.

Wydarzenia

Informacja o pracy urzędu

 • 10-04-2024
Ilustracja do informacji: Informacja o pracy urzędu
Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żarach będzie nieczynne.
 
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Młodzi sportowcy odebrali nagrody za osiągnięcia sportowe

 • 05-04-2024
Ilustracja do informacji: Młodzi sportowcy odebrali nagrody za osiągnięcia sportowe
4 kwietnia 2024 r. Starosta Żarski Józef Radzion wręczył uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach oraz uczniowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach pamiątkowe dyplomy i nagrody za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w Powiatowej i Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w kategoriach: Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w roku szkolnym 2022/2023. Nagrody odebrali młodzi sportowcy, którzy nie uczestniczyli w podsumowaniu Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2022/2023. Uroczyste podsumowanie Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2022/2023 miało miejsce 27 marca 2024 roku.

Nagrodzonymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach zostali: Klaudia Ostrowska, Zuzanna Rajska, Michał Koziński, Łukasz Kruszewski, Ksawery Towpik, Wojciech Urbaniak, Miłosz Babij, David Kostiurenko, Tymon Lenczyk, Szymon Sobczak, Alan Stankiewicz i Miłosz Żental. Dyplom i nagrodę otrzymał równiez uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach Xavi Nowicki.
 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
czytaj dalej

Rozbudowa głównego budynku powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach oficjalnie zakończona!

 • 03-04-2024
Ilustracja do informacji: Rozbudowa głównego budynku powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach oficjalnie zakończona!
3 kwietnia 2024 r. odbyła się uroczystość zakończenia rozbudowy głównego budynku Szpitala Na Wyspie w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji oraz centralnej izby przyjęć. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz, w obecności Posła na Sejm RP Władysława Dajczaka, Wojewody Lubuskiego Marka Cebuli oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacława Maciuszonka, przecinając symboliczną wstęgę ogłosili koniec prac budowlanych.
 
Zakres tego historycznego przedsięwzięcia obejmował dobudowanie skrzydła szpitala o trzech kondygnacjach i połączenie go z funkcjonującym budynkiem głównym. W ten sposób powstało miejsce, w którym mieszkańcy otrzymają kompleksową pomoc medyczną i opiekę zdrowotną, a pacjenci hospitalizowani na Oddziale Wewnętrznym oraz Oddziale Geriatrycznym nie będą musieli być dowożeni na badania do budynku głównego.
 
Na parterze nowo wybudowanego budynku powstała centralna izba przyjęć z salami obserwacyjnymi i izolatkami, pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Zakład Rehabilitacji. Na I piętrze znajdują się sale chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi  kompleksowo wyposażonego oddziału geriatrycznego, natomiast na II piętrze powstał nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji przebudowano również przyszpitalny teren w celu uzyskania większej liczby miejsc parkingowych oraz wybudowano ogród z urządzeniami do rehabilitacji.
 
Dodatkowo, w szpitalu powstała nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej z rezonansem magnetycznym najnowszej generacji, który pozwala na wykonywanie niezwykle dokładnych badań obrazowych o wysokiej wartości diagnostycznej. Nowa pracownia, wyposażona w sprzęt najwyższej jakości, umożliwi szybką diagnozę i rozpoczęcie leczenia bez konieczności szukania pomocy w innych placówkach medycznych.
 
W wydarzeniu uczestniczyli – wymienieni wcześniej - Wojewoda Lubuski Marek Cebula, Poseł na Sejm RP Władysław Dajczak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski, Michał Rudnicki i Roman Mazurkiewicz, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Anna Ślawska, radni Rady Powiatu Żarskiego, samorządowcy, pracownicy Szpitala Na Wyspie w Żarach wraz z Lekarzem Naczelnym Rafałem Kołsutem i Kierownikami Oddziałów, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach: pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa geriatrycznego, przedstawiciele szpitali oraz ośrodków leczniczych z terenu województwa lubuskiego, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Budowalnego Janbud sp. z o.o., a także lokalnych instytucji i firm.   
 
Rozbudowa Szpitala Na Wyspie w Żarach wraz modernizacja i adaptacją infrastruktury szpitala w celu utworzenia nowoczesnych pracowni diagnostyki obrazowej, w tym pracowni rezonansu magnetycznego
 
Całkowita wartość inwestycji: 51 284 000,00 zł
Wkład własny Powiatu Żarskiego: 14 053 919,00 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: 37 230 081,00 zł
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Podpisanie umowy na przebudowę przepustu drogowego w Kadłubii (droga powiatowa 1090F)

 • 03-04-2024
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na przebudowę przepustu drogowego w Kadłubii (droga powiatowa 1090F)
3 kwietnia 2024 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę na wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej NR 1090F w miejscowości Kadłubia. Wykonawcą zadania będzie pomoc Drogowa Tomasz Duczmal z siedzibą w Lubsku.
 
Podstawowy zakres prac budowalnych obejmował będzie rozebranie istniejącego przepust oraz budowę nowego z elementów żelbetonowych. Dodatkowo ułożone zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni i ustawione zostaną balustrady ochronne. Prace budowalne będą obejmowały również rozbiórkę ogrodzenia ceglanego wraz z jego odtworzeniem.
 
Wartość prac budowalnych: 308 000,00 zł
czytaj dalej

W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa

 • 02-04-2024
Ilustracja do informacji: W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa
2 kwietnia 2024 r. w  budynku Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach przy ul. Pszennej 2 rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali: Starosta Żarski Józef Radzion, porucznik Marek Frank oraz podporucznik Tomasz Kowalski – żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu. Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegało będzie 573 kobiet i mężczyzn, w tym 474 osób z rocznika podstawowego oraz 99 osób z rocznika starszego.
 
Celem kwalifikacji wojskowej jest nadanie kategorii zdolności do służby w wojsku. W ramach kwalifikacji można otrzymać kategorie: A – zdolny do czynnej służby wojskowej, B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej,  D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,  z wyjątkiem niektórych stanowisk, E – trwale i całkowicie niezdolny  do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i w czasie wojny.
 
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegać będą:
 1. mężczyźni urodzeni w 2005 roku;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny
 4. osoby, które w latach 2022 – 2023:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 3. osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia
 
Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową powinna zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 • 29-03-2024

LIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 28-03-2024
Ilustracja do informacji: LIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 marca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LIV sesję Rady Powiatu Żarskiego. Podczas sesji radni odebrali podziękowania od Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz podsumowali ponad pięcioletnią pracę Rady Powiatu Żarskiego.

Starosta Żarski Józef Radzion podziękował zebranym za zaangażowanie i rozważne podejście do istotnych dla powiatu spraw oraz docenił pracę radnych na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Wicestarosta Małgorzata Issel dołączyła się do podziękowań podkreślając, jak istotną rolę w tej kadencji odegrał dialog i współpraca, które umożliwiły realizację wielu kluczowych inwestycji.

Radzie Powiatu Żarskiego, za wsparcie oraz zrozumienie dla potrzeb mieszkańców i mieszkanek Domów,  podziękowały również: Pani Wioletta Kuźmińska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Pani Anetta Reichel-Wasiljew – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.

Dalszy ciąg sesji – po głosowaniach nad uchwałami - upłynął pod znakiem wystąpień i wzajemnych podziękowań.
 
Podczas sesji podjęto uchwałę:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2024r.
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki – Centrum Kultury w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski.
- w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Żarach
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Podsumowanie Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2022/2023

 • 28-03-2024
Ilustracja do informacji: Podsumowanie Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2022/2023
27 marca 2024 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach odbyła się uroczystość podsumowująca Powiatową i Lubuską Olimpiadę Młodzieży 2022/2023. W obecności Starosty Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarosty Małgorzaty Issel, Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Wiktora Kułdosza, członków Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego i Romana Mazurkiewicza, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, rodziców i wszystkich zaproszonych gości nagrodzeni zostali młodzi sportowcy ze szkół leżących na terenie Powiatu Żarskiego.
 
Po szczegółowej analizie sportowych wyników – osiągniętych w ramach Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2022/2023 - poznaliśmy nazwiska wyróżniających się młodych sportowców rywalizujących w kategoriach: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Licealiada, którzy otrzymali dyplomy i nagrody – bony. Natomiast dyrektorzy szkół ponadpodstawowych otrzymali czeki, czyli środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu sportowego. O wartości czeku decydowała suma punktów zdobyta przez sportowców danej szkoły we wszystkich dyscyplinach rozgrywanych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2022/2023. Im częściej szkoła stawała na podium lub zajmowała wysokie miejsce w sportowych zmaganiach, tym zdobywała więcej punktów i wyższa była nagroda.
 
W trakcie uroczystości Wicestarosta Małgorzata Issel podziękowała nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom i koordynatorom za  wysiłek wkładany w organizację zawodów sportowych, nieustanną pracę z młodzieżą oraz dążenie do osiągania, jak najlepszych wyników sportowych, dzięki którym powiat Żarski od wielu lat osiąga bardzo wysokie wyniki w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do Pana Marka Bobka i Pana Roberta Kaszubskiego, którzy od lat koordynują rozgrywki sportowe na szczeblu powiatowym.
 
Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Malendowicz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach za udostępnienie i przygotowanie auli oraz uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach, którzy z zaangażowaniem i młodzieńczą energią poprowadzili uroczystość oraz uświetnili ją pięknymi występami artystycznym.
 
Poniżej przedstawiamy listę młodych sportowców oraz trenerów - nauczycieli nagrodzonych w ramach podsumowania Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2022/2023
 
Najlepsi sportowcy - szkoły podstawowe - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
Jurczak  Igor, Levandivskyi Mykhailo, Peciuch Ksawery, Homeniuk Michał, Macierzyński Michał, Marciniak Piotr, Mićko Patryk, Miśków Mateusz, Płachta Mikołaj, Grzelak Karolina, Schiller Nikola, Magnuszewska Anita, Sitarek Inessa, Dolaczyński Krzysztof, Dumański  Antoni, Kędzierski Krystian, Ksiąg Szymon, Marciniak Krzysztof, Olejniczak Bartosz, Piotrowicz Lena, Siembida Maja, Sobieraj Hubert, Stężycki Julian oraz Talaga Laura
 
Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
Przychodzeń Jakub, Rosiński Jakub, Cehańczuk Maksymilian
 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
Bielawski Aleksander, Broniecki Adam, Więckiewicz Alan, Konrad Szczurek, Janosz Paweł, Opala Szymon, Pawłowski Igor, Radusiewicz Kacper, Rubczyński Igor, Sejwa Borys oraz   Toporowski  Fabian
 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
Ostrowska Klaudia, Rajska Zuzanna, Koziński Michał, Kruszewski Łukasz, Towpik Ksawery, Urbaniak Wojciech, Babij Miłosz, Kostiurenko David, Lenczyk Tymon, Sobczak Szymon, Stankiewicz Alan oraz Żental Miłosz
 
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
Andrzejewska Hanna, Kowzan Amelia, Rybak Kalina, Sojka Sandra, Kopala Hanna, Wercholak Justyna, Jobczyk Jakub, Matyjasek Szymon, Popko Jakub, Rewaj Filip, Dac Karolina, Kubat Milena, Medwediuk Marcelina, Pałka Zuzanna, Panek Wiktoria oraz Twardy Kacper
 
Katolicka Szkoła Podstawowa Żary
Pisarska Agata, Kałwa Bartek, Scandola Antoni, Polus Wojciech, Borowiec Patryk, Kucharz Gabriela, Wągrowska Maja, Baworowska Anna, Polus Oliwier, Jastrowicz Aleksandra, Madej Antoni oraz Bartosińska Iga
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
Sobieszczańska Julia, Kaźmierczak Michał, Szakoła Stanisław
 
Szkoła Podstawowa nr 1 Lubsku
Wiśniewska Michalina, Bondarenko Nikola, Stasik Maja
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
Chwieszczennik Oskar
 
Szkoła Podstawowa w Przewozie
Lewandowski Mateusz
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich
Kiernożycki  Michał
 
Najlepsi sportowcy - szkoły ponadpodstawowe - Licealiada:
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
Augustyniak Marta, Pecyna Kinga, Mysiorek Kacper, Mysiorek Kuba, Pankowski Hubert, Wojciechowicz Krystian, Poniewierka Wiktoria, Rewaj Dawid, Gierula Kamil, Morusiewicz Zuzanna, Czech Victoria, Korczyński Kacper, Korzeniowska Julia, Kostecka Maja oraz Lenczyk Hania
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Rotkiewicz Adrian, Mac Szymon, Reczyński Kacper, Knasiak Bartosz, Jankowski Sebastian, Dolaczyński Maciej, Jarocki Piotr, Kowalski Jakub, Marcinek Michał, Harenda Antoni, Mleczko Gabriel, Strzygocki Kacper, Wojda Mateusz, Melski Patryk, Ratajczyk Paweł i Bartłomiej Strzygocki
 
I Liceum Ogólnokształcące w Żarach
Wasilewska Adrianna, Chyczewski Dorian, Czeremurzyńska Elwira, Czeremurzyńska Nicola, Ochman Barabara, Gawlak Kornelia  
 
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach:
Szakoła Jakub, Ficygowski Michał
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Singh Kewin, Grajkowska Aleksandra, Blimel Amelia, Lewandowska Wiktoria, Pawlicka Amelia,
Derej Julia, Cichocka Natalia, Kędzierska Natalia, Paluch Oliwia oraz Yasmine Białoskórska
 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku:
Magdziarz Dominika, Czerniak Weronika
 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach:
Skobelska Aleksandra, Falińska Lena, Zych Natalia, Pająk Stanisław, Guszpit Wiktoria, Poczynek Bartosz, Maćków Piotr, Zych Kacper, Chmielewska Natalia, Gajda Szymon, Krzystoń Katarzyna oraz Chmielewski Marcin
 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
Markulak Krzysztof, Kwaśniak Weronika
 
Wyróżnieni trenerzy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz koordynatorzy:
Robert Penkal,  Jakub Płóciennik (obaj ZSO Żary), Ireneusz Wągrowski (ZSOiT Żary), Janusz Mantyk (SLO Żary), Tomasz Górski, Dariusz Koszela ( obaj ZSE Żary), Paweł Kurzeja (ZSB Żary), Mateusz Łanda (ZSOiE Lubsko), Zdzisław Krzywiecki (ZST Lubsko), Agnieszka Ostrowska, Artur Pięta (oboje CKZiU Żary), Jakub Kajetańczyk (OSiR Lubsko), Wioletta Kępińska (SP 2 Żary), Dariusz Kołacz (SP 8 Żary),  Rafał Ciesielski (SP 10 Żary), Monika Szombierska (NSP Mierków), Robert Czepiński (SP 5 Żary), Bogdan Kępiński (MOSRiW Żary), Robert Ściłba (OSiR Lubsko), Robert Kaszubski (koordynator, CKZiU Żary) oraz Marek Bobek (koordynator, ZSP Lipinki Łuż.)
 
Nagrodzone szkoły ponadpodstawowe (w kolejności od najwyższej do najniższej nagrody):
Zespół Szkól Ekonomicznych w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach, Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Żarach,  Społeczne Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, Zespół Szkół Technicznych w Lubsku oraz Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Badanie ankietowe - Strategia Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2024 - 2030

 • 27-03-2024
Ilustracja do informacji: Badanie ankietowe - Strategia Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2024 - 2030
Szanowni Państwo,
 
W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2024 - 2030 oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju powiatu w obszarach społecznym, gospodarczym, przestrzennym i technicznym bardzo ważne jest poznanie przez nas Państwa zdania na temat warunków życia w gminie. Ponadto Państwa opinia w zakresie celów rozwoju Powiatu Żarskiego będzie dla nas istotna w planowaniu dalszego rozwoju.
 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu zdiagnozowanie problemów oraz potencjałów rozwojowych.
 
Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym:
https://forms.gle/H7vXQkM3NuaGDipo7
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
 
czytaj dalej

Witaj Wiosno! Czekaliśmy na Ciebie!

 • 20-03-2024
Ilustracja do informacji: Witaj Wiosno! Czekaliśmy na Ciebie!
Dzisiaj o godzinie 4.07 zaczęła się astronomiczna wiosna. Astronomiczna wiosna przychodzi w dniu równonocy wiosennej, który na półkuli północnej najczęściej następuje to między 19. a 21. dniem marca. Od tego momentu noce stają się krótsze od dni. Ten stan potrwa aż do przesilenia letniego, które przypada na dwa dni przed kalendarzowym początkiem lata.
 
Dzień po rozpoczęciu astronomicznej wiosny, nastąpi początek wiosny kalendarzowej. Ten każdego roku ma miejsce tego samego dnia - 21 marca.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook