.

Stacja diagnostyczna przy Zespole Szkół Technicznych wyremontowana!

 • 04-10-2017
Ilustracja do informacji: Stacja diagnostyczna przy Zespole Szkół Technicznych wyremontowana!
3 października 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Wykonawcą - Wacławem Bryczkowskim przyglądali się zakończonym pracom remontowym w stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Lubsku.
 
Prace związane z remontem podstawowej stacji kontroli pojazdów obejmowały m.in.:  remont dachu, w tym wymianę pokrycia dachu na papę termozgrzewalną, wymianę rynien oraz wymianę świetlika dachowego oraz malowanie farbą olejną elementów metalowych komina, drabinki i okuć. Natomiast prace wewnątrz stacji polegały m.in. na ociepleniu stropodachu, malowaniu ścian, grzejników i instalacji c.o. oraz wymianie posadzki.
 
Koszt inwestycji wyniósł: 54 tys. 050 zł.
czytaj dalej

Powiatowy Dzień Zdrowia

 • 02-10-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowy Dzień Zdrowia
30 września 2017 r. na Zamku Kotwiczów - terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbył się pierwszy Powiatowy Dzień Zdrowia, którego pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Starosta Żarski Janusz Dudojć. Dzięki szczególnej gościnności dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku – Wioletty Kuźmińskiej oraz współpracy z prezesem powiatowego Szpitala Na Wyspie Sp z o.o. w Żarach – Jolantą Dankiewicz, Lekarzem Naczelnym Szpitala Na Wyspie – Rafałem Kołsutem oraz Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Lubsku mieszkańcy Powiatu Żarskiego, a w szczególności mieszkańcy Lubska mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich udzielanych przez specjalistów z dziedziny pediatrii oraz chorób wewnętrznych. 
 
Wydarzeniu przyświecało hasło: „Przyjdź, zbadaj się i baw!”. Na zamkowym dziedzińcu wszyscy chętni mogli zmierzyć ciśnienie, określić poziom cukru we krwi oraz poznać poprawny sposób badania piersi w ramach comiesięcznej samokontroli – szkolenie przeprowadzały Panie z lubskiego Klubu Amazonek. Na stoisku prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia pełnoletni uczestnicy Powiatowego Dnia Zdrowia mieli możliwość założenia konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Z tej sposobności skorzystało aż 40 osób!
 
Najwięcej atrakcji czekało na najmłodszych uczestników Powiatowego Dnia Zdrowia. Nauka poprawnego szczotkowania zębów przy użyciu modelu szczęki, instruktaż udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz gry i zabawy przygotowane przez pracowników kulturalno-oświatowych Domu Pomocy Społecznej cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród dzieci. Na Powiatowym Dniu Zdrowia nie mogło zabraknąć stoiska plastycznego, punktu malowania twarzy oraz stoiska z watą cukrową i popcornem prowadzonego przez przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku. Tradycyjnie ścianka wspinaczkowa przyciągała amatorów aktywnego wypoczynku w każdym wieku.
 
W przepięknym przyzamkowym parku swój występ artystyczny zaprezentował Kabaret „Zośka” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lubska, a następnie rozbrzmiały wesołe przyśpiewki wykonywane przez zespół śpiewaczy „Jutrzenka” z Olbrachtowa oraz zespół „Barwy” działający przy Klubie Seniora w Lubsku. Było gwarno i wesoło! Na wszystkich strudzonych tańcami, grami i zabawami czekał talerz ciepłej, pysznej grochówki.
Na naszych gości czekała jeszcze jedna, wielka niespodzianka. Chętni mieli okazję do zwiedzenia zabytkowej wieży zegarowej zamku. Atrakcja nie lada, gdyż przewodnikiem po zegarowej wieży był pan Piotr Orzechowski, który z własnej inicjatywy podjął się renowacji zegara. Jak na pasjonata przystało, pan Orzechowski samodzielnie wykonał ponad 40 brakujących lub zepsutych części, dzięki czemu po ponad roku wytężonej pracy zegar został ponownie uruchomiony.
 
Aby Powiatowy Dzień Zdrowia mógł się odbyć potrzebna była praca wielu osób. Serdecznie dziękujemy: pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku – Wioletcie Kuźmińskiej, wszystkim pracownikom i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej za gościnność i ogrom pracy włożony w przygotowania. Dzięki Waszemu zaangażowaniu Zamek prezentował się niezwykle pięknie, a atrakcje cieszyły małych i dużych odwiedzających. Dziękujemy pani prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. – Jolancie Dankiewicz, Lekarzowi Naczelnemu – Rafałowi Kołsutowi, lekarzom: Krzysztofowi Ciesielskiemu i Maciejowi Cieślakowi oraz pielęgniarkom z filii Szpitala Na Wyspie w Lubsku - za entuzjazm dla naszej inicjatywy i czas poświęcony na konsultacje medyczne oraz badania. Dziękujemy pani Jolancie Bartkowskiej – pielęgniarce szkolnej z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku za cierpliwość, uśmiech i porady jak prawidłowo szczotkować zęby. Dziękujemy przedstawicielom Narodowego Funduszu Zdrowa za umożliwienie mieszkańcom rejestracji w Zintegrowanym Systemie Pacjenta. Amazonkom z lubskiego Klubu Amazonek dziękujemy za przekazanie cennej wiedzy na temat samokontroli piersi. Dziękujemy strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku za naukę pierwszej pomocy i przekazanie swojej wiedzy. Dziękujemy zespołom: „Jutrzenka”, „Barwy” i „Zośka” za występy artystyczne, które umilały nam czas i rozbawiały do łez. Dziękujemy przedstawicielom i animatorom z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za uśmiechnięte buzie dzieci oraz za przepyszną watę cukrową i popcorn. Panu Piotrowi Orzechowskiemu dziękujemy za poświęcony czas, pełne pasji opowieści i odkrycie tego, co na co dzień zamknięte jest w zamkowej wieży. Dziękujemy panu Łukaszowi Chojnackiemu z „Apteki z Misiem” przy ul. Śródmiejskiej 25 w Żarach (w pasażu Foto Przedwojski) za nieodpłatne przekazanie ciśnieniomierzy, materiałów do nauki prawidłowego szczotkowania zębów oraz szczoteczek do zębów dla dzieci. 

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili Powiatowy Dzień Zdrowia i skorzystali z przygotowanych konsultacji oraz atrakcji. Do zobaczenia na kolejnych Powiatowych Dniach Zdrowia!
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

77Galeria zdjęć: 2017 09 30 - Powiatowy Dzień Zdrowia

Powiatowe ćwiczenia obronne

 • 02-10-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowe ćwiczenia obronne
W dniach 28 – 29 września 2017 r. odbyły się powiatowe ćwiczenia obronne. Zgodnie z założonym scenariuszem, ćwiczenia miały charakter aplikacyjny z udziałem gmin, wyznaczonych służb z terenu powiatu oraz powiatowego „Szpitala Na Wyspie w Żarach” Sp. z o.o. W ramach ćwiczeń, w piątek, został rozegrany również epizod, którego celem było praktyczne sprawdzenie procedur postępowania w przypadku pożaru na terenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Lubsku. W części praktycznej, oprócz personelu placówki medycznej, uczestniczyli Straż Pożarna oraz Policja
czytaj dalej

XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.

 • 28-09-2017
Ilustracja do informacji: XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
28 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami; informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Radni zapoznali się z działalnością Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego za rok 2016, którą przedstawiła Dyrektor - Lucyna Hoffman – Czyżyk.
Informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Żarskiego przedstawił Wojciech Konopczyński - -Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przemysław Susek-Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska.
Istotnymi punktami Sesji były informacje na temat wykonania budżetu Powiatu i realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat Żarski w bieżącym roku.
Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uhonorował Starostwo Powiatowe w Żarach medalem za szczególne zasługi. Na ręce Starosty Janusza Dudojcia medal i list gratulacyjny wręczył Prezes WOPR-u w Żarach – Zbigniew Zdzitowiecki.
 
Podjęto Uchwały:
- zmieniającej uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017
 
Po zakończonej Sesji Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udali się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, aby sprawdzić postęp prac budowlanych trwającej inwestycji, dotyczącej przebudowy pomieszczeń warsztatowych na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu.  Zakres robót obejmuje:
- termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni, rozbiórkę tarasu i budowę schodów
podjazdem oraz utwardzenie terenu,
- wymianę wszystkich instalacji,
- wykonanie nowych posadzek,
- wyremontowanie stropodachu nad parterem wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków
- dostosowanie pomieszczeń do najnowocześniejszego sprzętu, który został zakupiony z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
 
Zakończenie prac remontowych przewidziano na 30 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji wyniesie 2 261 821 zł.
 
 
 
 
czytaj dalej

Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Żarach

 • 21-09-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Żarach
17 września 2017 r. przy pomniku Zesłańców Sybiru w Żarach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka. Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel. W wydarzeniu udział wzięli m.in. członkowie Koła Sybiraków, Wacław Mandryk - prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta.
 
17 września to wyjątkowa data dla wszystkich Sybiraków. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, podczas którego wspominamy losy osób i rodzin zesłanych na Sybir. Ta szczególna data jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.
czytaj dalej

Spotkanie partnerów projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"

 • 18-09-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie partnerów projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"
14 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach obyło się spotkanie Partnerów projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. W spotkaniu, obok Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, udział wzięli: Wicestarosta Małgorzata Issel, Joanna Małecka – kierownik oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Joanna Masłowska i Katarzyna Szczudrawa – Profi Biznes Group, Radosław Wróblewski – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Renata Jasińska – przedstawiciel ZDZ Zielona Góra oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Celem spotkania partnerów projektu było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2016/2017. Najwięcej uwagi poświęcono na omówienie działań – kursów, szkoleń i staży – które będą miały miejsce w roku szkolnym 2017/2018 oraz na przygotowanie dokumentów do kontroli z Urzędu Marszałkowskiego.
czytaj dalej

Uroczyste uruchomienie nowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański - Żary

 • 18-09-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste uruchomienie nowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański - Żary
15 września 2017 r. Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Prezes Enei Operator Andrzej Kojro uroczyście uruchomili nową linię napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański – Żary. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Spółki Enea Operator oraz Prezes i członkowie Zarządu Wykonawcy – firmy Eltel Networks Energetyka S.A. z Olsztyna.
 
Linia wysokiego napięcia Nowogród Bobrzański – Żary  w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Żar i okolicznych terenów oraz przedsiębiorców. Dzięki zakończonej inwestycji możliwa będzie nowa konfiguracja pracy sieci energetycznej, która w przypadku awarii pozwoli na eliminację lub znaczne ograniczenie liczby osób pozbawionych energii elektrycznej. Dodatkowo, nowo powstała sieć ma charakter ponadregionalny, przez co znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne południowej części województwa lubuskiego, jak również część województwa dolnośląskiego.
 
Linia ma długość ponad 22 km, z czego 4,5 km biegnie przez teren gminy Nowogród, a pozostałe ponad 17 km umiejscowione jest w gminie i mieście Żary. Budowa nowej linii trwała ponad 5 lat, przy czym 4 lata trwały formalności, a tylko rok sama budowa.
 
Inwestycję wartą 11 mln zł zrealizowała firma Eltel Networks Energetyka S.A. z Olsztyna.
czytaj dalej

25-lecie powstania Domu Samotnej Matki w Żarach

 • 13-09-2017
Ilustracja do informacji: 25-lecie powstania Domu Samotnej Matki w Żarach
9 września 2017 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego – Helena Sagasz wzięły udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Domu Samotnej Matki w Żarach.
 
Wicestarosta Małgorzata Issel w swoim przemówieniu podkreśliła, że matka w chwili, gdy urodzi dziecko nie jest już nigdy samotna oraz życzyła wszystkim podopiecznym Domu Samotnej Matki: uśmiechu, spokoju, radości oraz wszelkiej pomyślności, a następnie wraz z Heleną Sagasz przekazała -  na ręce Pani Doroty Ławniczak – Dyrektorki Domu - kosz pełen słodkości dla najmłodszych.
 
Dom Samotnej Matki w Żarach jest miejscem przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: kobiet w ciąży oraz samotnych matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi. Zapewnia całodobowe, bezpieczne schronienie, wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz wszechstronną pomoc w zorganizowaniu życia na nowo.
czytaj dalej

Świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach ma 100 lat

 • 13-09-2017
Ilustracja do informacji: Świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach ma 100 lat
9 września 2017 r. odbyła się jubileuszowa Msza św. z okazji 100-lecia konsekracji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach. W uroczystości udział wzięli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska, zastępca wojewody lubuskiego - Robert Paluch, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, lubuska kurator oświaty - Ewa Rawa, a także parlamentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe, a przede wszystkim mieszkańcy Żar oraz parafianie.
Msza św., której przewodniczył bp Tadeusz Lityński, była okazją do dziękczynienia za lata pracy na rzecz rozwoju kościoła i parafii. Zgromadzeni goście podkreślali, że świątynia stała się na przestrzeni wieku nie tylko prężnie działającym ośrodkiem religijnym, ale również swoistym centrum kulturalnym i społecznym, który znacząco wpływa na życie lokalnej wspólnoty.
Historia, popularnego wśród mieszkańców Żar „Czerwonego” kościoła, rozpoczęła 9 września 1917 roku, kiedy biskup wrocławski Adolf Bertram konsekrował świątynię. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Karol Ponsens, który przybył do Żar z misją budowy pierwszej katolickiej świątyni w mieście. Aktualnie funkcję proboszcza pełni ks. Paweł Konieczny.
W powojennej historii kościoła odbyło się 27,5 tysiąca chrztów i zawarto ok. 9 tys 800 małżeństw.
Obecnie parafia liczy 7300 osób
czytaj dalej

Droga w Boruszynie odebrana !

 • 11-09-2017
Ilustracja do informacji: Droga w Boruszynie odebrana !
11 września 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Żarach odebrali od Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Drogowego  BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski - inwestycję pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1094F w miejscowości Boruszyn’”
 
Całkowity koszt przebudowy jezdni o długości 350m i szerokości 3,5 m wyniósł 101 tys. 925,18 zł, na co Powiat Żarski otrzymał na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w związku z modernizacją dróg dojazdowych do pól uprawnych w wysokości 41 tys. zł
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook