.

Wakacje w CKZiU w Żarach!

 • 30-07-2020
Ilustracja do informacji: Wakacje w CKZiU w Żarach!
Wakacje są doskonałym czasem na zabawę w CKZiU Żary. Projekt pn. „Się kręci”, cieszący się ogromnym zainteresowaniem dzieci z przedszkoli i szkół powiatu żarskiego, odbywa się w ramach udzielonej Stowarzyszeniu „Nauka i Technika” dotacji ze środków Starostwa Powiatowego.
Pod czujnym okiem nauczyciela Karola Holskiego, dzieci z wielką radością konstruują z klocków LEGO piękne zamki „Harrego Pottera”, pojazdy „Star Wars”, domki i pałace dla księżniczek i wszystko to, co im podpowie dziecięca fantazja.
 
 
czytaj dalej

Ważna informacja!

 • 30-07-2020

Spotkanie z Wójtem Gminy Żary

 • 29-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Wójtem Gminy Żary
29 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Żary Leszkiem Kasprów.
 
Głównym tematem rozmów był stan realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Złotnik (droga powiatowa nr 1076F), dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, opiewającej na kwotę 3 031 000 zł (z czego 60% to pozyskane dofinansowanie w ramach programu, 490 415 zł dokłada Gmina wiejska Żary).
Podczas spotkania poruszono także temat stanu pobocza i jezdni na drodze powiatowej relacji Kunice – Siodło - rozmawiano o możliwości wyrównania i utwardzenia; poruszono problem z wyrzucanymi przez nieznanych sprawców śmieciami przy drodze Kadłubia – Żary – które należy uprzątnąć.
 
Starosta podkreślił, jak ważna jest dobra współpraca samorządów, w celu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i w ramach programów z Funduszy Rządowych, na inwestycje lokalne.
czytaj dalej

Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik

 • 29-07-2020
Ilustracja do informacji: Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik
Praca wre!!! Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1076F w miejscowości Złotnik. 29 lipca br. Starosta Józef Radzion wizytował na terenie realizowanej przez powiat żarski inwestycji drogowej dofinansowanej przez Wojewodę w ramach „Programu Funduszu Dróg Samorządowych”. Pracę przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a pogoda sprzyja robotom drogowym.

Przypomnijmy wartość inwestycji to 3 031 000 zł (60% to pozyskane dofinansowanie w ramach programu). Również Gmina wiejska Żary zadeklarowała wsparcie finansowe, ważnej dla swojego terenu inwestycji drogowej, opiewające na kwotę 490 415 zł.
 
Termin zakończenia robót: 30.11.2020 r.

Podstawowy zakres inwestycji obejmie:
- przebudowę drogi powiatowej długości ok 1230 m,
- budowę zatoki autobusowej,
- przebudowę wszystkich istniejących zjazdów i dojść do furtek,
- przebudowę pętli autobusowej,
- budowę chodnika o długości ok 915 m,
- roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia drogi,
- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,
- budowę zbiorników odparowująco – infiltrujących,
- wprowadzenie oznakowań poziomych i pionowych docelowej organizacji ruchu
- roboty porządkowe.
 
 
czytaj dalej

Głośna próba syren

 • 28-07-2020
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren

Życzenia z okazji Święta Policji

 • 24-07-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Święta Policji

Informacja dot. wniosków.

 • 16-07-2020

Informacja

 • 15-07-2020
Ilustracja do informacji: Informacja

Dyżur wakacyjny

 • 14-07-2020
Ilustracja do informacji: Dyżur wakacyjny

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Burmistrzem Jasienia

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Burmistrzem Jasienia
10 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie z włodarzem gminy z terenu powiatu żarskiego.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z bieżącym utrzymaniem dróg (koszenie i wyrównywanie poboczy) oraz z budową chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Powstańców Warszawskich w Jasieniu. Ustalono, że materiał do wykonania inwestycji zakupi powiat, natomiast wykonanie prac będzie po stronie gminy Jasień.
Rozmawiano również o współpracy z gminą Jasień w czasie pandemii COVID – 19.
Starosta wysłuchał propozycji Burmistrza w sprawie aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Przypomniał, że na spotkaniu wójtów i burmistrzów 30 czerwca br. ustalono, iż powiat będzie organizować w każdej gminie konsultacje z mieszkańcami w sprawie Strategii.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook