Wydarzenia

„Schetynówki” dla Powiatu Żarskiego!

 • 16-11-2017
Ilustracja do informacji: „Schetynówki” dla Powiatu Żarskiego!
10 listopada 2017 r. Wojewoda Lubski Władysław Dajczak zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  - popularnych „schetynówek”. Dla województwa lubuskiego zaplanowano dotację w wysokości 47 mln 625 tys. 301 zł. Do równego podziału na powiaty i gminy po 23 mln 812 tys. 650 zł.
Na opublikowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki liście, projekt Powiatu Żarskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 13+476,70 do km 14+660,62” zwyciężył w kategorii dróg powiatowych uzyskując 30,5 punktów. Uwzględniony zostały także drugi wniosek Powiatu Żarskiego, mający na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1129F w m. Górzyn w gm. Lubsko, który zajął wysokie 7 miejsce (26,9 punktów), wśród 18 aplikacji złożonych przez powiaty z województwa lubuskiego.
Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w 2018 roku powiaty mogły skorzystać z dofinansowania dwóch zadań, jednak Wojewoda Lubuski zezwolił  na złożenie dodatkowo jednego wniosku ponadlimitowego, który może zostać zrealizowany dopiero po wykonaniu wszystkich zadań z głównej listy rankingowej.
 Ponadlimitowym zadaniem Powiatu Żarskiego została inwestycja mająca na celu „Przebudowę drogi powiatowej nr 1076F w m. Złotnik od 6+770 km do 8+000”, która również została oceniona bardzo wysoko. 
czytaj dalej

Obchody Święta Niepodległości

 • 14-11-2017
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Niepodległości
11 listopada 2017 roku w Lubsku i w Żarach odbywały się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. W Lubsku, w miejscu pamięci przy ul. Niepodległości kwiaty złożył Starosta Żarski Janusz Dudojć w towarzystwie radnych powiatowych: Zbigniewa Wydrycha oraz Józefa Radziona. W Żarach, w uroczystościach przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca wiązankę kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożyła delegacja samorządu powiatowego - Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz oraz radni: Tadeusz Płóciennik i Tomasz Czajkowski. W uroczystościach udział wzięli również radni Kazimierz Drozd oraz Edward Łyba. Następnie przedstawiciele Powiatu Żarskiego złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Żarach
czytaj dalej

Młodzi działają dla Niepodległej! Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z uczniami szkół ponadgimnazjalnych

 • 10-11-2017
Ilustracja do informacji: Młodzi działają dla Niepodległej! Spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z uczniami szkół ponadgimnazjalnych
10 listopada 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie, którego głównym tematem była, przypadająca w 2018 roku, setna rocznica odzyskania niepodległości. W spotkaniu uczestniczyła Wicestarosta Małgorzata Issel oraz przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Arkadiusz Porzucek, Michał Antosz - uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach i Maciej Stepura – uczęszczający do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, iż uczniowie stanowić będą grupę roboczą, która przygotuje debatę inicjującą obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Powiecie Żarskim. 
czytaj dalej

XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 31-10-2017
Ilustracja do informacji: XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
31 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć pokazał zgromadzonym radnym puchar oraz medal, który otrzymał za zajęcie przez Powiat Żarski pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej powiatów, podczas uroczystego podsumowania Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017 w Lipkach Wielkich.  
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Żarskim.
 
Następnie, za zgodą Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego – Pani Heleny Sagasz, głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Żary - Pan Leszek Kasprów, po czym na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Wiktora  Kułdosza, zgromadzeni w sali obrad uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych radnych oraz samorządowców. Na zakończenie sesji, Starosta Janusz Dudojć rozdał wszystkim obecnym biało-czerwone kotyliony -  czym nawiązał do zbliżającego się Święta Niepodległości.
 
Podjęto uchwały:
-  zmieniającą uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku,
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Lubsku.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku.
czytaj dalej

Sportowy sukces! Powiat Żarski najlepszy w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży!

 • 23-10-2017
Ilustracja do informacji: Sportowy sukces! Powiat Żarski najlepszy w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży!
20 października 2017 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich odbyło się uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017. W klasyfikacji generalnej powiatów zwyciężył Powiat Żarski, wyprzedzając Powiat Zielonogórski (grodzki) oraz Powiat Gorzowski (grodzki). Puchar, medal i dyplom odebrał Starosta Żarski Janusz Dudojć w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego - koordynatorów Powiatowej Olimpiady Młodzieży. 
 
Świętując kolejny sukces Powiatu Żarskiego w sportowym współzawodnictwie dzieci i młodzieży, pragniemy serdecznie podziękować Panu Markowi Bobkowi oraz Panu Robertowi Kaszubskiemu za wieloletnią pracę trenerską oraz za trud i zaangażowanie włożone w organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowych Olimpiad Młodzieży.
 
Klasyfikacja generalna gimnazjów:
II miejsce - Gimnazjum nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna miast:
III miejsce - Żary
czytaj dalej

Droga powiatowa Strzeszowice - Jędrzychowice zyskuje nowe oblicze!

 • 19-10-2017
Ilustracja do informacji: Droga powiatowa Strzeszowice - Jędrzychowice zyskuje nowe oblicze!
Trwają zaawansowane prace związane z przebudową drogi na odcinku Strzeszowice – Jędrzychowice. Długość remontowanego odcinka wynosi 3 km 215 m. Zakres prac obejmuje m.in.:
- przebudowę i rozbudowę jezdni,
- przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Jędrzychowice,
- przebudowę zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne,
- przebudowę i remont chodników w terenie zabudowanym,
- przebudowę poboczy drogi,
- wykonanie odwodnienia drogi,
- przebudowę przepustów pod drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów.

Wykonawcą robót jest BUDIMEX S.A. z Warszawy
Koszt przebudowy drogi wyniesie 1 995 795,00  zł.
Powiat Żarski otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 085 297,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Przewidywany termin zakończenia prac: 30 października 2017r.
czytaj dalej

Umowa podpisana! Powstanie dodatkowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś" w Lubsku

 • 19-10-2017
Ilustracja do informacji: Umowa podpisana! Powstanie dodatkowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś" w Lubsku
19 października 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Łukasz Biedziuk – właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego BRUK-BUD podpisali umowę na wybudowanie dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej nad zalewem „Karaś” w Lubsku w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”
W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną m.in.: kolejne 453 m ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3 metrów, oświetleniowa kanalizacja kablowa, dojścia do pomostów widokowych oraz elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci.
 
Dzisiejsze podpisanie umowy zwiastuje dalsze inwestycje Powiatu Żarskiego w poprawę dostępności oraz jakości bazy turystyczno-wypoczynkowej nad zalewem „Karaś” w Lubsku.  Obecnie trwają intensywne i zaawansowane prace związane z wybudowaniem ponad półtorakilometrowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wokół zalewu „Karaś” wraz z nowoczesną infrastrukturą z miejscami do odpoczynku. Dzięki sprawnym działaniom Wykonawcy i zaangażowaniu wielu osób, już niedługo mieszkańcy Powiatu Żarskiego będą mogli korzystać z  molo widokowego, jedenastu pomostów rekreacyjnych umożliwiających łowienie ryb oraz wejście i zejście dla osób korzystających z kajaków i rowerów wodnych, dwóch zadaszonych altan ze stołami i ławkami oraz z dwudziestu ławek parkowych ze stojakami na rowery. Zalew „Karaś” w Lubsku, perełka Powiatu Żarskiego, pięknieje z każdym dniem, co powinno cieszyć nie tylko amatorów spacerów i aktywnego wypoczynku.
 
Termin wykonania dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej: 31 grudnia 2017 r.
Koszt inwestycji: 520 tys. zł.
czytaj dalej

Nagrody dla pedagogów. Starosta Żarski Janusz Dudojć uhonorował Dyrektorów

 • 17-10-2017
Ilustracja do informacji: Nagrody dla pedagogów. Starosta Żarski Janusz Dudojć uhonorował Dyrektorów
17 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji wręczono nagrody Starosty Żarskiego. Wyróżnienia Dyrektorom przekazał Starosta Żarski Janusz Dudojć w asyście Wicestarosty Małgorzaty Issel. Czerwone róże wręczał nagrodzonym członek Zarządu Powiatu Żarskiego Edward Skobelski. W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka,  Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Z finansowych wyróżnień ucieszyło się dziesięcioro dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Żarskiemu. Nagrody Starosty Żarskiego otrzymali:
Arleta Śniatecka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Magdalena Gruca - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
Ewa Styś - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
Robert Nowaczyński - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Krzysztof Neska - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Jerzy Kowalczyk - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach
Elżbieta Maćko - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
Gabriela Fiedler dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
Alicja Czerniawska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Lucyna Hoffmann – Czyżyk – dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach 
czytaj dalej

Uroczyste obchody 15-lecia powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach

 • 17-10-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody 15-lecia powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach
13 października 2017 r., w restauracji Hotelu Chopin w Żarach,  powiatowy Szpital Na Wyspie uroczyście obchodził 15-lecie swojego istnienia. Na zaproszenie prezes szpitala – Pani Jolanty Dankiewicz odpowiedzieli m.in.  Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, członek Zarządu Powiatu Żarskiego – Edward Skobelski, a także personel oraz przyjaciele szpitala.
 
Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań za trud włożony w pracę na rzecz rozwoju szpitala oraz za  zaangażowanie w opiekę nad pacjentami. Następnie Starosta Janusz Dudojć wręczył, zasłużonym pracownikom medycznym powiatowego Szpitala Na Wyspie, odznaczenia honorowe " Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia".
 
Szpital pod nazwą Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. rozpoczął działalność w kwietniu 2002 r., w ramach spółki powołanej przez Powiat Żarski, w celu prowadzenia szpitala po zadłużonym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Podstawowym zadaniem postawionym przez Powiat przed Spółką było zbilansowanie kosztów z przychodami, poprzez przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji szpitala. Zadanie została z powodzeniem zrealizowane.
 
Obecnie Szpital Na Wsypie w Żarach jest jednym z 11 szpitali powiatowych, które znalazły się w tzw. sieci szpitali, dzięki czemu od 1 października 2017 r. - przez kolejne 4 lata -  będzie miał zapewnione budżetowe finansowanie świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
czytaj dalej

Powiatowy Szpital Na Wyspie ma 15 lat!

 • 13-10-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowy Szpital Na Wyspie ma 15 lat!
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2002 r., w ramach spółki powołanej przez Powiat Żarski w celu prowadzenia szpitala po zadłużonym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
 
Zapraszamy na film, który powstał z okazji 15-lecia spółki. (oglądaj teraz)
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5