.

Wydarzenia

Spotkanie z Joanną Małecką - Kierowniczką Oddziału Pracodawców Ziemi Lubuskiej Żary – Żagań

 • 16-05-2024
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Joanną Małecką - Kierowniczką Oddziału Pracodawców Ziemi Lubuskiej Żary – Żagań
16 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego, Wicestarosty Wojciecha Kasprów z Joanną Małecką – Kierowniczką Oddziału Pracodawców Ziemi Lubuskiej Żary – Żagań, w którym uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy samorządu powiatowego z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w tym o projektach unijnych dotyczących edukacji, szkolnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego, które w przyszłości można będzie zrealizować w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.

Pani Joanna Małecka, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy, omówiła działania Rady w zakresie polityki rynku pracy i przybliżyła dotychczasową pracę tego organu.
czytaj dalej

Święto Straży Granicznej

 • 16-05-2024

Spotkania Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego i Wicestarosty Wojciecha Kasprów z pielęgniarkami

 • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: Spotkania Starosty Żarskiego Bogdana Kępińskiego i Wicestarosty Wojciecha Kasprów z pielęgniarkami
15 maja 2024 r. Starosta Żarski Bogdan Kępiński i Wicestarosta Wojciech Kasprów odwiedzili pielęgniarki, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, pielęgniarki opiekujące się pacjentami w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Lubsku oraz pielęgniarki zatrudnione w Poradni Specjalistycznej Szpitala Na Wyspie w Lubsku. Wizyty związane były z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Starosta Żarski Bogdan Kępiński oraz Wicestarosta Wojciech Kasprów, w towarzystwie Anny Zieziuli – specjalistki ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz promocji zdrowia w Starostwie Powiatowym w Żarach, wyrazili słowa uznania za pełną zaangażowania pracę i podziękowali pielęgniarkom za profesjonalizm i wielkie serce wkładane w opiekę nad pacjentami.

Podczas wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Starostowie spotkali się z pracownikami i mieszkańcami Domu. Spotkanie miało przede wszystkim charakter zapoznawczy, a jego celem było omówienie aktualnej sytuacji Domu Pomocy Społecznej i przedstawienie zrealizowanych programów oraz planowanych inwestycji.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: 2024-05-15 Spotkania z pielęgniarkami

Rozpoczął się nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025!

 • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: Rozpoczął się nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025!
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żarski na rok szkolny 2024/2025 obsługiwana jest przez elektroniczny system vEdukacja.
 
Nabór do szkół ponadpodstawowych dostępny jest pod adresem https://powiatzarski.edu.com.pl/ oraz linki do portalu znajdują się na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych.
 
Kandydaci, którzy ubiegają się o miejsca w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żarski pracują w systemie samodzielnie, tzn. zakładają swoje konta, wypełniają je danymi osobowymi oraz danymi o osiągnięciach, generują wniosek o przyjęcie a następnie wniosek ten – podpisany co najmniej przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – dostarczają wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.
 
Harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim pod linkiem: https://ko-gorzow.edu.pl/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2024-2025/.
 
Serdecznie zapraszamy !
czytaj dalej

II sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 15-05-2024
Ilustracja do informacji: II sesja Rady Powiatu Żarskiego
14 maja 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się II sesja Rady Powiatu Żarskiego. Po rozpoczęciu obrad, radny Sebastian Górski zgłosił wniosek formalny dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktów od numeru 4 do numeru 9 dotyczących: podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Infrastruktury, podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Rynku Pracy, podjęcia uchwały w sprawie składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty. W wyniku głosowania wyżej wymienione punkty zostały zdjęte z porządku obrad.
 
Następnie radni przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Żarskiego oraz przyjęli do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad, po złożeniu interpelacji przez radną Małgorzatę Issel i radną Annę Ślawską oraz po zapytaniach radnych, obrady zostały zakończone.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkania Starosty Żarskiego z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żarach

 • 14-05-2024
Ilustracja do informacji: Spotkania Starosty Żarskiego z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żarach
14 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach ze Starostą Żarskim Bogdanem Kępińskim spotkał się Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. bryg. Paweł Hryniewicz, aby porozmawiać o bezpieczeństwie mieszkańców naszego powiatu i stanie zaawansowania budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach.

Następnie Starostę  odwiedził z wizytą roboczą nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarach  –  Józef Szczotka. Rozmowa dotyczyła wzajemnej współpracy obu samorządów, przyszłych  planów inwestycyjnych oraz projektów kluczowych dla mieszkańców.
 
Podczas obu spotkań zgodnie podkreślono gotowość do współdziałania i wzajemnego wsparcia w obszarach kluczowych dla mieszkańców miasta i powiatu. 
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położonych w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 14-05-2024
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położonych w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
12 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, czyli święto personelu medycznego stanowiącego fundament opieki zdrowotnej na całym świecie. Z tej okazji 13 maja 2024 r. Starosta Żarski Bogdan Kępiński i Wicestarosta Wojciech Kasprów spotykali się  z pielęgniarkami, pielęgniarzami i położnymi Szpitala Na Wyspie w Żarach.

W obecności Prezes Szpitala Pani Jolanty Dankiewicz oraz Pielęgniarki Naczelnej Joanny Fogel, Starosta Żarski Bogdan Kępiński oraz Wicestarosta Wojciech Kasprów przekazali zebranym serdeczne podziękowania oraz słodkie upominki, wyrażając tym samym wdzięczność za poświęcenie i zaangażowanie, którymi pielęgniarki, pielęgniarze i położne wykazują się w codziennej pracy.

Wizyta w lecznicy była również okazją do spotkania i rozmowy władz Powiatu Żarskiego z Pielęgniarkami i Pielęgniarzami Oddziałowymi oraz z Położnymi Oddziałowymi na tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala Na Wyspie w Żarach, kierunkami rozwoju lecznicy oraz planami na przyszłość.    

Pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzymy dużo wytrwałości oraz sił do podejmowania codziennych wyzwań. Niech okazywane dobro wraca do Państwa z należnym szacunkiem. Jesteśmy wdzięczni za Waszą pracę i serdecznie za nią dziękujemy!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: 2024-05-13 Dzień Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

 • 10-05-2024
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych
Dziekujemy i życzymy wszelkiej pomyślności! 
czytaj dalej

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach

 • 10-05-2024
Ilustracja do informacji: Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach
10 maja 2024 r. Starosta Żarski Bogdan Kępiński i Wicestarosta Wojciech Kasprów spotkali się z pielęgniarkami, pielęgniarzami i położnymi 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach, aby wspólnie świętować obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. Było to pierwsze oficjalne spotkanie nowo wybranych Starosty Żarskiego i Wicestarosty, którzy 7 maja br. - decyzją Rady Powiatu Żarskiego - objęli swoje urzędy.

Starosta Żarski Bogdan Kępiński wraz z Wicestarostą Wojciechem Kasprów – w obecności Komendanta 105. Kresowego Szpitala Wojskowego  płk mgr inż. Mariusza Piwowarczyka i  Zastępcy Komendanta lek. med. Jacka Dworaka - w imieniu Zarządu i całej Rady Powiatu podziękowali zebranym pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym za trud, poświęcenie i troskę okazywaną chorym oraz za codzienne i rzetelne wypełnianie obowiązków kształtujących pozytywny wizerunek służby zdrowia w Powiecie Żarskim.

Życząc zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy Starosta Bogdan Kępiński i Wicestarosta Wojciech Kasprów, na ręce Pielęgniarki Naczelnej Pani mgr Doroty Bieńkowskiej, przekazali okolicznościowy list z podziękowaniami, bukiet kwiatów i kosz pełen słodkości.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: 2024-05-10 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach

Sesja Inauguracyjna Rady Powiatu Żarskiego VII kadencji

 • 07-05-2024
Ilustracja do informacji: Sesja Inauguracyjna Rady Powiatu Żarskiego VII kadencji
7 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VII kadencji 2024-2029. Zgodnie z porządkiem obrad, ustalonym Postanowieniem Nr 186/2024 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Żarskiego w kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., radni złożyli ślubowanie, wybrali członków Komisji Skrutacyjnej oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady i jego zastępców, Starosty i Zarządu Powiatu Żarskiego.

Posiedzenie otworzyła Elżbieta Łobacz - Bącal – Radna Seniorka, a następnie  Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Żarach Agnieszka Niedźwiecka  wręczyła nowym członkom Rady Powiatu Żarskiego zaświadczenia o wyborze. Po wyczytaniu nazwiska przez Radnego Juniora Huberta Dowhana, radni kolejno złożyli ślubowanie rozpoczynając VII kadencję Rady Powiatu Żarskiego.
 
Ślubowanie złożyli:
Radny Czajkowski Tomasz
Radny Czerniawski Krzysztof Władysław         
Radny Dowhan Hubert
Radna Drzewiecka – Wilusz Kornelia Katarzyna
Radny Dyba Dariusz Jan
Radny Górski Sebastian Krzysztof
Radna Haściło Elżbieta              
Radna Issel Małgorzata Barbara
Radny Jurkowski Lech Jan
Radna Kamińska – Preneta Aneta Andżelika
Radny Kasprów Wojciech
Radny Kępiński Bogdan Wiesław
Radny Łahucik Józef   
Radna Łobacz-Bącal Elżbieta  
Radna Madej Danuta
Radny Radzion Józef  
Radny Rudnicki Michał   
Radny Szafrański Maciej Jan
Radna Szymczak Iwona Anna          
Radna Ślawska Anna
Radna Tabaczyńska Ewa Wioleta

Na czas pierwszego spotkania Rada Powiatu Żarskiego powołała Komisję Skrutacyjną  w składzie: Aneta Kamińska – Preneta – Przewodnicząca Komisji, Tomasz Czajkowski – członek oraz Lech Jurkowski – członek.
 
Podczas obrad, w wyniku tajnych głosowań, bezwzględną większością głosów, wybrano w następującej kolejności:
 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Macieja Jana Szafrańskiego
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Dariusza Jana Dybę
WICEPRZEWODNICZĄCĄ RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Elżbietę Łobacz - Bącal
 
STAROSTĘ ŻARSKIEGO – Bogdana Wiesława Kępińskiego
WICESTAROSTĘ ŻARSKIEGO – Wojciecha Kasprów
CZŁONKA ZARZĄDU – Danutę Madej
CZŁONKA ZARZĄDU – Ewę Tabaczyńską
CZŁONKA ZARZĄDU – Huberta Dowhana
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook