.

Wydarzenia

LII sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: LII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 stycznia 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LII sesja Rady Powiatu Żarskiego, w której – na zaproszenie Starosty Józefa Radziona oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel – udział wzięli: Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz I Wicewojewoda Lubuski Dariusz Popławski. W obradach uczestniczyli również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych z terenu Powiatu Żarskiego.

Na wstępie obrad gratulacje od Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza  za wysokie lokaty osiągnięte w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych "Perspektywy" 2024  przyjęli dyrektorzy szkół wyróżnionych w Rankingu Techników 2024: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach Krzysztof Neska, kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku Maciej Witczak oraz dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach Agnieszka Świątkowska. Listy gratulacyjne otrzymali również dyrektorzy wyróżnieni w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024: dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Wiktor Polakowski, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Małgorzata Penkal oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach Elżbieta Malendowicz.

Następnie Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrali Wojewoda Lubuski Marek Cebula oraz I Wicewojewoda Lubuski Dariusz Popławski.

Wojewoda Lubuski Marek Cebula w swoim wystąpieniu podkreślił chęć współpracy  ze wszystkimi samorządowcami oraz zadeklarował, że Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim będzie otwarty dla wszystkich, dla których istotne jest dobro i rozwój województwa lubuskiego. - Nawet jeśli różnimy się poglądami to zawsze możemy znaleźć punkty styczne i obszary, które są ważne dla obu stron: opieka zdrowotna, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu czy demografia – wskazywał Wojewoda Marek Cebula. Natomiast w centrum zainteresowań I Wicewojewody Lubuskiego Dariusza Popławskiego znajdują się przede wszystkim zagadnienia zawiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. - Zapraszam wszystkich do współpracy. Dobre, trafne pomysły będziemy realizowali i wspólnie działali na rzecz poprawy bezpieczeństwa lubuszan – mówił w wystąpieniu I Wicewojewoda Lubuski.
 
Po wystąpieniach Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego ogłosił dwudziestominutową przerwę, po której radni Rady Powiatu Żarskiego przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w roku 2023 oraz podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2024 r.
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie powierzenia przez Powiat Żarski Powiatowi Wschowskiemu zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (Boh. Getta).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/29).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/30).
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/28.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego (ul. Spokojna dz. 91/27).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook