.

Wydarzenia

Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych 2023

 • 21-07-2023
Ilustracja do informacji: Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych 2023
Wkrótce rozpocznie się nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. 
 
Poniżej zamieszczony został wykaz wolnych miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2023/2024
 
Szkoła
Klasa
Wolne miejsca
ZSO Żary
Liceum Ogólnokształcące
31
 
 
ZSE Żary
Technik informatyk
2
Technik  ekonomista
1
Technik  reklamy
4
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
4
Technik programista
5
Technik rachunkowości
2
 
 
 
CKZiU Żary
Technik pojazdów samochodowych MOT.02
3
Technik pojazdów samochodowych MOT.05
2
Technik logistyk
6
Technik elektryk
3
Technik mechanik
2
Mechanik pojazdów samochodowych
4
Magazynier - logistyk
4
Elektromechanik pojazdów samochodowych 
4
ZSOiT Żary
Technik hotelarstwa
3
Technik żywienia i usług gastronomicznych
6
Technik usług fryzjerskich
2
Technik architektury krajobrazu
6
Technik organizacji turystyki
12
Technik handlowiec
4
ZSB Żary
Technik informatyk
4
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
11
Technik budownictwa
3
Technik robót wykończeniowych
w budownictwie
3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
9
Wielozawodowa
16
ZST Lubsko
Technik logistyk
8
Technik pojazdów samochodowych
0
Technik żywienia i usług gastronomicznych
1
Technik elektryk
4
Wielozawodowa
0
ZSOiE Lubsko
Liceum Ogólnokształcące
13
Technik ekonomista
0
Technik informatyk
0
RAZEM:
182
czytaj dalej

Informacja o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 • 19-07-2023
Ilustracja do informacji: Informacja o pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
INFORMACJA
W dniach od 24 lipca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r.
biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne.
 
 
Bezpłatną poradę konsumencką można uzyskać:
 1. pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 (czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -18:00 – opłata wg taryfy operatora), Centrum E-Porad konsumenckich e-mail: porady @ dlakonsumentow.pl
 2. wszelkich problemach dotyczących reklamacji towarów i usług można informować Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34,
  tel. 95 722 57 31, 95 303 00 87, e-mail: info @ wiih. gorzow. pl, www.wiih.gorzow.pl
 3. W sprawa pilnych można kontaktować się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Żaganiu, tel. 68 477 58 06. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Żaganiu przyjmuje
  przy ul. Dworcowej 39 w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.00 - 15.00 po rejestracji telefonicznej.
 4. Informacje dotyczące praw konsumenckich znajdują się również na stronach:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl; www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
Fundacja Konsumentów – www.konsumenci.org
Europejskie Centrum Konsumenckie – www.konsument.gov.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej – www.uke.gov.pl
Rzecznik Finansowy – www.rf.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki – www.ure.gov.pl
czytaj dalej

Zakończenie i podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 17-07-2023
Ilustracja do informacji: Zakończenie i podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
14 lipca 2023 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Żarskim. Słowa podziękowania i wyrazy wdzięczności za rzetelną i sumienną pracę dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, personelu pomocniczego i pracowników Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu złożyli Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel.
 
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim podlegało 447 osób z rocznika podstawowego oraz 100 osób z rocznika starszego, jednak przed Powiatową Komisją Lekarską w Żarach łącznie stanęło 414 osób, w tym 11 kobiet oraz dwóch ochotników.
 
Powiatowa Komisja Lekarska przyznała 346 osobom kategorię „A” — zdolny do czynnej służby wojskowej, 55 osobom kategorię „D” — niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz 13 osobom kategorię „E” - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.
 
Podczas kwalifikacji wojskowej zakładano ewidencję wojskową osobom wezwanym do stawiennictwa, po czym przeprowadzano badania lekarskie na podstawie, których przyznano kategorię wojskową i wydano orzeczenia o zdolności do służby wojskowej. W tegorocznej kwalifikacji wojskowej wprowadzono dodatkową procedurę, czyli badanie psychologiczne, pozwalające skrócić drogę administracyjną osobom, które chcą swoją przyszłość związać z wojskiem.
czytaj dalej

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

 • 12-07-2023
Ilustracja do informacji: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej
11 lipca 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym w Żarach, przy Krzyżu Wołyńskim, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski. Obok mieszkańców i rodzin kresowian w żarskich obchodach upamiętnienia 80. rocznicy „Krwawej Niedzieli” – będącej kulminacją rzezi wołyńskiej - uczestniczyli m.in.: Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego, kompania honorowa 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. HWK Stanisława Żółkiewskiego, poczty sztandarowe oraz reprezentanci licznych instytucji i służb.
 
Dzisiejsze uroczystości od wielu lat stanowią sposobność do złożenia hołdu tym, dla których przynależność do narodu polskiego stała się wyrokiem śmierci oraz są okazją do wspominania bolesnej historii naszej ojczyzny.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

XLIV sesja absolutoryjna Rady Powiatu Żarskiego

 • 27-06-2023
Ilustracja do informacji: XLIV sesja absolutoryjna Rady Powiatu Żarskiego
27 czerwca 2023 r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najistotniejszym punktem obrad XLIV sesji Rady Powiatu Żarskiego było głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Żarskiego w 2022 r., który stanowi podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, a w szczególności przedstawia informacje o realizacji programów i strategii, uchwał Rady Powiatu, a także zawiera informacje o zrealizowanych inwestycjach i pozyskanych środkach zewnętrznych. Po zaprezentowaniu raportu odbyła się debata, a po niej głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za 2022 rok – co zostało podjęte.
Następnie radni ocenili pracę zarządu w minionym roku pod względem finansowym. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Starosty i Zarządu za rok 2022.
Po głosowaniu, kwiaty i podziękowania z rąk Starosty Żarskiego Józefa Radziona otrzymała Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.????????????
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Żarskiego za 2022 rok;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2022;
- w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023 r.;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
- zmieniającej uchwałę nr XLII/254/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
czytaj dalej

Piłka nożna bez granic – turniej powiatów partnerskich

 • 26-06-2023
Ilustracja do informacji: Piłka nożna bez granic – turniej powiatów partnerskich
24 czerwca 2023 r. reprezentacja Powiatu Żarskiego wzięła udział w międzynarodowym samorządowym turnieju piłki nożnej „Piłka nożna bez granic” z okazji 30 – lecia Powiatu Sprewa – Nysa. Turniej szóstek piłkarskich został rozegrany w Haasow na boisku sportowym SV Schwarz – Weiβ 98. E.V. Dissenchen – Haasow.
 
Powiat Żarski reprezentowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach z Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz z Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, wsparci nieocenioną pomocą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żarach.
 
Oprócz Powiatu Żarskiego, do zaciętej rywalizacji przystąpiło 9 drużyn, reprezentujących samorządy oraz organizacje polskie i niemieckie m.in.: dwie drużyny z Gubina  (w tym Miasto Gubin), TSV Spremberg, Sparkasse SPREE-Neiβe, Stadt Cottbus, Rasensprenger, Forster Löwen oraz drużyna gospodarzy – Powiatu Sprewa – Nysa. Wszystkim sportowcom – przez cały turniej – kibicował Wicestarosta Krośnieński Ryszard Zakrzewski.
 
Piłkarskim rozgrywkom towarzyszyły wielkie emocje, a mecze rozgrywane były z pełnym zaangażowaniem i w duchu fair play. Sportowe zmagania stanowiły wspaniałą okazję do integracji, budowania wspólnoty i współpracy między samorządami polskimi i niemieckimi. Każda drużyna otrzymała pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczał Starosta Powiatu Sprewa – Nysa Harald Altekrüger. Zwycięzcami Turnieju piłki nożnej powiatów partnerskich „Piłka nożna bez granic” została drużyna Forster Löwen.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 • 23-06-2023
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
23 czerwca 2023 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, spotkało się po raz ostatni w roku szkolnym 2022/2023, aby podsumować mijający okres pracy i wspólnie przywitać wakacje. Tym samym zakończyły się tegoroczne zajęcia edukacyjne, a także sesje egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Starosta Józef Radzion wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lubsku. Natomiast Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiejem Kubiakiem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
 
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 21-06-2023
Ilustracja do informacji: Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach
21 czerwca 2023 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z Zachodnim Centrum Konsultingowym EURO INVEST sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jerzego Korolewicza, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć – etap II”.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in.:
- wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru;
- opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych;
-  reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umową o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
-  egzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,
- informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.;
- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli;
-  rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót – po uzgodnieniu z Zamawiającym.
 
Wartość podpisanej umowy: 196 800,00 zł
czytaj dalej

W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa!

 • 20-06-2023
Ilustracja do informacji: W Powiecie Żarskim ruszyła kwalifikacja wojskowa!
20 czerwca 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, przy ul. Parkowej 9 rozpoczęła kwalifikacja wojskowa, którą oficjalnie otworzyli: Wicestarosta Małgorzata Issel, porucznik Marek Frank oraz podporucznik Tomasz Kowalski – żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji W Żaganiu.  Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlega 447 osób z rocznika podstawowego oraz 100 osób z rocznika starszego.
 
Tegorocznej kwalifikacji wojskowej podlegają:
 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach;
 •  osoby, które w latach 2021 – 2022:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się na kwalifikację wojskową powinna zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się na kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
czytaj dalej

Dzień Ojca 2023

 • 20-06-2023
Ilustracja do informacji: Dzień Ojca 2023
 
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook