.

Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26.11.2020 r.

 • 26-11-2020
Ilustracja do informacji: Dni Honorowego Krwiodawstwa 22-26.11.2020 r.

102 rocznica odzyskania przez Polskię Niepodległości

 • 12-11-2020
Ilustracja do informacji: 102 rocznica odzyskania przez Polskię Niepodległości
W tym roku nieco inaczej niż zwykle, obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wprowadzone obostrzenia nie pozwalają na tradycyjne obchody, ale my pamiętamy o ofiarności polskiego społeczeństwa.
W imieniu radnych Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Członek Zarządu Tomasz Czajkowski, oddali hołd składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikami upamiętniającymi walczących o wolną Polskę.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim

 • 12-11-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim
5 października 2020 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel, z Kierownikiem Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylią Rak, uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka.
W trakcie narady omówiono aktualną sytuację w województwie dotyczącą między innymi spraw związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV 2 oraz przygotowaniem do okresu zimowego.
W trakcie wideokonferencji Wojewoda Lubuski zwrócił uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego dotyczących m.in obowiązku noszenia maseczek i trzymania dystansu.
czytaj dalej

Bezpłatne badania mammograficzne w Żarach

 • 22-10-2020
Ilustracja do informacji: Bezpłatne badania mammograficzne w Żarach
Szanowni Państwo,
informujemy, że  LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
Wyniki realizacji Programu są niestety bardzo niepokojące. Wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczynił się do dalszego obniżenia odsetka populacji Pań objętej badaniami. W marcu wynosił on niewiele ponad 38 % uprawnionych Polek, a w sierpniu spadł do zaledwie 34 %.
Zapraszamy wszystkie Panie, które już zarejestrowały się na badanie. Zachęcamy także te Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań wcześniej aby nie zwlekać z ich realizacją. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala bowiem na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w Żarach – 6 listopada 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy markecie Kaufland, ul. Przeładunkowa 2
W badaniu w ramach Programu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
 
•    nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
•    lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
 
Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na stronie W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. 
czytaj dalej

Podziękowania za pomoc w organizacji 75- rocznicy II Wojny Światowej

 • 22-10-2020
Ilustracja do informacji: Podziękowania za pomoc w organizacji 75- rocznicy II Wojny Światowej
Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz w imieniu mieszkańców podziękował Staroście Józefowi Radzionowi i Wicestaroscie Małgorzacie Issel za pomoc w zorganizowaniu obchodów 75-rocznicy zakończenia II Wojny Światowej pod pomnikiem żołnierza W.P. w Żarkach Wielkich.
czytaj dalej

XVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 15-10-2020
Ilustracja do informacji: XVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
15 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych - na rok 2021.

 
czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

 • 14-10-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Ratownictwa Medycznego

 • 13-10-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Ratownictwa Medycznego
Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy serdeczne życzenia wszystkim ratownikom medycznym z Naszego Powiatu oraz podziękowania za ciężką, pełną poświęcenia pracę w szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii COVID-19.
Jesteśmy pełni uznania za Wasz trud i zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi.
Życzą:
Starosta Żarski Józef Radzion
Wicestarosta Małgorzata Issel

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego

 • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego
 
08 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego: Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Edukacji i Rynku Pracy.
 
Głównym tematem rozmów Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury była sytuacja związana z pandemią Covid-19 w Powiecie Żarskim. Poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem DPS-ów i Domów Dziecka w czasie pandemii. Pani Dyrektor DPS-u w Lubsku W. Kuźmińska przedstawiła sytuację epidemiologiczną i omówiła kwestie związane z  potrzebami inwestycyjnymi placówki. Przewodniczący Komisji Zdrowia dr. Marek Femlak szeroko omówił sytuację panującą w Szpitalach Powiatu Żarskiego, odpowiadał na szczegółowe pytania członków komisji w związku z COVID-19.
Wicestarosta Małgorzata Issel przedstawiła wnioski wypływające z telekonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego w dniu  05.10.2020 r. dotyczącą sytuacji w DPS-ach, oraz omówiła wnioski z codziennych raportów wpływających do Starostwa z Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Placówek Oświatowych. Na komisji poruszono sprawy związane z byłym przejściem granicznym Olszyna, zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesje Rady Powiatu.
 
Posiedzenie Komisji Edukacji i Rynku Pracy rozpoczęły gratulacje i życzenia złożone przez Wicestarostę i Przewodniczącą Komisji Elżbietę Haściło w związku z przyznaniem Radnej Elżbiecie Łobacz – Bącal Resortowej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Turystyki. Przedstawiciel Ogólnopolskiej federacji  Młodych – Kazimierz Worsztynowicz uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach przedstawił członkom komisji projekt statutu Młodzieżowej Rady Powiatu. Wicestarosta poinformowała, że wniosek będzie procedowany do dalszych prac. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego  p. Lucyna Hoffmann – Czyżyk omówiła działalność placówki. Naczelnik wydziału Edukacji i Zdrowia przedstawił sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Zaopiniowano projekty uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu.
 
czytaj dalej

Obchody Tygodnia Seniora

 • 08-10-2020
Ilustracja do informacji: Obchody Tygodnia Seniora
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook