.

Wydarzenia

Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: Doroczny Festyn "Hubertus" w Złotniku
2 października 2016 w Złotniku odbył się doroczny koniarski Festyn "Hubertus". W konkurencji powożenia zwyciężył Ireneusz Perczyński, w konkursie sprawnościowym typu "western" - Sławomir Myśliwiec, w pogoni za lisem - Elżbieta Wiktorska. W konkursie skoków przez przeszkody o nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego pierwsze miejsce zajał Piotr Skiba. Nagrodę - siodło - wręczyła zwycięzcy wicestarosta Małgorzata Issel. Nagrodę w kategorii młodzików ufundował członek zarządu powiatu Edward Skobelski.
Podziekowania od samorządu powiatu żarskiego otrzymał Janusz Lewandowski - za osobiste wieloletnie zaangażowanie w organizację festynu oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Hodowcami roku zostali Stanisława i Tadeusz Kuczak ze Złotnika. Najciekawsze stoiska ze zwierzętami hodowlanymi przygotowali: Franciszek Socha i Daniel Gajerski z Żar, Czesław Nowaczyński z Lubanic oraz Jolanta Bora z Lipinek Łużyckich.
czytaj dalej

70 lat Cechu w Żarach

 • 06-10-2016
Ilustracja do informacji: 70 lat Cechu w Żarach
30 września 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą powstania Cechu Rzemiosł Różnych. W imieniu samorządu powiatu żarskiego w obchodach rocznicy wzięli udział między innymi: starosta Janusz Dudojć, przewodnicząca rady Helena Sagasz oraz radni rady powiatu. Starosta pogratulował jubileuszu i złożył życzenia wszystkim członkom żarskiego Cechu Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości. Jednym z punktów programu był apel pamięci przy Pomniku Zesłańców Sybiru, pod którym starosta złożył wiązankę kwiatów.
czytaj dalej

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach
30 września 2016 w Starostwie Powiatowym odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Żarach. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci ze wszystkich 25 jednostek OSP działających na terenie powiatu i przedstawiciele do nowego Zarządu wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach Gminnych Związku. Na Zjazd przybyli także - Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze druhna Elżbieta Polak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku druh Ryszard Klisowski, Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Edward Skobelski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Paweł Hryniewicz.
W trakcie Zjazdu przedstawiono sprawozdania z 5-letniej działalności ustępującego Zarządu. Wybrano nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP i wytyczono kierunki działań na kolejną kadencję. Prezesem Oddziału Powiatowego Związku OSP w Żarach ponownie został wybrany starosta Janusz Dudojć. Dokonano także wyboru Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze.
czytaj dalej

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 03-10-2016
Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 września 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni zapoznali się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
Podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017,
- w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej,
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
- w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
czytaj dalej

Powiat pozyskuje środki unijne dla szkół

 • 28-09-2016

Ilustracja do informacji: Powiat pozyskuje środki unijne dla szkół
 
23 września 2016 w Görlitz odbyło się spotkanie robocze Uczniowskich Agencji Turystycznych (UAT), w którym wzięli udział między innymi uczniowie i nauczyciele z żarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. Podczas spotkania inaugurującego współpracę w projekcie RegionalManagement - Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym, przedstawiciele UAT z Saksonii poznali uczniów i nauczycieli z Polski.
Uczniowie i nauczyciele otrzymali pierwsze zadania projektowe. Uczestnicy spotkania wzięli udział w multimedialnym zwiedzaniu zabytków w Görlitz.
Spotkanie robocze przygotowali uczniowie i nauczyciele UAT w Görlitz. Następne spotkanie przedstawicieli UAT odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Lubaniu.
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Grupę docelową stanowią polscy i niemieccy uczniowie w wielu 15-18 lat, a także nauczyciele.
Cele projektu, to inicjowanie i dalsze rozwijanie transgranicznych sieci kooperacyjnych w zakresie turystyki pomiędzy szkołami; wzmocnienie i pogłębianie współpracy w dziedzinie zarządzania kulturą i projektami turystycznymi między szkołami w Polsce i w Saksonii. Wspieranie kstałcenia kompetentnego i kreatywnego kapitału ludzkiego w regionie poprzez ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieliw zakresie zarządzania projektami, kulturą i międzyszkolnymi kooperacjami turystycznymi. Wspieranie kształcenia przedsiębiorczości uczniów w zakresie edukacji, kultury i turystyki oraz wspieranie mobilności uczniów z uwzględnieniem nauki języka sąsiada, nabywania kompetencji międzykulturowych oraz edukacji w zakresie wspólnego polsko-saksońskiego dziedzictwa kulturowego.
 
 
czytaj dalej

70-lecie Budowlanki w Żarach

 • 19-09-2016
Ilustracja do informacji: 70-lecie Budowlanki w Żarach
17 września 2016 odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach. Starosta Janusz Dudojć złożył z tej okazji życzenia dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a także uczniom i absolwentom żarskiej "Budowlanki". Jednocześnie wręczył na ręce dyrektor szkoły Ewy Styś czek na kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
czytaj dalej

Sukces na dożynkach wojewódzkich

 • 07-09-2016
Ilustracja do informacji: Sukces na dożynkach wojewódzkich
4 września 2016 w Strzelcach Krajeńskich odbyło się XVIII Lubuskie Święto Plonów. Podczas dożynek wojewódzkich Lubuska Izba Rolnicza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwycięzców wyłoniono spośród reprezentantów poszczególnych powiatów. W kategorii wieńca współczesnego pierwsze miejsce w województwie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Mirostowic Górnych (gmina Żary). Serdecznie gratulujemy sukcesu.
czytaj dalej

Czytali "Quo vadis"

 • 07-09-2016
Ilustracja do informacji: Czytali "Quo vadis"
3 września 2016 Starostwo Powiatowe w Żarach wspólnie z powiatowymi placówkami oświatowymi i pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszało wszystkich mieszkańców powiatu żarskiego do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem honorowym pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. W tym roku wybrana została książka Henryka Sienkiewicza "Quo vadis". Uczniowie i nauczyciele czytali fragmenty powieści, organizowali quizy ze znajomości treści oraz zachęcali do wspólnego czytania. Akcja odbywała się w kilku miejscach w Żarach: w parku przy Al. Jana Pawła II, przed restauracją "Kuźnia smaków" w Rynku, przed restauracją "Zielona Oliwka" na pl. Przyjaźni, przy firmie Foto Przedwojski na ul. Buczka, w sklepie Tesco przy ul. Broni Pancernej,a także w Lubsku - przy fontannie oraz przed ratuszem.
czytaj dalej

Inauguracja roku szkolnego

 • 07-09-2016
Ilustracja do informacji: Inauguracja roku szkolnego
1 września 2016 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach - nowo powstałej placówce oświatowej, utworzonej na bazie Zespołu Szkół Samochodowych - odbyła sie powiatowa inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Wicestarosta Małgorzata Issel dokonała symbolicznego odsłonięcia nowej tablicy szkoły. Uroczyście wręczono akty mianowania na stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego. Otrzymali je: Aleksandra Palcat z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, Aleksandra Matusik i Katarzyna Marciniszyn z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Lidia Padden z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach oraz Dariusz Kogut z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. W inauguracji wzięli udział dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych oraz radni Rady Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

XX sesja Rady Powiatu

 • 30-08-2016
Ilustracja do informacji: XX sesja Rady Powiatu
30 sierpnia 2016 odbyła się XX sesja Rady Powiatu Żarskiego. Starosta Janusz Dudojć podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za sprawne działania związane z czasowym przywróceniem kontroli granicznych związanych z obchodami Światowych Dni Młodzieży oraz szczytem NATO w Polsce. Podziękowania odebrał komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach ppłk SG Lesław Siwka.
Na sesji gościł wicewojewoda lubuski Robert Paluch. Odpowiadał na pytania radnych dotyczące rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu żarskiego. Radnych interesowała między innymi sprawa kopalni Gubin-Brody, dokończenie obwodnicy Lubska, drogi A18, a także zagadnienia związane ze zmianami w służbie zdrowia.
Radni spotkali się z przedstawicielami służb mundorowych w wyremontowanych pomieszczeniach budynku starostwa, które przygotowano na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Podjęto uchwały w sprawie zmiany „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” oraz w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021".
W punkcie sesji dotyczącym spraw różnych głos zabrał poseł Ziemi Lubuskiej prof. Jacek Kurzępa. Odpowiadał na liczne pytania radnych.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook