.

Wydarzenia

Z wizytą na placu budowy Szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 15-02-2023
Ilustracja do informacji: Z wizytą na placu budowy Szpitala Na Wyspie w Żarach
14 lutego 2023 r. w Szpitalu Na Wyspie w Żarach odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., w którym uczestniczyli m.in.: Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego: Tomasz Czajkowski, Roman Mazurkiewicz i Michał Rudnicki, Skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska oraz Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz. Głównym tematem obrad Zgromadzenia Wspólników była analiza i omówienie stanu prac budowalnych związanych z rozbudową budynku głównego szpitala.
 
Starosta Józef Radzion podkreślił, że nie ma ważniejszego zadania dla samorządu niż dbałość oraz troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego od początku kadencji, Zarząd i Rada Powiatu Żarskiego konsekwentnie pozyskują środki zewnętrzne z Programów Rządowych, które umożliwiają kontynuowanie rozbudowy Szpitala Na Wyspie. Cieszy nas fakt, że prace budowalne związane z realizacją I etapu rozbudowany przebiegają zgodnie z harmonogramem, a na realizację II etapu został ogłoszony przetarg (szacowany koszt II etapu rozbudowy to 20 mln 336 tys. 10 zł) – stwierdził Starosta.
 
Choć wiodącym tematem była trwająca inwestycja, omówiono również zagadnienia związane z odprowadzaniem wód deszczowych oraz sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala Na Wyspie w Żarach. Na zakończenie uczestnicy Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników udali się na plac budowy, aby ocenić postęp prac budowlanych.
 
Zakres aktualnie prowadzonych prac budowalnych w ramach I etapu obejmuje dobudowanie skrzydła szpitala o trzech kondygnacjach i połączenie go z funkcjonującym budynkiem głównym, dzięki czemu powstanie miejsce, w którym pacjenci otrzymają kompleksową pomoc medyczną i opiekę zdrowotną. Na parterze nowo wybudowanego budynku powstanie centralna izba przyjęć, pracownia Rezonansu Magnetycznego oraz Zakład Rehabilitacji. Pierwsze piętro pomieści sale chorych (z osobnymi węzłami sanitarnymi) kompleksowo wyposażonego oddziału geriatrycznego, natomiast na II piętrze znajdzie się nowoczesny oddział chorób wewnętrznych. W ramach inwestycji zaplanowana jest również przebudowa przyszpitalnego terenu w celu uzyskania większej ilości miejsc parkingowych.
 
Całkowity koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 20 mln 235 tys. zł
Kwota dofinansowania I etapu inwestycji z Programu Rządowego Polski Ład to 14 mln 986 tys. zł
Wkład własny z budżetu Powiatu Żarskiego – I etap: 5 mln 275 tys. zł
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane JANBUD, a inwestorem Powiat Żarski – jedyny właściciel Spółki.
 
Źródło zdjęcia z placu budowy: fanpage fb Szpitala Na Wyspie w Żarach
czytaj dalej

Nowe okna w CKZiU w Żarach - będzie taniej i bardziej ekologicznie

 • 14-02-2023
Ilustracja do informacji: Nowe okna w CKZiU w Żarach - będzie taniej i bardziej ekologicznie
W budynku „C” Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach trwają zaawansowane prace remontowe związane z termomodernizacją szkoły, które swoim zakresem obejmują wymianę 40 okien. Przedsięwzięcie o wartości 300 000 zł sfinansowano w całości z budżetu Powiatu Żarskiego.
 
W ramach przeprowadzonych prac remontowych - zgodnie ze standardami obowiązującymi w znowelizowanym prawie budowlanym - zostaną zamontowane termoizolacyjne okna, w których zastosowano szkło niskoemisyjne z wypełnieniem przestrzeni szybowej gazem szlachetnym. Realizowana inwestycja istotnie wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych, przez co straty ciepła ulegną znacznemu zmniejszeniu, a uczniowie zyskają lepsze warunki do nauki.
czytaj dalej

Informacja o pracy Wydziału Geodezji i Katastru

 • 06-02-2023
Ilustracja do informacji: Informacja o pracy Wydziału Geodezji i Katastru

Spotkanie Młodzieżowych Przewodniczących z Wicestarostą Małgorzatą Issel

 • 31-01-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Młodzieżowych Przewodniczących z Wicestarostą Małgorzatą Issel
31 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach z Wicestarostą Małgorzatą Issel spotkały się Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego Karolina Pożoga oraz Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego Anna Maria Wardak.
 
Spotkanie było okazją do pogratulowania Annie Marii Wardak wyboru  na funkcję Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Najważniejszym tematem wizyty obu Przewodniczących u  Wicestarosty – pełniącej funkcję Opiekunki Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego – była przyszła wzajemna współpraca Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz omówienie dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez młodych ludzi. Ustalono również, że podobne rozmowy powinny odbywać się cyklicznie.
 
Przypomnijmy,  Uchwałą Nr XXXI/187/2021 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. powołano do życia Młodzieżową Radę Powiatu Żarskiego, która liczy 21 radnych - uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żarskiego. Sesja inauguracja, podczas której wybrane zostało Prezydium Rady, odbyła się 8 grudnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach. Miesiąc później - 16 stycznia 2023 r. – w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - zainagurowane zostały obrady Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego, którego przewodniczącą została Anna Maria Wardak.
czytaj dalej

XLI Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-01-2023
Ilustracja do informacji: XLI Sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 stycznia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła sprawozdanie Starosty Powiatu Żarskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wysłuchała informacji Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Radni przyjęli również sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w roku 2022.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2023-2036.
 
Zapis XLI sesji Rady Powiatu Żarskiego znajduje się na: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1857/rada-powiatu-w-zarach.htm
czytaj dalej

Witamy ferie!

 • 27-01-2023
Ilustracja do informacji: Witamy ferie!
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!
 
Życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych. Niech ten czas wypoczynku dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń oraz wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie po trudach półrocznej pracy, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Korzystajcie z uroków zimy, by po feriach powrócić do pracy pełni nowej energii.
 
Z najlepszymi życzeniami udanego wypoczynku!
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel
czytaj dalej

Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wacławem Maciuszonkiem - Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego

 • 23-01-2023
Ilustracja do informacji: Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Wacławem Maciuszonkiem - Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego
23 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach spotkali się Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek, aby porozmawiać o obecnej oraz przyszłej współpracy na linii Powiat Żarski – Sejmik Województwa Lubuskiego, w tym o możliwościach pozyskiwania środków unijnych na realizację różnorodnych zadań i programów. Spotkanie stanowiło również okazję do wymiany doświadczeń związanych z powołaniem i działalnością Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego.
czytaj dalej

Serdecznie gratulujemy! Wizyta w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 23-01-2023
Ilustracja do informacji: Serdecznie gratulujemy! Wizyta w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
23 stycznia 2023 r. Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel  oraz członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski spotkali się̨ z lekarzami, położonymi i pielęgniarkami pracującymi w Szpitalu Na Wyspie w Żarach. Wizyta stanowiła doskonałą okazję do złożenia gratulacji Pani Prezes Jolancie Dankiewicz, Kierownikom Oddziałów Ginekologiczno - Położniczego oraz Noworodkowego, lekarzom, położnym i pielęgniarkom za zajęcie miejsca w pierwszej trójce szpitali w województwie lubuskim w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku 2022 zorganizowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku.
 
Do podziękowań i słów uznania za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków w tym wyjątkowym czasie dla mam i  nowo narodzonych dzieci  – na ręce Pani Prezes, Kierowników Oddziałów oraz Pielęgniarek Oddziałowych –  przekazane zostały listy gratulacyjne oraz upominkowe kosze.
 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy kolejnych lat działalności obfitującej w sukcesy oraz nieustannego zaufania przyszłych mam, dla których Szpital Na Wyspie w Żarach staje się miejscem, gdzie rozpoczynają jedną z najważniejszych podroży w życiu.
 
czytaj dalej

Gratulacje

 • 20-01-2023
Ilustracja do informacji: Gratulacje
Serdecznie gratulujemy Pani Prezes oraz całemu zespołowi lekarzy, położnych i pielęgniarek zajęcia miejsca w pierwszej trójce szpitali w województwie lubuskim w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku 2022 zorganizowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku.
 
Sprostanie kryteriom rankingu oraz zdobycie zaufania pacjentek stanowi z pewnością źródło satysfakcji i dumy dla wszystkich pracowników szpitala. Jesteśmy przekonani, że otrzymane wyróżnienie jest niezaprzeczalnym potwierdzeniem nieustannego rozwoju szpitala oraz zaangażowania całego personelu medycznego w opiekę okołoporodową. Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim ginekologom, neonatologom, położnym i pielęgniarkom, którzy swoją ciężką pracą budują renomę Oddziałów Ginekologiczno – Położniczego oraz Noworodkowego, co ma swoje odzwierciedlenie w bardzo dobrych opiniach pacjentek, które rodziły w Szpitalu Na Wyspie w Żarach.
 
W tym wyjątkowym dniu składamy – na ręce Pani Prezes – życzenia kolejnych lat działalności obfitującej w sukcesy oraz nieustannego zaufania przyszłych mam, dla których Szpital Na Wyspie w Żarach staje się miejscem, gdzie rozpoczynają jedną z najważniejszych podroży w życiu.
czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

 • 20-01-2023
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka
 
 
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook