.

Wydarzenia

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych wręczone!

 • 10-03-2023
Ilustracja do informacji: Stypendia Rady Powiatu Żarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych wręczone!
10 marca 2023 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G.Ph. Telemanna w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu Żarskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, nauki zawodu, artystycznej oraz sportu.
 
W obecności Starosty Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza, członków Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego i Romana Mazurkiewicza, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. G.Ph. Telemanna  w Żarach – Sylwii Kamzelskiej- Bronowickiej, dyrektorów szkół ponadpodstawowych, rodziców i zaproszonych gości - stypendia otrzymało 60 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Żarskiego.
 
Tegoroczną uroczystość uświetnili występami artystycznymi niezwykle zdolni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach zachwycając zgromadzonych swoimi talentami i pięknem gry na fortepianie, skrzypcach oraz wiolonczeli. Serdecznie dziękujemy za tę muzyczną ucztę.
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i z tego, że reprezentujecie Powiat Żarski na arenach wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych.
 
W dziedzinie nauki stypendia otrzymali:
uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Jowita Gebułtowicz, Helena Jędrys, Kazimierz Worsztynowicz, Konrad Grzegorz Rybaczek, Wiktor Klój, Aleksandra Karnowska, Matylda Kmiecik, Maksymilian Klocek, Zuzanna Fila;
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach: Łukasz Lepko, Michał Pietrzak;
uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Hubert Tomaszewicz;
uczniowie Zespołu Szkól Ekonomicznych w Żarach: Anna Kołpaczewska, Mateusz Laskowski;
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku: Dorian Niemiec, Kacper Czahajda, Jacek Banaś;
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku: Kamil Chróściel, Konrad Kaczkowski;
uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Wiktoria Anna Tecław, Szymon Gajda, Mikołaj Chaszczewski, Juliusz Kujawa.
 
W dziedzinie artystycznej stypendium otrzymał:
uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żarach Maurycy Pękala.
 
W dziedzinie nauki zawodu stypendia otrzymali:
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku: Dominika Magdziarz, Daniil Yakubynskyi;
uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach: Aleksandra Weronika Cieras, Michał Kluza;
uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach: Zofia Grzeszczuk, Kornelia Grzelczak;
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku: Radosław Dąbek, Malwina Kołodziej;
uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach: Weronika Flaga, Oliwia Jaworska.
 
W dziedzinie sportu stypendia otrzymali:
uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Wiktoria Guszpit, Stanisław Pająk;
uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach: Jakub Szakoła, Michał Ficygowski, Gracjan Jedut,
Stanisław Roman Troczyński, Fabian Deć;
uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach: Jakub Piotr Adamski, Tomasz Maślanka, Szymon Samuel Socha, Szymon Patryk Mac, Nikola Drozdek, Martyna Gabryl, Damian Kaciniel;
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Adrianna Wasilewska, Maja Majdańska, Wojciech Kuźmiak, Marcin Jung, Natalia Gielicz;
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Kewin Singh;
uczeń Zespołu Szkól Technicznych w Lubsku: Mateusz Kaszkur
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach: Dawid Rewaj, Kinga Pecyna, Kamil Gierula;  
uczennice Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach: Weronika Kwaśniak, Oliwia Szymańska.
czytaj dalej

Spotkanie Druhów OSP z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 08-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Druhów OSP z Zastępcą Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Starostwie Powiatowym w Żarach
7 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Zastępcy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Macieja Iwko – koordynatora wojewódzkiego ds. Ochotniczych Straży Pożarnych z Prezesami i Naczelnikami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Żarskiego. Spotkanie otworzył  Starosta Żarski Józef Radzion – pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 
W rozmowach uczestniczyli również: Komendant Powiatowy PSP w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski oraz samorządowcy: Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Brzyśkiewicz, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek i Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk.
 
Wiodącym tematem dyskusji było omówienie stanu realizacji Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Poruszono również zagadnienia związane z możliwością zakupu pojazdów pożarniczych na potrzeby jednostek OSP oraz przeanalizowano dotychczasową współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej działającymi na terenie naszego powiatu.
 
Na zakończenie spotkania Starosta Józef Radzion podziękował Druhom Ochotnikom za owocną współpracę z samorządem Powiatu Żarskiego oraz za wzorową służbę na rzecz lokalnej społeczności. Do podziękowań dołączył Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Maciej Iwko wyrażając słowa uznania za działania, które jednostki OSP prowadziły podczas stanu epidemii oraz za udzielaną pomoc w chronieniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Dzień Kobiet 2023

 • 07-03-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Kobiet 2023
 
 

Spotkanie z radnym Gminy Przewóz

 • 06-03-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z radnym Gminy Przewóz
6 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz członka Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego z radnym Gminy Przewóz Mariuszem Szlachetką.
 
W trakcie spotkania radny Gminy Przewóz zgłosił wiele spraw związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. Zebrani rozmawiali m.in. o: wycince suchych drzew, równaniu i uzupełnianiu ubytków w poboczach, przeglądzie gwarancyjnym związanym z usuwaniem usterek na przebudowanych odcinkach drogi w Milenie (w kierunku Piotrowa), udrożnianiem rowów przy drogach powiatowych w celu poprawy odprowadzenia wody deszczowej po intensywnych opadach oraz o wycince zakrzaczeń w pasie dróg powiatowych.
czytaj dalej

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 • 01-03-2023
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
 
 
 

Spotkanie z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu

 • 28-02-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Szefem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu
27 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach spotkali się Starosta Żarski Józef Radzion, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu ppłk Tomasz Łętocha oraz mjr Robert Wiśniewski.
 
Podczas spotkania poruszono temat współpracy przy organizacji kwalifikacji wojskowej w Powiacie Żarskim oraz omówiono zagadnienia związane z przedsięwzięciami promującymi służbę wojskową.
czytaj dalej

Spotkanie z Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach

 • 27-02-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach
27 lutego 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z płk. Markiem Femlakiem - Komendantem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach oraz Zarządem 105. Kresowego Szpitala Wojskowego.
 
Spotkanie było okazją do szczegółowego omówienia zagadnień związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców z terenu Powiatu Żarskiego, w tym z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej i Pielęgniarskiej oraz specjalistycznej opieki medycznej.
 
Zgromadzeni rozmawiali o realizacji programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców powiatu oraz powiatów sąsiadujących. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach został wybrany na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2022-2023. Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem. W następnej kolejności poruszono temat stanu dróg dojazdowych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 
Na zakończenie spotkania, Starosta Żarski Józef Radzion podziękował Komendantowi Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach płk. Markowi Femlakowi oraz wszystkim pracownikom szpitala za bardzo dobrą współpracę w trakcie walki z pandemią COVID-19.
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 • 23-02-2023
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP
22 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkaniu przewodniczył Starosta Żarski Józef Radzion – pełniący również funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W posiedzeniu udział wzięli m.in.: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Mariusz Morawski oraz włodarze Gmin z terenu Powiatu Żarskiego.
 
Posiedzenie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z organizacją Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w 2023 roku oraz planowanych działań Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w bieżącym roku.
czytaj dalej

Po 30 latach kolej wróci do Lubska! Podpisanie umowy na projekt rewitalizacji linii kolejowej na trasie Lubsko - Bieniów

 • 23-02-2023
Ilustracja do informacji: Po 30 latach kolej wróci do Lubska! Podpisanie umowy na projekt rewitalizacji linii kolejowej na trasie Lubsko - Bieniów
22 lutego 2023 r. na stacji kolejowej w Lubsku podpisana została umowa regulująca zasady współpracy przy opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych na potrzeby projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową peronów w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku. Wraz z realizacją zadania do Lubska powróci połączenie kolejowe na trasach Lubsko – Zielona Góra / Żagań – Lubsko.
 
Szacowany koszt rewitalizacji linii kolejowej to 65,9 milionów złotych. Wkład własny samorządu województwa lubuskiego oraz zainteresowanych samorządów lokalnych wyniesie 9 mln 900 tys. zł. Zadeklarowane środki z budżetu Powiatu Żarskiego w latach 2023 - 2028, które zostaną przeznaczone na realizację zadania to 1 mln 632 tys. 542 zł. W kosztach partycypują: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Gmina Lubsko oraz Gmina Jasień.
 
Umowę na projekt rewitalizacji linii Lubsko – Bieniów podpisali: członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński oraz Wiceprezes Zarządu - dyrektor ds. eksploatacji Infrastruktury Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Mirosław Skubiszyński. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Andrzej Bittel - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Wacław Maciuszonek -Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć, radni Rady Miejskiej w Lubsku oraz zaproszeni goście. Powiat Żarski reprezentował: Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Żarskiego Tomaszem Czajkowskim i radnymi Rady Powiatu Żarskiego: Elżbietą Haściło i Krzysztofem Czerniawskim.
 
Celem Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.
czytaj dalej

Spotkanie dotyczące "Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022 -2033"

 • 17-02-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie dotyczące "Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022 -2033"
16 lutego 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dotyczące "Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego na lata 2022-2033", finansującego projekty Młodzieżowych Rad działających przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz projekty samorządów uczniowski i studenckich.
 
Spotkanie rozpoczęła Wicestarosta Małgorzata Issel, która powitała zaproszonych gości oraz przybliżyła zebranym ideę i genezę powstania Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego.
 
W rozmowach uczestniczyli: Poseł RP Jacek Kurzępa, który objął patronat nad projektem na Ziemi Lubuskiej, Członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Jachimowicz, radny Rady Miejskiej w Żarach Tadeusz Płóciennik, Zarząd Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, opiekunowie samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu, przedstawiciele Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Głównym celem Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowego jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.
 
W Programie wyodrębniono trzy priorytety, w ramach których uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań.
 
Priorytet 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach
Priorytet jest przeznaczony dla młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.
W ramach tego Priorytetu wyodrębniono dwie ścieżki tematyczne:
Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich
 
Priorytet 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym
Projekty realizowane w ramach tego priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży.
 
Priorytet 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych
Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji.
 
Nabór wniosków (projektów) na tegoroczną edycję Konkursu rozpoczyna 1 marca 2023 r. Budżet Programu w latach 2022-2033 wynosi 230 mln zł.
 
Więcej informacji: https://niw.gov.pl/nasze-programy/ oraz fb: decydujemy.eu
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook