.

Wydarzenia

Spotkanie z nauczycielami szkół Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji w ramach projektu ERASMUS +

 • 23-09-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie z nauczycielami szkół Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji w ramach projektu ERASMUS +
22 września 2021 r. w ramach projektu Erasmus+ Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego. Poznanie wielokulturowości krajów partnerskich
nauczyciele szkół z Grecji, Chorwacji, Włoch i Turcji spotkali się w Starostwie Powiatowym z Wicestarostą – Małgorzatą Issel oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia - Bartłomiejem Kubiakiem. Koordynatorami oraz pomysłodawcami projektu są nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
Celem projektu w, którym uczestniczą między innymi uczniowie pięciu krajów jest poznanie wielokulturowości krajów partnerskich. W czasie spotkania opiekunowie opowiadali o funkcjonowaniu szkół w czasie pandemii. Rozmawiano także o kulturze, zwyczajach, upodobaniach kulinarnych, sposobach spędzania wolnego czasu w Grecji, Chorwacji, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele zgodzili się z stwierdzeniem, że najważniejsze jest budowanie w młodych ludziach otwartości na inne kultury, ludzi i ich zwyczajów. Współczesny świat potrzebuje wymiany doświadczeń, uczenia szacunku do innych z zachowaniem własnych tradycji, historii i kultury.
czytaj dalej

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 16-09-2021
Ilustracja do informacji: Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Żarskiego
15 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się nadzwyczajna XXVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego zwołana w związku ze złożeniem ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych oraz rezygnacją i zwolnieniem z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Zarządu i Radnych Rady Powiatu Żarskiego – uroczyście podziękowali podpułkownikowi dr n.med. Panu Markowi Femlakowi - Radnemu Rady Powiatu Żarskiego w latach 2006-2021, członkowi Zarządu Powiatu Żarskiego w latach 2010-2021 za twórczy wysiłek, determinację i mądrość, które pomogły w podejmowaniu ważnych decyzji w Zarządzie i Radzie Powiatu.
Starosta dziękował byłemu radnemu za pełną zaangażowania pracę na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców oraz za trud wniesiony w dynamiczny rozwój powiatu, życząc dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej i osobistej.
Ppłk dr n. med. Marek Femlak, w związku z powołaniem do służby wojskowej, zrezygnował z pełnienia funkcji Radnego Rady Powiatu Żarskiego oraz członka Zarządu.
Podziękowania Panu Markowi Femlakowi za współpracę w minionych latach złożyli: burmistrz miasta Żary Danuta Madej, wójt gminy Żary Leszek Mrożek, wójt gminy Przewóz Mariusz Strojny, Starosta Powiatu Żarskiego w latach 2002 - 2006 Edward Skobelski, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego w latach 2002 – 2010 Irena Marciniak, Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, w imieniu burmistrza miasta Lubsko Janusza Dudojcia radna Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu żarskiego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Arleta Śniatecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach Barbara Litewka, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Paweł Hryniewicz oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żarach Tomasz Białek, emerytowany wieloletni pracownik Biura Rady Starostwa Powiatowego w Żarach Barbara Suprynowicz, Prezes Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej Krzysztof Polusik oraz wiceprezes Marian Popławski, a także delegacja klubu motocyklowego Black Eagles MC Poland.
We wzruszającej uroczystości pożegnania z Radą Powiatu ppłk dr n. med. Markowi Femlakowi, jak zwykle w ważnych dla niego życiowych sytuacjach, towarzyszyły żona i córka.
Wszyscy zgromadzeni goście nie szczędzili słów uznania za działalność na rzecz drugiego człowieka, dostrzeganie jego potrzeb, gratulowali sukcesów zawodowych i dziękowali za wieloletnią pracę na rzecz ochrony zdrowia wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Pierwszym punktem porządku obrad nadzwyczajnej sesji było złożenie ślubowania przez nowo obejmujących mandat radnych. Do składu Rady Powiatu Żarskiego dołączyli:
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z gminy Przewóz – były sołtys Piotrowa – w miejsce Małgorzaty Brzyśkiewicz, która objęła stanowisko wójta Gminy Lipinki Łużyckie,
- Edward Łyba (Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowego) z miasta Żary – były wiceburmistrz miasta Żary oraz były wicestarosta Powiatu Żarskiego – w miejsce Marka Femlaka, który wstąpił do zawodowej służby wojskowej.
Po powołaniu komisji skrutacyjnej, złożeniu przez Starostę wniosku – zgłoszeniu kandydatury Romana Mazurkiewicza, działającego w strukturach samorządowych od 27 lat (w tym od 1998 roku będącego Radnym Rady Powiatu Żarskiego), na członka Zarządu Powiatu, zapoznaniu radnych z regulaminem wyboru członka Zarządu Powiatu, przeprowadzono tajne głosowanie.
Radni biorący udział w głosowaniu (20 osób) opowiedzieli się za kandydaturą Romana Mazurkiewicza (Komitet Wyborczy Wyborców Dobre Miasto Lepszy Powiat) zgłoszoną na wniosek Starosty Powiatu na członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Żarskiego
- stwierdzającej wybór członka Zarządu Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach

 • 06-09-2021
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Komendantem Powiatowym PSP w Żarach
W dniu 6.09.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Żarach kpt. Mariuszem Morawskim.
W trakcie spotkania omówiono szczegóły Organizacji XXVI Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej w Żarach, które odbędą się w dniach 29.09.2021 r. – 01.10.2021 r.
Poruszono temat stanu zaawansowania budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach
czytaj dalej

Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego

 • 06-09-2021
Ilustracja do informacji: Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej przez uczniów szkół Powiatu Żarskiego
4 września 2021 r. na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy szkoły Powiatu Żarskiego po raz kolejny przystąpiły do ogólnopolskiej akcji czytania wybitnych dzieł literatury polskiej.

W dziesiątej odsłonie Narodowego Czytania uczestniczyli uczniowie i nauczyciele szkół:
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach
 • Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

X Edycja Narodowego Czytania zachęcała mieszkańców Powiatu Żarskiego do jubileuszowej lektury - Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Żarskiego.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowankom za pełne zaangażowanie !
czytaj dalej

X Narodowe Czytanie 2021

 • 03-09-2021
Ilustracja do informacji: X Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie 2021
Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 4 września 2021 roku w godzinach 11.00 – 12.00.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego; Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Zespól Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Specjalny Ośrodek  Szkolno - Wychowawczy spotkają się przy Żarskim Ratuszu na wspólnym czytaniu lektury jubileuszowej.
 W Lubsku miejscem, w którym odbędzie się Narodowe Czytanie uczniów szkół ponadpodstawowych; Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych  będzie Centrum Kultury im. Jana Raka
w Lubsku oraz plac szkolny ZSOiE ul. Chopina 10.
 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w dziesiątej edycji Narodowego Czytania wraz z naszymi uczniami!

 
czytaj dalej

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej z Powiecie Żarskim

 • 02-09-2021
Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej z Powiecie Żarskim
Kwalifikacja wojskowa 2021
02 września 2021r. w Powiatowym Schronisku Turystycznym w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali Starosta Żarski Józef Radzion, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Dariusz Kląskała oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariusz Arent.

 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 2002 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 - 2001, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 - 2001, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary – od 02 do 09 września 2021 r.
Gmina Lubsko –  od 10 do 15 września 2021 r.
Gmina Żary –  od 16 do 17 września 2021 r.
Gmina Jasień –  od 20 do 21 września 2021 r.
Gmina Tuplice – 21 września 2021 r.
Gmina Trzebiel – 22 września 2021 r.
Gmina Lipinki Łużyckie – 23 września 2021 r.
Gmina Przewóz –  24 września 2021r.
Gmina Brody –  27 września 2021 r.
Miasto Łęknica –  28 września 2021 r.
 
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji – 29 września 2021 r.
 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 • 01-09-2021
Ilustracja do informacji: Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
Czas wracać do szkoły! Rok szkolny 2021/2022 rozpoczęty!
1 września 2021 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w której na zaproszenie dyrektora szkoły Roberta Nowaczyńskiego udział wzięli: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
W placówkach powiatu żarskiego rozpoczęło dziś naukę około 3700 uczniów. Dla ponad 800 młodych osób był to pierwszy dzień w nowej szkole.
W przemówieniach podkreślano wagę odpowiedzialności za wychowanie i nauczanie młodzieży szkolnej. Życzono wytrwałości, sukcesów, mądrości w podejmowaniu decyzji, umiejętności bezstronnego oceniania, satysfakcji z uczenia i nauczania, maturzystom - dojrzałości a pierwszoklasistom - poczucia bezpieczeństwa w nowej szkole.
Uczniom, nauczycielom, dyrektorom, rodzicom i pracownikom szkół Powiatu Żarskiego życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym!

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

 • 01-09-2021

XXVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 01-09-2021
Ilustracja do informacji: XXVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 sierpnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego – wręczyli list gratulacyjny oraz kwiaty wójt Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzacie Brzyśkiewicz, życząc powodzenia oraz sukcesów na nowej drodze zawodowej.
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali: Katarzyna Nowicka - ZSOiE Lubsko, Dariusz Michalik - SOSW Lubsko, Anna Jans - ZSSpecj. Żary, Barbara Kaiser - Szmidt - ZSSpecj. Żary.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Centrum i efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie realizacji zadań powiatu z pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 2021 r. złożyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przedaszek.
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2021 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2021-2025,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku.
czytaj dalej

Dzień Solidarności i Wolności

 • 01-09-2021
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook