Przebudowa drogi powiatowej w gminie Trzebiel, Strzeszowice – Jędrzychowice, ruszyła pełną parą!

 • 09-08-2017
Ilustracja do informacji: Przebudowa drogi powiatowej w gminie Trzebiel, Strzeszowice – Jędrzychowice, ruszyła pełną parą!
 
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Trzebiel,
Strzeszowice – Jędrzychowice, ruszyła pełną parą!
 
Długość remontowanego odcinka wynosi 3 km 215 m, a koszt przebudowy to 1 995 795,00  . Powiat Żarski otrzymał na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w wysokości 1 085 297,00 zł.
 
Wykonawcą robót jest: BUDIMEX S.A. Warszawa
 
Zakres robót obejmuje:
- przebudowę, rozbudowę jezdni
- przebudowę skrzyżowań z drogą gminną w miejscowości Jędrzychowice
- przebudowę zjazdów do posesji i na drogi wewnętrzne
- przebudowę i remont chodników w terenie zabudowanym
- przebudowę poboczy drogi
- wykonanie odwodnienia drogi
- przebudowę przepustów pod drogą
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów
 
Przewidywany termin zakończenia prac: 30 października 2017r.
czytaj dalej

Radni Powiatu Żarskiego z wizytą w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 04-08-2017

Ilustracja do informacji: Radni Powiatu Żarskiego z wizytą w powiatowym Szpitalu Na Wyspie w Żarach
4 sierpnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udali się do Szpitala Na Wyspie w Żarach, aby sprawdzić postęp prac budowlanych. Prezes szpitala - Jolanta Dankiewicz i Lekarz Naczelny Rafał Kołsut oprowadzili zebranych po placu budowy. Radni Powiatu Żarskiego zostali zapoznali z przyszłym rozmieszczeniem pomieszczeń w nowo wybudowanej części szpitala.
 
Na parterze nowopowstałej części szpitala znajdzie się nowoczesne Centrum Diagnostyczne z laboratorium, pracowniami endoskopowymi, pracownią tomograficzną, pracownią RTG oraz apteką. 
Na pierwszym piętrze zostaną ulokowane sale chorych oddziału dziecięcego wraz z gabinetem zabiegowym. Oddział dla najmłodszych pacjentów powiększy się o dodatkowe 12 miejsc. Pierwsze piętro pomieści również dodatkową salę operacyjna oraz pomieszczenie administracyjno – biurowe. 
Na drugim piętrze znajdą się sale chorych ( z odrębnymi węzłami sanitarnymi) dla pacjentek położniczo – ginekologicznych ( 16 nowych miejsc). Będzie tu dodatkowa sala porodowa i sale zabiegowe. 
Niewątpliwą atrakcja szpitala będzie atrium z pięknym, słonecznym placem zabaw dla dzieci.
 
Rozbudowa powiatowego Szpitala Na Wyspie jest największą inwestycją w podniesienie dostępności i jakości opieki zdrowotnej w historii Powiatu Żarskiego.
czytaj dalej

Umowa na budowę mostu w Grabkowie podpisana!

 • 04-08-2017
Ilustracja do informacji: Umowa na budowę mostu w Grabkowie podpisana!
4 sierpnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z Wojciechem Piotrowskim – Prezesem Zarządu Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów „MOSTY” Sp. z o.o. na przeprowadzenie prac rozbiórkowych i budowę mostu drogowego w miejscowości Grabków.
 
Zakres robót obejmuje m.in.:
- wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich,
- rozbiórkę elementów dróg i ulic,
- podbudowę z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy ścieralnej,
- ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 cm,
- wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych,
- wykonanie podpór betonowych,
- wykonanie izolacji powłokowej asfaltowej,
- izolacja nawierzchni na obiekcie mostowym,
- ułożenie warstwy wiążącej na wiadukcie grubości 4 cm z asfaltu lanego,
- montaż barieroporęczy,
- umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym.
 
Rozpoczęcie inwestycji: z dniem podpisania umowy i przekazania placu budowy.
Koszt inwestycji: 686 213,49 zł
Przewidywany termin zakończenia prac: 30.10.2017 r.
czytaj dalej

XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-08-2017
Ilustracja do informacji: XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego
4 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Pana Edwarda Bojko -  głos zabrał Pan Roman Pogorzelec.
Kierownik Oddziału Żary-Żagań Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Pani Joanna Małecka przedstawiła dotychczasowy przebieg staży zawodowych organizowanych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim" oraz wyświetliła materiał filmowy dotyczący omawianego zagadnienia.
Materiał filmowy „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”: kliknij tutaj
 
Podjęto Uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego. 
czytaj dalej

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w tenisie ziemnym

 • 04-08-2017
Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w tenisie ziemnym
3 sierpnia 2017 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek (do lat 12) o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego w tenisie ziemnym. Nagrody dla najlepszych zawodników - w imieniu Starosty Żarskiego – wręczała Wicestarosta Małgorzata Issel. Organizatorem był Piotr Gorczyca i Szkółka Tenisowa Smecz.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 
Wyniki turnieju:
 
Skrzaty
1. Mateusz Lange- AZS Poznań
2.Antoni Pankowski -KT Szczawno Zdrój
3. Mikołaj Kowal- PT Olimpia Poznań
3. Mikołaj Biedermann NST Poznań.
 
Skrzatki
1.Natalia Jagiełło- GAT Gdańsk
2. Oriana Gniewkowska SKT Sopot
3.Julia Kiwior- Błonia Kraków
3.Pola Kasprzak -KS Górnik Bytom. 
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. składowiska odpadów w Brożku

 • 03-08-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. składowiska odpadów w Brożku
3 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Brożku, gm. Brody.
 
W spotkaniu udział wzięli: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Pan Mirosław Ganecki i jego zastępca Pan Wojciech Konopczyński, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk i jego zastępca Pan Juliusz Dudziak, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz, Grzegorz Depta - przedstawiciel Deko Proces sp. z o.o. oraz przedstawiciele Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
W trakcie spotkania Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze poinformował zebranych, iż kontrole przeprowadzone w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Brożku nie wykazały istnienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska. Mirosław Ganecki dodał, że obecnie na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów prowadzony jest bieżący monitoring i kolejna kontrola, która ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach bryg. Paweł Hryniewicz oznajmił, że na początku września br. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Żarach przeprowadzi na terenie zakładu kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. O wynikach wszystkich kontroli zostanie poinformowany Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk oraz Starosta Żarski Janusz Dudojć.
czytaj dalej

Obchody Godziny "W" w Żarach

 • 02-08-2017
Ilustracja do informacji: Obchody Godziny "W" w Żarach
1 sierpnia 2017 r. – w 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego –przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Kresowego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańcy Żar zgromadzili się przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca, aby uczcić pamięć wszystkich tych, którzy oddali życie walcząc o wolność. Powiat Żarski reprezentowali: Wicestarosta Małgorzata Issel i Radny Powiatu Żarskiego Tadeusz Płóciennik.
 
O godzinie 17.00  na terenie całego Powiatu Żarskiego uruchomione zostały syreny alarmowe upamiętniające poświęcenie i walkę Powstańców Warszawskich. Po okolicznościowych przemówieniach oraz krótkiej modlitwie, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z Radnym Powiatu Żarskiego Tadeuszem Płóciennikiem złożyli kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, oddając hołd poległym w walkach. Następnie zgromadzeni udali się do Alei Pamięci Narodowej przy ulicy
Szymanowskiego, aby zapalić znicze pod tablicą upamiętniającą poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
czytaj dalej

Jak przygotować się i zmniejszyć skutki silnych, huraganowych wiatrów?

 • 01-08-2017
Ilustracja do informacji: Jak przygotować się i zmniejszyć skutki silnych, huraganowych wiatrów?
Pamiętając o wichurze z dnia 19 lipca 2015 r., która uszkodziła ok. 30 budynków (przede wszystkim na terenie miasta Żary i Gminy Żary), spowodowała straty w sieci elektrycznej i w drzewostanie, możemy przygotować się, aby zmniejszyć skutki przyszłych silnych, huraganowych wiatrów.
 
PRZED NADEJŚCIEM SILNYCH WIATRÓW
 1. słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez stacje radiowe
  i telewizyjne
 2. sprawdź, czy elementy zewnętrzne na twoim budynku są właściwie umocowane (poszycie dachu, rynny, opierzenia, anteny TV). Wszelkie usterki zgłoś
  do administratora obiektu lub jeśli jesteś właścicielem budynku zabezpiecz we własnym zakresie
 3. sprawdź zamocowanie szyb w oknach oraz zamocowanie parapetów (szyby pęknięte lub źle osadzone zostaną wepchnięte do środka pomieszczenia, a parapet źle osadzony może zostać wyrwany i stanowić potencjalne zagrożenie)
 4. usuń z balkonów (parapetów) wszystko to, co może być porwane przez wiatr
  i stanowić zagrożenie dla otoczenia
 5. umocuj trwale szyldy reklamy, anteny
 6. operatorzy dźwigów budowlanych powinni po zakończeniu pracy na trwale mocować ich wysięgniki
 7. jeśli obok twojego domu rosną drzewa – należy odciąć martwe gałęzie lub uszkodzone i osłabione konary. Obowiązek ten spoczywa na administratorze i właścicielu obiektu
 8. sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zapas leków, które używasz
 9. pamiętaj, ze dobrze jest mieć radio „na baterie” oraz latarkę, do których możesz dotrzeć nawet po ciemku.
 
W CZASIE SILNYCH WIATRÓW
 1. nie wychodź z domu (obiektu), jeśli to nie jest konieczne
 2. nie parkuj samochodów i nie przebywaj w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznych, bram wjazdowych, blisko budynków, szyldów, reklam itp. elementów, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku ich przewrócenia, uszkodzenia lub porwania przez wiatr
 3. zwiń parasole ogrodowe, w tym parasole w ogródkach lokali gastronomicznych i na targowiskach
 4. pozamykaj okna i drzwi – również na klatkach schodowych. Nie przebywaj w pobliżu oszklonych dużych powierzchni okien i drzwi
 5. upewnij się, że na balkonie (parapecie) nie są pozostawione przedmioty, które mogą spaść lub zostać porwane przez wiatr (np. kwietniki, garnki, itp.)
 6. sprawdź czy domownicy, w szczególności ci najmłodsi są w mieszkaniu
 7. nie wypuszczaj zwierząt na zewnątrz, im też zagraża wichura
 8. jadąc samochodem szczególną ostrożność należy zachować przy wyjeździe z szosy osłoniętej ścianą lasu na otwartą przestrzeń, ponieważ podmuch wiatru może zepchnąć twój samochód z osi drogi na pobocze lub przeciwległy pas ruchu
 9. słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj zasad zachowania się w nich przekazywanych
 10. pamiętaj, że silny wiatr może zagłuszać „pracę” złodziei.
 
PO USTĄPIENIU SILNYCH WIATRÓW:
 1. uprzątnij zniszczenia
 2. nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energetyczne; nie dotykaj zerwanych przewodów – mogą być „pod napięciem
 3. uważaj na rozbite szkło, bo możesz się pokaleczyć
 4. o zniszczeniach, uszkodzeniach awariach informuj służby ratownicze
 5. wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu jak i jego wyposażenia (mogą okazać się niezbędne przy ubieganiu się o odszkodowanie czy też pomoc).
czytaj dalej

Uwaga! Nadchodzą upały!

 • 31-07-2017
Ilustracja do informacji: Uwaga! Nadchodzą upały!
W związku z prognozowaną na najbliższe dni falą upałów, z przewidywanymi temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza, przedstawiamy kilka podstawowych informacji, jak radzić sobie w upalne dni.
 
Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.
 
BEZPIECZNYM ZACHOWANIEM PODCZAS WYSOKICH TEMPERATUR JEST:
 1. unikanie wychodzenia na zewnątrz w najcieplejszej porze dnia (miedzy 10:00 a 17:00)
 2. unikanie nadmiernego nasłonecznienia i opalania
 3. ochrona dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem
 4. w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt i materiałów łatwopalnych.
 JEŚLI MUSISZ PRZEBYWAĆ NA ZEWNĄTRZ
 1. noś nakrycie głowy i przewiewne obuwie oraz ubranie, a także okulary przeciwsłoneczne
 2. pij regularnie duże ilości płynów
 3. unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami, autami, a temperaturą panująca na zewnątrz
 4. utrzymuj chłód w pomieszczeniach - w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa, zamykaj drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych
 5. obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarz
 6. dbaj o zwierzęta - zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej.
czytaj dalej

Święto Policji 2017

 • 31-07-2017
Ilustracja do informacji: Święto Policji 2017
28 lipca 2017 r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyły się obchody 98. rocznicy powołania Policji. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji kom. Macieja Sałka,  w uroczystości udział wzięli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także służb i instytucji współpracujących z komendą w Żarach. Święto było okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i wyższe stanowiska służbowe oraz przyznania nagród, odznaczeń i wyróżnień.
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć wręczył wyróżnionym funkcjonariuszom Nagrody Starosty Żarskiego. Otrzymali je: sierż. sztab. Sylwia Kajak, st. asp. Damian Jaszczuk, st. sierż. Adrian Rezlerski, sierż. szt. Michał Talaga oraz st. asp. Adrian Łaniewski, a następnie, w imieniu całego środowiska samorządowego, podziękował za ofiarną służbę oraz złożył życzenia policjantom. „Dzisiejsza uroczystość to czas podziękowań za trud pełnionych obowiązków, dowód poszanowania Waszej profesjonalnej i pełnej poświęcenia służby oraz możliwość uhonorowania codziennej pracy na rzecz ochrony bezcennych wartości – życia, zdrowia i mienia wszystkich mieszkańców Ziemi Żarskiej” – podkreślił w przemówieniu.
 
Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1