.

Wydarzenia

Jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych

 • 27-05-2015
Ilustracja do informacji: Jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych
22 maja 2015 odbyły się obchody 60-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach. Uroczysta gala miała miejsce w sali widowiskowej Luna w Żarach. Następnie na terenie szkoły przy ul. Spokojnej odsłonięto tablicę poświęconą patronce Marii Grzegorzewskiej i posadzono 60 krzewów na 60-lecie.
czytaj dalej

Nowy most w Łęknicy

 • 20-05-2015
Ilustracja do informacji: Nowy most w Łęknicy
16 maja w Łęknicy odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanego mostu kolejowego na Nysie Łużyckiej, przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Przygoda z Nysą - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego".
czytaj dalej

Fundusze europejskie w nowej perspektywie

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: Fundusze europejskie w nowej perspektywie
13 maja 2015 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie w nowej perspaktywie". Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z możliwościami aplikowania o środki unijne w ramach krajowych programów: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Informacji udzielali pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
czytaj dalej

Jubileusz 200-lecia Parku Mużakowskiego

 • 11-06-2015
1 maja 2015 W ramach uroczystości przedstawiciele świata polityki, przedstawiciele Wojewody Lubuskiego oraz inni reprezentanci transgranicznego regionu wokół Parku Mużakowskiego złożyli podpisy pod deklaracją w sprawie integralnego kształtowania i rozwoju turystycznego Europejskiego i Światowego Geoparku Łuk Mużakowa wraz z Parkiem Mużakowskim oraz okalającym go Mużakowskim Krajobrazem Kulturowym jako jego centrum. Gospodarzem uroczystości – byli: UM w Łęknicy oraz polskie i niemieckie Stowarzyszenia i fundacje związane z Łukiem Mużakowa.

VII sesja Rady Powiatu

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: VII sesja Rady Powiatu
29 kwietnia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła sięVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W programie sesji znalazło się między innymi:
1. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego w roku 2014 – wystąpienie Sekretarz Powiatu Pani Agnieszki Domaradzkiej.
5. Informacja na temat realizowanych projektów inwestycyjnych w tym z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej w latach 2004-2014 – prezentacja Gł. Specjalisty Samodzielnego Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Środków Europejskich Pani Marioli Kowalskiej.
6. Informacja na temat dostosowania kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 do potrzeb rynku pracy – wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Bartłomieja Kubiaka.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Żarski pomocy finansowej Gminie Brzeźnica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Brzeźnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
czytaj dalej

Debata o zdrowiu

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: Debata o zdrowiu
29 kwietnia 2015 w Żarach debatowano nad poprawą stanu zdrowia lokalnej społeczności. Podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Parasol dla Życia i Starostwo Powiatowe w Żarach, omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną w regionie. Dyskutowano na temat priorytetów i wyzwań zdrowia publicznego oraz możliwych rozwiązań zmierzających do poprawy stanu zdrowia najmłodszych mieszkańców. Eksperci medyczni - mówiąc o priorytetach - przekonywali o zasadności programów profilaktycznych chroniących dzieci przed zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego wywołanymi przez pneumokoki. W dobie obserwowanej, narastającej oporności pneumokoków na antybiotyki, najlepszą metodą zapobiegania ciężkim schorzeniom pneumokokowym są szczepienia.
 
W konferencji uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele środowiska medycznego, żłobków i przedszkoli. Zaproszeni prelegenci dr hab. Ernest Kuchar - Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM, Wrocław oraz Sabina Szafraniec, Prezes Stowarzyszenia Parasol dla Życia i Dr. n med. Tomasz Jarmoliński, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii, zapoznali uczestników ze skalą problemu, zwracając szczególną uwagę na możliwości samorządów w zakresie realizacji programów profilaktycznych. 
czytaj dalej

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: Powiatowa Rada Rynku Pracy
27 kwietnia 2015 Starosta Żarski wręczył akty powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 z 20 marca br. otrzymali je: Jerzy Przyłucki (Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność), Lucyna Grzybowicz (OPZZ woj. lubuskiego), Bolesław Adamik (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze), Andrzej Mól (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze), Marian Dziwulski (Lubuska Izba Rolnicza), Edward Łyba (radny Rady Powiatu Żarskiego), Izabela Kumor-Pilarczyk (Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach), Dorota Staniuszko (Lubuska Wojewódzka Komenda OHP).
czytaj dalej

Umowa na Wojska Polskiego

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: Umowa na Wojska Polskiego
24 kwietnia 2015 odbyło się podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą przebudowy drogi powiatowej nr 1080F - al. Wojska Polskiego w Żarach - Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Złożona oferta opiewała na zryczałtowaną kwotę brutto 5.497.032,59 zł przy siedmioletnim okresie gwarancji. Początek prac zaplanowano na maj.

XIV TARGI EDUKACYJNE

 • 20-04-2015
Ilustracja do informacji: XIV TARGI EDUKACYJNE
17 kwietnia 2015 w Powiatowym Centrum Sportu w Żarach odbyły się XIV Targi Edukacyjne Powiatu Żarskiego. Swoją ofertę, skierowaną do tegorocznych absolwentów gimnazjów, zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne z powiatu żarskiego.
czytaj dalej

70. rocznica forsowania Nysy

 • 13-05-2015
Ilustracja do informacji: 70. rocznica forsowania Nysy
16 kwietnia 2015 w Przewozie odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami 70 Rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: 2015 04 16 - Przewóz - 70. rocznica Forsowania Nysy

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook