.

Wydarzenia

Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

 • 10-02-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
9 lutego 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, delegowanymi pracownikami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielami firmy Feniks V Sp. z o.o w Żarach.
 
W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Małgorzata Brzyśkiewicz, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Żary Patryk Faliński, Sekretarz Gminy Przewóz Kazimierz Kurpiel oraz inspektor ds. Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy w Jasieniu Tomasz Bańbura. Firmę Feniks V sp. z o.o. reprezentowali Prezes Józef Słowikowski, Wiceprezes Iwona Kocik oraz Andrzej Jakubowski.
 
Było to kolejne spotkanie, podczas którego samorządowcy omawiali potrzeby komunikacyjne mieszkańców naszego powiatu oraz analizowali funkcjonowanie przewozów autobusowych na liniach uruchomionych dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w okresach: od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz 1 stycznia do 31 stycznia 2023 r.
 
W dalszej części spotkania poruszono tematy związane z organizacją Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2023 w kategorii wieniec współczesny oraz wieniec tradycyjny. Konkurs odbędzie się podczas Dożynek Gminnych w Gminie Lipinki Łużyckie w dniu 26 sierpnia 2023 r.
 
Następnie Starosta Józef Radzion przedstawił inwestycje realizowane przez powiat oraz omówił stan zaawansowania prac związanych z rozbudową Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz przebudową ulicy Artylerzystów w Żarach. W tym punkcie omówiono możliwości współpracy samorządów przy realizacji wspólnych przedsięwzięć związanych z m.in.: budową chodników, ścieżek rowerowych, remontami i budowami dróg, w tym poruszono temat możliwości wspólnego aplikowania do różnorodnych programów oraz projektów.
 
Na zakończenie, skupiono się na współpracy samorządów w sytuacjach kryzysowych oraz podkreślono znaczenie dobrej współpracy wszystkich samorządów dla dobra naszych mieszkańców.
czytaj dalej

Informacja o skróconym czasie pracy urzędu

 • 20-10-2022
Ilustracja do informacji: Informacja o skróconym czasie pracy urzędu

Wideokonferencji na temat koordynacji pomocy dla obywateli Ukraińskich przebywających na terenie Polski

 • 04-07-2022
Ilustracja do informacji: Wideokonferencji na temat koordynacji pomocy dla obywateli Ukraińskich przebywających na terenie Polski
1 lipca 2022 r. Starosta Józef Radzion uczestniczył w odprawie samorządowców z województwa lubuskiego z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem.
Tematem wideokonferencji była koordynacja pomocy dla obywateli Ukraińskich przebywających na terenie Polski oraz podsumowanie dotychczasowej udzielonej im pomocy.
czytaj dalej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Położnych

 • 12-05-2022
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Położnych

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY KADETÓW I KADETEK o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego

 • 11-05-2022
Ilustracja do informacji: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY KADETÓW I KADETEK o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego
W dniach 07-09.05.2022 r. na kortach w Żarach odbył się OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY KADETÓW I KADETEK o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego. W imieniu Starosty, puchary wręczała Wicestarosta Małgorzata Issel, dziękując za dostarczone emocje i mecze na bardzo wysokim poziomie sportowym ???????????? Organizatorem był Piotr Gorczyca i Szkółka Tenisowa ,,Smecz".
 
➡️Gra Pojedyncza Kadetów
1. Kasper Kulpa - ZTT Złotoryja
2. Wojciech Biela - Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocław
3. Kamil Kęsy - AZS Poznań
 
➡️Gra Podwójna Kadetów
1. Kasper Kulpa - ZTT Złotoryja
Filip Gorczyca - KT Żary
2. Jan Adamski - KT Arka Gdynia
Maksymilian Szafran - Stowarzyszenie Trnovski Mario Tennis Club
3. Jakub Szubert - COME-ON TENNIS CLUB Wrocław
Krzysztof Szubert - COME-ON TENNIS CLUB Wrocław
3. Andrzej Chorostin - Przytok Tennis Club
Wojciech Biela - Stowarzyszenie VARIO CLUB Żerniki Wrocław
 
➡️Gra Pojedyncza Kadetek
1. Antonina Helińska - Fundacja Szczeciński KT Promasters
2. Nella Kussa - Fundacja Szczeciński KT Promasters
3. Julia Sierhej - UKS Piątki Wałcz
 
➡️Gra Podwójna Kadetek
1.Antonina Helińska - Fundacja Szczeciński KT Promasters
Nella Kussa - Fundacja Szczeciński KT Promasters
2. Nina Jastrząbek - Sopot Tenis Klub
Julia Sierhej - UKS Piątki Wałcz
3. Diana Bilak - Fundacja Szczeciński KT Promasters
Jessica Gawrysiak - dolnośląskie
3. Wanessa Hausa - AT Angelique Kerber Puszczykowo
Zofia Jacniacka - UKS Sportowy "MARIO-Piła"
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy????????
????????
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 29-04-2022
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
29 kwietnia 2022 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego, której organizatorem był Starosta Żarski Józef Radzion.
W okresie d 04 do 29 marca 2022 przed Powiatową Komisją Lekarską w Żarach stawiło się 415 osób, w tym 16 kobiet.
W podsumowaniu kwalifikacji wojskowej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Żarach, uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, z-ca komendanta 105 Szpitala Wojskowego ppłk dr n. med. Marek Femlak, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu ppłk Dariusz Kląskała, pracownik Wojskowego Centrum Rekreacji mjr Robert Wiśniewski, przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej ppor. Tomasz Stojecki oraz osoby zaangażowane w pracy podczas kwalifikacji wojskowej. Starosta Józef Radzion podziękował wszystkim za wkład i zaangażowanie wniesione w sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Spotkanie Samorządowców z Powiatu Żarskiego

 • 28-04-2022
Ilustracja do informacji: Spotkanie Samorządowców z Powiatu Żarskiego
28.04.2022 r w Starostwie Powiatowym w Żarach, odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona i Przewodniczącego Rady Powiatu Wiktora Kułdosza z Wójtami i Burmistrzami i przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Powiatu Żarskiego.
W trakcie spotkania poruszono następujące tematy:
➡️Omówiono sprawę związaną z funkcjonowaniem i potrzebami w zakresie przewozów autobusowych w powiecie.
➡️ Funkcjonowanie Zarządzania Kryzysowego w gminach i powiecie (potrzeby oraz koordynacja działań)
➡️ Inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych w poszczególnych gminach w latach 2019 -2021 (wielkość przeznaczonych środków)
➡️Obecnie zrealizowane inwestycje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców powiatu. Rozbudowa Powiatowego Szpitala Na Wyspie – etap I.
➡️Starosta Józef Radzion przedstawił działania bieżące służb powiatowych w zakresie remontu dróg złożonych projektów do Programu Polski Ład oraz potrzeby utrzymania ulic (koszenie traw, cząstkowe remonty dróg po zimie)
czytaj dalej

Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Żarskim rozpoczęta!

 • 04-04-2022
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Żarskim rozpoczęta!
4 kwietnia 2022 roku w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali Wicestarosta Małgorzata Issel, Komendant 105. Szpitala Wojskowego w Żarach płk lek. med. Artur Lipczyński, Szef Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Robert Wiśniewski.

➡️Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
-mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
-mężczyzn urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
-osoby urodzone w latach 2001 - 2002, którym:
         -została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
         -została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
-kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
-osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Jednocześnie przypominamy, iż osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
czytaj dalej

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 • 30-03-2022
Ilustracja do informacji: Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
29 marca 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Uczestników turnieju przywitał Komendant Powiatowy PSP w Żarach – st. kpt. Mariusz Morawski oraz Starosta Powiatu Żarskiego – Pan Józef Radzion, który pełni także funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach.
Turniej ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży postaw społecznych i zachęcenia jej do zainteresowania się sprawami bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach powiatowych wzięło udział 18 uczestników ze szkół z terenu powiatu żarskiego.
????Klasyfikacja generalna turnieju przedstawia się następująco:
________________________________________
II grupa wiekowa (klasy V – VIII szkół podstawowych):
1. miejsce – Hubert Winnicki
Szkoła Podstawowa w Bieniowie
2. miejsce – Szymon Peszek
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej
3. miejsce – Paweł Jankowski
Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
4. miejsce – Mikołaj Podedworny
Szkoła Podstawowa w Niwicy
5. miejsce – Filip Rybka
Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
6. miejsce – Martyna Krupowies
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowych):
1. miejsce – Hubert Fabiańczyk
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
2. miejsce – Katarzyna Sokulska
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prus w Żarach
________________________________________
Nagrody i upominki w poszczególnych grupach wiekowych dla uczestników turnieju ufundował Starosta Powiatu Żarskiego.
Natomiast słodki poczęstunek w postaci ciasta i pączków zapewniła Przewodnicząca Komisji Zdrowia Anna Ślawska.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w 20 maja br. w Zielonej Górze. Powiat żarski reprezentować będą zwycięzcy, którzy zajęli 1 i 2 miejsce w danej grupie wiekowej. Dziękujemy również opiekunom za przygotowanie dzieci i młodzieży do tego Turnieju.

Nowa pracownia Hemodynamiki w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach

 • 04-02-2022
Ilustracja do informacji: Nowa pracownia Hemodynamiki w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach
3 lutego 2022 r. uroczyście otwarto nową pracownię Hemodynamiki w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach. Znajdująca się obok oddziału ratunkowego pracownia służy do diagnozowania, leczenia, co najważniejsze - ratowania życia pacjentów z ostrymi zawałami serca.
Na remont i wyposażenie pozyskano z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 3mln 200 tys. złotych.
Pracownia została nowocześnie wyremontowana, wymieniono całkowicie aparaturę sprzed 11 lat. Jest to wspaniały krok do poprawy jakości pracy personelu jak przyspieszenia badań w stanie zawałów serca, gdzie czas odgrywa bardzo ważną rolę.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz realizację tej niezbędnej dla ziemi lubuskiej pracowni.
W otwarciu uczestniczyli z ramienia Powiatu Żarskiego Starosta Józef Radzion, komendant 105 Szpitala Wojskowego płk lek. med. Artur Lipczyński, z-ca komendanta 105 Szpitala Wojskowego ppłk dr n. med. Marek Femlak, Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie w Żarach Rafał Kołsut, generał brygady 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej Jan Wojno, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Dariusz Kląskała , Starosta Żagański Henryk Janowicz, Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec, dyrektor Wydziału Zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Bożena Chudak, dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ Ewa Skrbeńska, ksiądz Paweł Konieczny , pracownicy 105 Szpitala Wojskowego oraz zaproszeni goście.
1 2 3 4 5 6 ... 7
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook