • 21-11-2022
Ilustracja do informacji: Dzień Pracownika Socjalnego
 
 
 

Uroczystość w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach z okazji narodowego Święta Niepodległości

 • 15-11-2022
Ilustracja do informacji: Uroczystość w Komendzie Powiatowej PSP w Żarach z okazji narodowego Święta Niepodległości
14 listopada 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion.
 
Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski wręczył funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższy stopień służbowy, a także przyjął ślubowanie, które złożyli strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.
 
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym stanowiący symbol pełnego włączenia do służby.
czytaj dalej

Narodowe Święto Niepodległości

 • 09-11-2022
Ilustracja do informacji: Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości 2022

XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-11-2022
Ilustracja do informacji: XXXVIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Posiedzenie Radnych Rady Powiatu Żarskiego rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego dla upamiętnienia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami powiatu żarskiego na lata 2021-2024 za okres 2021 - 2022 wygłosiła Miejski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze Pani Katarzyna Kiełczewska.
 
Rada Powiatu Żarskiego podjęła następujące uchwały:
- uchwałę zmieniającą uchwałę XXXVII/225/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2022-2033.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
- uchwałę w sprawie przekazania przez Powiat Żarski Gminie Przewóz zadania do realizacji, związanego z zimowym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1101F od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2022/2023.
- uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook