.

Spotkanie ws. utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży - Ogólnopolska Federacja Młodych

 • 06-10-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie ws. utworzenia Powiatowej Rady Młodzieży - Ogólnopolska Federacja Młodych
06 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Przedstawicielem Ogólnopolskiej Federacji Młodych- Kazimierzem Worsztynowiczem uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach.
Tematem drugiego spotkania z młodymi ambitnymi ludźmi z terenu naszego powiatu było utworzenie  Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego, Wicestarosta podjęła się działań w tym kierunku.
Młodzież to nasza przyszłość należy w nią inwestować. 
czytaj dalej

Spotkanie Wicestarosty z Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej

 • 06-10-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Wicestarosty z Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej
05.10.2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel spotkała się z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej i Dyrektorami Powiatowych Domów Dziecka, w czasie odprawy Pani Wicestarosta przyjeła sprawozdanie z aktualnej sytuacji w placówkach oraz przekazała informacje z wideokonferencji z udziałem Wojewody Lubuskiego.
czytaj dalej

Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim

 • 05-10-2020
Ilustracja do informacji: Wideokonferencja z Wojewodą Lubuskim
5 października 2020 r. Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel, wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyną Przedaszek i Kierownikiem Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Cecylią Rak, uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka.
 
Narada dotyczyła aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, a przede wszystkim sytuacji w domach pomocy społecznej.
 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz

 • 29-09-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego z Wójtem Gminy Przewóz
29.09.2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion spotkał się z Wójtem Gminy Przewóz Mariuszem Strojnym.
W trakcie spotkania omówiono sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Gminie Przewóz (koszenie traw, wycinka drzew, przycinanie suchych gałęzi, czyszczenie rowów odprowadzających wodę z dróg).
Poruszono również sprawę ewentualnego współfinansowania przez Gminę inwestycji na drogach powiatowych.
czytaj dalej

Dzień Sybiraka

 • 17-09-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Sybiraka

spotkanie Wicestarosty z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest

 • 15-09-2020
Ilustracja do informacji: spotkanie Wicestarosty z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest
15 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Wicestarosty Małgorzaty Issel z Przedstawicielem Stowarzyszenia Youth Forest – Młodzi dla Lubuskiego Alanem Żurawskim.
Młodzi, ambitni ludzi z terenu naszego powiatu wnioskują o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Żarskiego. Listę poparcia podpisało 396 uczniów ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego.
Inicjatywa spotkała się z entuzjazmem Wicestarosty, która zobowiązała się do podjęcia prac i procedowania wniosku na zarządzie, Komisji Edukacji oraz sesji Rady Powiatu.
 
czytaj dalej

Warsztaty Terapii Simontonowskiej

 • 15-09-2020
Ilustracja do informacji: Warsztaty Terapii Simontonowskiej
W dniach 10 – 14 września 2020 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyły się czterodniowe warsztaty Terapii Simontonowskiej dla pacjentów chorujących onkologicznie z terenu Powiatu Żarskiego i Żagańskiego. Warsztaty zorganizował Ośrodek Terapeutyczny ,,Profil".
Głównym celem warsztatów było zrozumienie powstawania trudnych emocji, nauka radzenia sobie z nimi oraz nabycie umiejętności wzmacniania własnego układu odpornościowego.
Warsztaty poprowadziły psycholog Pani Małgorzata Aszyk oraz psychoonkolog Pani Małgorzata Wawrzynkowska.
Każda sytuacja kryzysowa, a taką jest choroba nowotworowa jest sytuacją ciężką, budzącą wiele bardzo trudnych emocji oraz wyczerpującym przeżyciem. Od wielu lat prowadzone są badania na temat roli psychiki w leczeniu onkologicznym. Wsparcie psychoonkologiczne nie tylko znacząco poprawia jakość życia pacjentów, ale wpływa również na poprawę efektywności leczenia.
Wsparcie finansowe ze strony Powiatu Żarskiego umożliwiło chorującym onkologicznie mieszkańcom Powiatu Żarskiego na udział w Terapii Simontonowskiej w której wykorzystywane są elementy pracy z własnymi emocjami, ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje, treningi uważności.
Kwalifikacja uczestników odbyła się w Ośrodku Terapeutycznym Profil wśród pacjentów korzystających z pomocy terapeutycznej, którzy są przed lub po chemioterapii.
czytaj dalej

Spotkanie w sprawie Powiatowej Olimpiady Młodzieży

 • 11-09-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie w sprawie Powiatowej Olimpiady Młodzieży
11 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym  w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Radziona z koordynatorem Powiatowej Olimpiady Młodzieży Robertem Kaszubskim oraz nauczycielami wychowania fizycznego, trenerami ze szkół ponadpodstawowych powiatu żarskiego.
Tematem przewodnim spotkania było ustalenie zasad odnośnie organizacji zawodów w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Jednogłośnie podjęto decyzję, że w pierwszym semestrze br. szkolnego, ze względu na uwarunkowania związane z pandemią COVID-19 nie będą organizowane międzyszkolne rozgrywki sportowe.
 
czytaj dalej

XVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 10-09-2020
Ilustracja do informacji: XVII Sesja Rady Powiatu Żarskiego
10 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego – wręczyli list gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną Marcinowi Jungowi, uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, za wybitne osiągnięcia w reprezentowaniu Powiatu Żarskiego na zawodach w Mistrzostwach Polski w dziedzinie lekkoatletyki – Królowej Sportu, życząc powodzenia oraz kolejnych sukcesów na następnych zawodach.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach Jolanta Dankiewicz przedstawiła radnym aktualną sytuację w szpitalu, strukturę szpitala, opowiedziała o tegorocznych inwestycjach oraz zaprezentowała zebranym koncepcję rozbudowy szpitala. Radny Powiatowy, a zarazem Dyrektor ds. lecznictwa 105 Kresowego Szpitala Wojskowego Marek Femlak przedstawił jak wygląda sytuacja na SORze – codzienna, trudna praca oraz zmagania z trwającą od miesięcy sytuacją epidemiologiczną.
 
Sprawozdanie na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania oraz informację o wsparciu przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej złożył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Józef Tarniowy.
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020-2025,
- w sprawie przekształcenia Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- w sprawie przekształcenia Powiatowego Domu Dziecka w Żarach oraz utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żarskiego,
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Tuplice dotyczącej podjęcia działań, których celem jest bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z przejazdu i przejścia przez drogę powiatową nr 1098F w miejscowości Tuplice.
 
 
 
 
czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego

 • 09-09-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego
9 września 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego: Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Edukacji i Rynku Pracy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W trakcie komisji przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń komisji, oceniono wykonanie budżetu po I półroczu br., zaopiniowano projekty uchwał na XVII sesję Rady Powiatu.
Podczas łączonej komisji Budżetu i Edukacji podsumowano rok szkolny 2019/2020 oraz rekrutację do szkół na rok szkolny 2020/2021 w czasie pandemii COVID-19.
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook