.

Starosta Żarski Janusz Dudojć w ogniu pytań

 • 13-12-2017
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć w ogniu pytań
12 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć spotkał się z uczniami klas II i IV  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor szkoły Pani Gabriela Fiedler. Głównym celem wizyty Starosty w lubskiej szkole było przybliżenie młodzieży zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz wskazanie zadań i kompetencji leżących w gestii marszałków, starostów i burmistrzów miast.
 
Wielu zagrożeń czy wypadków niestety nie można uniknąć, ale mając świadomość ich występowania, możemy być przygotowani, aby skutecznie przeciwdziałać ich skutkom – rozpoczął Starosta Janusz Dudojć, a następnie przedstawił zgromadzonej młodzieży korzyści płynące z montowania czujek dymu oraz czadu. Aby jak najbardziej wprowadzić uczniów w tematykę postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przybliżyć podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu, każdy z uczestników spotkania otrzymał „Poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego”, wydany przez Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Żarach.
 
Okazało się, iż uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku są bacznymi obserwatorami rzeczywistości, przez co Starosta Żarski Janusz Dudojć musiał zmierzyć się kilkoma trudnymi zagadnieniami.  Uczniowie zadawali pytania dotyczące spłaty zadłużenia Powiatu Żarskiego,  powstania pogotowania w Lubsku oraz planowanych inwestycji powiatowych na terenie miasta. Nie zabrakło pytań o obwodnicę Lubska czy zakres kompetencji starosty oraz burmistrza w sytuacjach kryzysowych. Młodzież nie kryła również zainteresowania relacjami na linii Starosta Żarski – Burmistrz Lubska.
 
Na zakończenie spotkania uczniów spotkała niespodzianka, którą było losowanie drobnych upominków ufundowanych przez Starostę. Dzięki wspólnemu działaniu Starosty Janusza Dudojcia, dyrektor szkoły Pani Gabrieli Fiedler oraz nauczycielki języka niemieckiego Pani Dagmary Kliczak-Sobańskiej, nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Młodzież otrzymała m.in. czujki czadu i dymu, bombki, pluszowe misie, breloczki oraz świąteczne długopisy. 
czytaj dalej

Certyfikaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach rozdane

 • 12-12-2017
Ilustracja do informacji: Certyfikaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach rozdane
11 grudnia 2017 Starosta Żarski Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel, spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, by wręczyć młodzieży certyfikaty za udział w kursach w ramach projektu ,,Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim’’. Projekt obejmował siedem kursów : Techniki sprzedaży w pigułce, Mój własny biznes, Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym - 24 h, Sprzedaż w hotelu i maksymalizacja jej skuteczności – 24 h, Kurs baristy.
czytaj dalej

Powiatowe Schronisko Turystyczne "Budowlanka" otwarte!

 • 11-12-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowe Schronisko Turystyczne "Budowlanka" otwarte!
8 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Radny Powiatu Żarskiego Tadeusz Płóciennik, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach Ewa Styś oraz gość specjalny Pani Joanna Brodzik wspólnie przecięli wstęgę, oficjalnie otwierając Powiatowe Schronisko Turystyczne „Budowlanka” działające przy Zespole Szkół Budowlanych. W schronisku przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego oraz turystów przewidziano trzydzieści miejsc noclegowych.
 
Inicjatorem utworzenia schroniska młodzieżowego było, działające od kwietnia 2014 r., Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej "Budowlanka". Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego, poprzez zrealizowanie różnych projektów z zakresu edukacji dzieci i młodzieży, promowania i rozwoju aktywnego i zdrowego stylu życia.
czytaj dalej

Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 11-12-2017
Ilustracja do informacji: Powiatowe Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
6 grudnia 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Lekarz Naczelny Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. Rafał Kołsut sprawili małym pacjentom przebywającym na Oddziale Dziecięcym mikołajkową niespodziankę.  Każde dziecko otrzymało prezent i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. 
czytaj dalej

"Let's talk", czyli polsko - niemiecko- ukraińska wizyta w Starostwie Powiatowym w Żarach

 • 07-12-2017
Ilustracja do informacji: "Let's talk", czyli polsko - niemiecko- ukraińska wizyta w Starostwie Powiatowym w Żarach
6 grudnia 2017 r. Starostwo Powiatowe w Żarach odwiedziła 34-osobowa grupa uczestników polsko-niemiecko-ukraińskiej wymiany młodzieży odbywającej się w ramach programu „Let’s talk” - realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku. Uczniowie reprezentujący: Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium w Forst (Lausitz) oraz Liceum Ogólnokształcące Lotnicze im. I. Sikorskiego NAU w Kijowie spotkali się ze Starostą Żarskim Januszem Dudojciem, Wicestarostą Małgorzatą Issel oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia – Bartłomiejem Kubiakiem.
 
Włodarze Powiatu Żarskiego opowiadali o doświadczeniach związanych ze współpracą polsko-niemiecką i polsko-ukraińską, odpowiadali na pytania dotyczące powiatu oraz wyjaśnili zasady funkcjonowania urzędu. Na gości czekały mikołajkowe upominki, które wręczali Starosta Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Następnie uczniowie wraz z opiekunami przekazali, na ręce Starosty, przywiezione prezenty. Zakończenie spotkania umilił krótki występ artystyczny w wykonaniu młodzieży.
 
Wizyta w Starostwie Powiatowym była jedną z wielu atrakcji przygotowanych przez koordynatorów programu „Let’s talk”, którego nadrzędnym celem jest przyczynienie się do przełamania panujących stereotypów, umożliwienie uczniom poznania innych kultur, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkół partnerskich oraz wymiana doświadczeń z niemieckimi i ukraińskimi nauczycielami. 
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z władzami samorządowymi z terenu Powiatu Żarskiego

 • 05-12-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Janusza Dudojcia z władzami samorządowymi z terenu Powiatu Żarskiego
04 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia z przedstawicielami władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli również: Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz, Komendant Powiatowy PSP st. kpt. Robert Słowikowski oraz Wójtowie, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad Gmin, wchodzących w skład Powiatu Żarskiego. Nadrzędnym celem spotkania było przedstawienie trwających oraz planowanych w 2018 roku inwestycji powiatowych. Zgromadzeni skupili się na omówieniu działalności i stanu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zostały podsumowane ćwiczenia ze zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, w których uczestniczył Powiat Żarski.
Starosta Janusz Dudojć przedstawił zebranym koncepcję kompleksowej modernizacji budynku przy filii Szpitala Na Wyspie Sp z o.o. w Lubsku, w części którego miałby się mieścić Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla osób wymagających szczególnej opieki medycznej. Następnie zreferował postęp prac związanych z rozbudową powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz podkreślił, że priorytetem dla władz powiatowych jest zapewnienie jak najlepszych warunków oraz jak najwyższych standardów świadczenia usług medycznych dla wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego. Starosta wielokrotnie podkreślał, iż jednostki organizacyjne, takie jak: Dom Pomocy Społecznej w Lubsku, Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach czy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Żarach - mają służyć wszystkim potrzebującym osobom z terenu powiatu, dlatego istnieje konieczność remontowania ich siedzib oraz nieustannego dbania o rozwój kadry.
Gospodarz spotkania zwrócił uwagę na projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”, dzięki któremu młodzież zyskuje możliwość nauki zawodu korzystając z nowoczesnego sprzętu i dostosowanych warsztatów szkolnych, przez co będzie miała ułatwiony start na rynku pracy.
W trakcie posiedzenia zostały również omówione gminne inwestycje drogowe, zarówno te przeprowadzone w latach ubiegłych, trwające oraz planowane na rok 2018. Podczas rozmów Wójtowie, Burmistrzowie i Przewodniczący Rad przekazali swoje spostrzeżenia, mówili o najpilniejszych potrzebach związanych ze stanem infrastruktury drogowej oraz zgłaszali problem niszczenia dróg gminnych i powiatowych przez transport leśny.
czytaj dalej

„Gimnazjalna Akademia Przedsiębiorczości”, czyli uczniowie z wizytą u Wicestarosty Małgorzaty Issel

 • 05-12-2017
Ilustracja do informacji: „Gimnazjalna Akademia Przedsiębiorczości”, czyli uczniowie z wizytą u Wicestarosty Małgorzaty Issel
04 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach Wicestarosta Małgorzata Issel spotkała się z wybranymi  uczniami klasy II e gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Żarach. Spotkanie obyło się w ramach projektu pn. „Gimnazjalna Akademia Przedsiębiorczości”.
 
W trakcie spotkania młodzież zadała Wicestaroście Małgorzacie Issel szereg pytań dotyczących przede wszystkim: zadań powiatu, zasad funkcjonowania powiatu oraz zakresu obowiązków starostów i wicestarostów. Uczniowie dowiedzieli się jak działa samorząd lokalny oraz czym jest trójstopniowy podział administracyjny.
czytaj dalej

Szkolili się dla dobra dzieci

 • 04-12-2017
Ilustracja do informacji: Szkolili się dla dobra dzieci
1 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się szkolenie na temat procedury odebrania dziecka i umieszczenia poza rodziną biologiczną, które otworzył Starosta Żarski Janusz Dudojć. Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu podstaw prawnych odebrania dziecka w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, obowiązek wzajemnych konsultacji i współdziałania służb pomocowych, zasady postępowania podczas realizacji procedury odebrania dziecka oraz obowiązki przedstawicieli poszczególnych służb. Omówiono również procedurę zabezpieczenia dziecka w sytuacji kryzysowej.
 
W szkoleniu wzięło udział ponad 40 osób z różnych instytucji powiatu żarskiego. W szkoleniu uczestniczyli sędziowie i kuratorzy Sądu Rejonowego w Żarach, przedstawiciele Policji, Pogotowia Ratunkowego, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Domów Dziecka, Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Powiatu Żarskiego oraz rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
 
Szkolenie zostało przeprowadzone  przez SSR -  Ewę Blachowską - Przewodniczącą Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Organizatorem szkolenia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. 
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

 • 01-12-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
30 listopada 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udał się do  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, gdzie uroczyście otworzono wyremontowane pomieszczenia warsztatowe przeznaczone na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. Po przecięciu wstęgi, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Robert Nowaczyński, kierownik szkolenia praktycznego - Karol Holski oraz uczniowie oprowadzili zebranych po wyremontowanych pomieszczeniach. Radnym Powiatu Żarskiego został zaprezentowane m.in. nowoczesne pracownie obrabiarek analogowych i obrabiarek CNC– zakupione z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
 
Prace remontowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował m.in.: wymianę wszystkich instalacji, wykonanie nowych posadzek, wyremontowanie stropodachu nad parterem wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów sprzętu. W drugim etapie przewidziano termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni, rozbiórkę tarasu i budowę schodów z podjazdem oraz utwardzenie terenu.
 
Koszt samych prac budowlanych I i II etapu: 2 261 821, 32 zł
Całkowity koszt przebudowy warsztatów szkolnych ( tym m.in.: koszty projektów, koszty prac budowalnych, koszt obsługi projektu): 3 665 491 zł
Wysokość dofinansowania przebudowy warsztatów szkolnych ze środków Unii Europejskiej: 2 141 788 zł
Koszt zakupu nowoczesnego sprzętu do nauki zawodu: 671 037,80 zł
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-11-2017
Ilustracja do informacji: XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz wręczyli list gratulacyjny i kwiaty Pani Marcie Kowalczuk, wyróżnionej tytułem Społecznika Roku 2017 w kategorii „Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej”, która od ponad dziesięciu lat pracuje ze sprawcami przemocy domowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił zgromadzonym informacje o programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, którego nadrzędnym celem jest rzeczywista i pełna pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo, w programie przewidziana została pomoc dla kobiet w okresie ciąży porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.
W Powiecie Żarskim, w ramach programu „Za życiem”, kompleksową opieką otoczone zostaną uczennice w ciąży, dla których przygotowane będą 4 pokoje w bursie przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach oraz zostanie utworzony ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy Zespole Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, którego głównym zadaniem będzie zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Koszt projektu, realizowanego w latach 2017-2021 w Powiecie Żarskim, wyniesie: 712 tys. 280 zł.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok  2018.
- zmieniającą uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025. 
 
Po zakończeniu obrad, Starosta Janusz Dudojć wraz z Radnymi udał się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook