.

IX edycja Narodowego Czytania pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

 • 07-09-2020
Ilustracja do informacji: IX edycja Narodowego Czytania pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
5 września 2020 r. na zaproszenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy szkoły Powiatu Żarskiego po raz kolejny przystąpiły do ogólnopolskiej akcji czytania wybitnych dzieł literatury polskiej. W tym roku w „Narodowym Czytaniu” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żarach zachęcali mieszkańców Powiatu Żarskiego do lektury „Balladyna” Juliusza Słowackiego.
 
 
czytaj dalej

Czas wracać do szkoły! Rok szkolny 2020/2021

 • 02-09-2020
Ilustracja do informacji: Czas wracać do szkoły! Rok szkolny 2020/2021
1 września 2020 roku w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego zainaugurowano nowy rok szkolny 2020/2021.
 
W placówkach powiatu żarskiego rozpoczęło dziś naukę około 3000 uczniów. Dla 700 młodych osób był to pierwszy dzień w nowej szkole.
Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, który na mocy Uchwały Rady Powiatu Żarskiego z dniem 1 września br. przyjmuje nazwę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach. Tym samym Starosta Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel uroczyście przekazali na ręce Dyrektor Ośrodka Barbary Sulikowskiej tablicę z nową nazwą placówki oraz sztandar szkoły.
W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski będą funkcjonować: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Żarach, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 1 w Żarach, internat oraz bursa.
Dzisiejszy dzień jest dla całej społeczności Ośrodka wyjątkowy – jak podkreślała Dyrektor Ośrodka - dzięki wygranemu przez Ośrodek projektowi „Odkrywamy świat na nowo” w ramach V edycji Konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im Ignacego Jana Paderewskiego udało się utworzyć salę Integracji Sensorycznej oraz odremontować i przenieść Salę Doświadczania Świata. Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży. Usprawnia sposób, w jaki odbierają i porządkują wrażenia zmysłowe płynące ze świata, jednocześnie wspiera ich rozwój. Przebywanie w sali doświadczania świata stymuluje funkcje poznawcze oraz zmysły.
W uroczystościach inauguracyjnych oraz otwarcia nowych sal terapeutycznych wzięli udział: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, Członek Zarządu Tomasz Czajkowski, Radni Powiatowi: Kazimierz Drozd oraz Elżbieta Łobacz Bącal, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak, Poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, Przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty Starszy Wizytator Regina Korzeniowska, Dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w latach 1998-2018 Janusz Stasiak, Przedstawiciel Fundacji Santander Bank Polska S. A. im. Ignacego Jana Paderewskiego Dariusz Maciuba, Przedstawiciel Saint Gobain Dyrektor Personalna Sylwia Gracjasz, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy, rodzice oraz uczniowie SOSW.

Dyrektor Ośrodka Barbara Sulikowska podziękowała za wsparcie finansowe ze strony Powiatu Żarskiego otrzymane na remont pomieszczeń, za wsparcie rzeczowe otrzymane z firm Saint Gobain w Żarach oraz Swiss Krono w postaci farb wykorzystanych do odmalowania pomieszczeń terapeutycznych i paneli podłogowych.
Uczniom, nauczycielom, dyrektorom, rodzicom i pracownikom szkół Powiatu Żarskiego raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym !
 
 
czytaj dalej

1 września 1939

 • 01-09-2020
Ilustracja do informacji: 1 września 1939

WITAJ SZKOŁO

 • 01-09-2020
Ilustracja do informacji: WITAJ SZKOŁO

Święto Solidarności i Wolności

 • 31-08-2020
Ilustracja do informacji: Święto Solidarności i Wolności

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego.

 • 27-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Dyrektorami Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Żarskiego.
Pierwszy dzwonek już za pasem, wkrótce uczniowie uroczyście rozpoczną nowy rok szkolny!
27 sierpnia 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Skarbnik Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak spotkali się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.
Przewodnim tematem spotkania było zbilżające się wielkimi krokami rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Minione miesiące, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w Polsce, wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami,  były trudne zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Trwające przez kilka miesięcy zdalne nauczanie sprawiło, że większość uczniów zapewne zatęskniła za szkolnymi murami.
 
Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z przygotowaniem szkół, przystosowaniem klas, pomieszczeń i korytarzy  w szkole  na przyjęcie uczniów. Wszyscy Dyrektorzy opracowali procedury postępowania na wypadek wystąpienia zarażania w szkole, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. Tym samym szkoły ponadpodstawowe z dniem 1 września rozpoczną stacjonarne zajęcia, z wyjątkiem Zespołu Szkół Ekonomicznych, gdzie zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym (jest to łączenie metod tradycyjnych z elementami e-learningu)
 
Rozmawiano także o zakończonym naborze uczniów do szkół i potrzebnych remontach w placówkach oświatowych.
 
 
 
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 26-08-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
26 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Żarskiego Józefa Radziona uczestniczyli: Wicestarosta Małgorzata Issel, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Tomasz Białek, naczelnik Wydziału Sztabu Policji kom. Krzysztof Pawlaczyk, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP bryg. Grzegorz Lisik, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu kpt. Robert Wiśniewski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach mjr SG Leszek Onuchowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki Jan Lesser, zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego Dagmara Nerga, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Anna Bożek, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Tarniowy, radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
W czasie spotkania omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną, podsumowano działania poszczególnych służb, w ciągu minionych miesięcy, w trakcie walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w Polsce. Zaproszony na posiedzenie PZZK Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił stan przygotowania szkół na przyjęcie uczniów w nowym roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest powiat żarski. Przeanalizowano również sytuację epizootyczną w związku z afrykańskim pomorem świń.
 
Starosta podziękował zebranym na spotkaniu za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców powiatu żarskiego, za pełne zaangażowanie, profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków, które niejednokrotnie wychodziły poza obowiązki służbowe.
 
Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego Dagmara Nerga zwróciła uwagę, aby nadal pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności, stosować się do obowiązujących obostrzeń i zaleceń, w trosce o zdrowie zarówno swoje, jak i innych.
 
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty z Wójtem Gminy Trzebiel

 • 21-08-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty z Wójtem Gminy Trzebiel
21 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Wójtem Gminy Trzebiel Tomaszem Sokołowskim.
 
Głównym tematem rozmów była realizacja wspólnych przedsięwzięć związanych z budową nowych chodników oraz wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1096F relacji Królów - Jasionów- Niwica. Podczas spotkania rozmawiano także o konieczności wykaszania traw przy drogach powiatowych oraz usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców gminy Trzebiel.
 
Starosta podkreślił znaczenie dobrej współpracy i przepływu informacji pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi.
czytaj dalej

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego

 • 19-08-2020
Ilustracja do informacji: Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego
18 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Do konkursu przystąpiły Panie z dwóch szkół: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II W Lubsku. W wyniku postępowania egzaminacyjnego komisja egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego zaświadczyła, że obie kandydatki otrzymały pozytywny wynik i uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych !!!
czytaj dalej

Podpisane umowy na roboty budowlane dotyczące powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.

 • 18-08-2020
Ilustracja do informacji: Podpisane umowy na roboty budowlane dotyczące powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
18 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach zostały podpisane umowy na roboty budowlane dotyczące powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
Firma TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i maszyn Drogowych S.A. ze Stargardu, za kwotę 227 709,74 zł, wykona mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz powierzchniowe pojedyncze/podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na odcinkach dróg:
1098F w m. Tuplice km22+408 do 23+883
1101F Dobrzyń-Sanice km 0+000 do 0 +425
3210F w m. Lubsko Kilińskiego od km 0+000 do 0+424
3203F w m. Lubsko ul. Głowackiego od km 0+000 do 0+683
 
Firma EMULEX Kalinowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Stargardu, za kwotę 641 838,80 zł wykona mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz powierzchniowe pojedyncze/podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową na odcinkach dróg:
1084F na odcinku Straszów-Dobrochów km 17+114 do 20+349
1093F na odcinku Żary-Łaz km 2+260 do 3+482
1122F na odcinku Jasień-Bieszków km 2+001 do 5+353
1099F Gręzawa-Nowa Rola km 0+000 do 3+790
  
 
Termin realizacji do dnia: 30.09.2020 r.
 
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook