.

Wydarzenia

Inwestycja za 5,5 miliona złotych

Ilustracja do informacji: Inwestycja za 5,5 miliona złotych
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1080F - alei Wojska Polskiego w Żarach. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudpwy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w kwocie ok. 2.768.000 zł oraz ze środków budżetu miasta Żary w kwocie 2.000.000 zł. Wartość całego zadania wyniosła prawie 5,5 mln złotych.
 
W celu podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Partyzantów, Konopnickiej i al. Wojska Polskiego w pobliżu szkoły podstawowej - uwzględniając prośby mieszkańców - zamontowano sygnalizację świetlną za kwotę blisko 150 tys. złotych. Oprócz poprawy bezpieczeństwa pieszych, z całą pewnością mieszkańcy okolicznych budynków ucieszą się ze zmniejszenia natężenia hałasu związanego z wymianą nawierzchni, a także z nowych miejsc parkingowych wzdłuż wyremontowanej drogi.
 
Zakres robót obejmował m.in. - poszerzenie istniejącej jezdni, korektę geometrii jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, budowę azyli dla pieszych,  wymianę nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku ok. 550 m, przebudowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej, przebudowę zjazdów na posesję z kostki betonowej, przebudowę zatok autobusowych z kostki granitowej, budowę zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej, odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików połączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej, korektę stałej organizacji ruchu, regulacja słupów oświetleniowych, zagospodarowanie terenów zielonych. Wykonawcą robót było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
 

Aleja wczoraj i dziś

Zmiana nawierzchni ulicy to znacznie mniej hałasu w okolicznych domach, a dla kierowców mowe miejsca parkingowe wzdłuż ulicy.
 
Przebudowano zatoczki autobusowe.
 
Nowe dojazdy do posesji wzdłuż wyremontowanej alei.
 
Skrzyżowanie ul. Partyzantów, Konopnickiej i al. Wojska Polskiego znacznie bezpieczniejsze dla dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej dzięki zamontowanej sygnalizacji świetlnej.
 
Na poboczach pojawiły się zatoczki parkingowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook