.

Wydarzenia

Kolejne robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Izabelą Klimas – Niekało – pomysłodawczynią utworzenia Jadłodzielni w Żarach.

 • 25-01-2021
Ilustracja do informacji: Kolejne robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Izabelą Klimas – Niekało – pomysłodawczynią utworzenia Jadłodzielni w Żarach.
 
25 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Izabelą Klimas - Niekało, Krzysztofem Niekało oraz pracownikiem Starostwa Powiatowego Robertem Słowikowskim w związku z działaniem na rzecz zorganizowania Jadłodzielni w Żarach.
Jadłodzielnia, czyli miejsce dzielenia się żywnością, to doskonały pomysł na zapobieganie marnowaniu się żywności.
Wicestarosta zadeklarowała wsparcie ze strony urzędu w zorganizowaniu przedsięwzięcia, utworzeniu stowarzyszenia i rozpropagowaniu idei wśród młodzieży szkół średnich i mieszkańców powiatu żarskiego.
 
Zapadły już konkretne decyzje!
Trzymajmy wszyscy kciuki za zrealizowanie pomysłu!
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz

 • 25-01-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz
22 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Wójtem Gminy Przewóz Mariuszem Strojnym.
Podczas spotkania Wójt przedstawił Staroście zadania inwestycyjne jakie są planowane do realizacji w gminie w roku 2021. Poruszono również sprawę równania poboczy na drogach powiatowych i uzupełnienia ubytków w jezdni po okresie zimowym. Rozmowa dotyczyła także szczepień mieszkańców przeciw COVID-19 na terenie gminy Przewóz. 
czytaj dalej

2020 rok w Powiecie Żarskim

 • 22-01-2021

Wideokonferencja - Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • 21-01-2021
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja - Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
21.01.2021r. odbył się konwent Powiatów Województwa Lubuskiego  w trybie zdalnym – wideokonferencji.
W trakcie spotkania przeprowadzono dyskusję na temat funkcjonowania służby zdrowia w powiatach oraz jej finansowanie. Przyjęto stanowisko konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykorzystując działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego. Poruszano również sprawę szczepień mieszkańców DPS-ów przeciw COVID-19.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień

 • 21-01-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wojskowym Komendantem Uzupełnień
21.01.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk Dariuszem Kląskałą oraz Szefem Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariuszem Arentem.
W trakcie spotkania przedyskutowano sprawę organizacji kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim w roku 2021. Komendant  WKU złożył na ręce Starosty podziękowania dla Powiatu Żarskiego za wsparcie inicjatyw podejmowanych przez WKU i bardzo dobra współpracę.
 
 
czytaj dalej

Życzenia na dzień Babci i Dziadka

 • 21-01-2021
Ilustracja do informacji: Życzenia na dzień Babci i Dziadka

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego

 • 21-01-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego
W dniu 20 stycznia 2021 odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Żarskiego Józef Radzion, Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel, Przewodnicząca Komisji Edukacji   i Rynku Pracy Elżbieta Haściło, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak. Podczas spotkania z dyrektorami omówiono: propozycje do planu oszczędnościowego przygotowane przez dyrektorów, plan rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i specjalnych na rok szkolny 2021/2022, projekt uchwały o dofinansowaniu form dokształcania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzący jest Powiat Żarski oraz bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. 
 
czytaj dalej

Umowa na przebudowę wiaduktu w Tuplicach podpisana!

 • 20-01-2021
Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę wiaduktu w Tuplicach podpisana!
18 stycznia 2021 r. Wicestarosta Małgorzata Issel, w obecności Członka Zarządu Michała Rudnickiego, podpisali umowę z firmą „KREATOR Edyta Tomczyk” z siedzibą w Żarach, reprezentowaną przez współwłaściciela Jacka Tomczyka, na „Budowę drogi powiatowej nr 1098F w km 23+650 wraz z budową nowego obiektu inżynieryjnego w m. Tuplice”.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Programu Funduszu Dróg Samorządowych” dofinansowanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Łączna kwota realizacji inwestycji 1 512 666,00 zł (pozyskane dofinansowanie w ramach programu wyniesie 60%). Również Gmina Tuplice zadeklarowała wsparcie finansowe ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej.
Podstawowy zakres inwestycji obejmie:
1) roboty rozbiórkowe istniejącego wiaduktu wraz z konstrukcją jezdni z wywozem i utylizacją gruzu;
2) budowa obiektu mostowego o konstrukcji z rury stalowej ocynkowanej spiralnie karbowanej;
3) wykonanie przejścia gospodarczego o nawierzchni bitumicznej szerokości jezdni 3,5m;
4) budowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 6 m;
5) budowę chodnika szerokości 2m;
6) montaż stalowych barier ochronnych;
7) przebudowę zjazdu publicznego i indywidualnego, dojazdów, chodników celem dostosowania do parametrów projektowanych;
8) wykonanie odwodnienia;
9) umocnienie skarpy betonową kostką brukową,
10) usuwanie kolizji z urządzeniami obcymi m.in. poprzez zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi dwudzielnymi;
11) wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu.
Termin zakończenia robót: 30.10.2021 r.
Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.11.2021 r.
czytaj dalej

Robocze spotkanie Wicestarosty z pomysłodawczyniami utworzenia Jadłodzielni w Żarach.

 • 13-01-2021
Ilustracja do informacji: Robocze spotkanie Wicestarosty z pomysłodawczyniami utworzenia Jadłodzielni w Żarach.
13 stycznia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się robocze spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dagmarą Boczkowską i Izabelą Niekało - pomysłodawczyniami utworzenia w Żarach Jadłodzielni.
Jadłodzielnia, czyli miejsce dzielenia się żywnością, to doskonały pomysł na zapobieganie marnowaniu się żywności.
Inicjatorki idei utworzenia w Żarach Jadłodzielni przygotowały wstępny plan działania.
Wicestarosta zadeklarowała wsparcie ze strony urzędu w zorganizowaniu przedsięwzięcia, utworzeniu stowarzyszenia i rozpropagowaniu idei wśród młodzieży szkół średnich i mieszkańców powiatu żarskiego.
 

Trzymajmy wszyscy kciuki za zrealizowanie pomysłu!
 
czytaj dalej

Laureaci konkursu młodych talentów fryzjerskich #youngstylistawards.

 • 13-01-2021
Ilustracja do informacji: Laureaci konkursu młodych talentów fryzjerskich #youngstylistawards.
12.01.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wręczenie dyplomów, medali oraz upominków dla zwycięzców konkursu młodych talentów fryzjerskich #youngstylistawards przez Wicestarostę Małgorzatę Issel oraz organizatorkę konkursu Beatę Korczyńską.
Nagrodzone i wyróżnione osoby z terenu naszego powiatu to:
Agnieszka Łukomska
Oliwia Paluch
Zuzanna Matuszewska
Marlena Jędruch
Kacper Lewandowski

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook