Organizacje pozarządowe NGO

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

 • 01-03-2016
Nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą Zit, Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020.

KONKURSY OFERT 2016

 • 15-01-2016

Konsultacje

 • 04-01-2016
Konsultacje projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji oraz kultury fizycznej i turystyki w 2016 r.

Konsultacje

 • 23-12-2015
Konsultacje projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim, prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego oraz współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia” w 2016 r.

Likwidacja Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MATRIX

 • 20-01-2016
Likwidator Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MATRIX z siedzibą w Żarach przy ul. Górnośląskiej 26 informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do Likwidatora – Pana Bogdana Kępińskiego na adres Żary, ul. Zielonogórska 23 lub na adres mailowy bodekk1 @ wp.pl  
do dnia 07 lutego 2016 roku.

Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „GLADIATOR”

 • 20-01-2016
Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego „GLADIATOR” z siedzibą w Żarach informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczyna się proces likwidacji klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia należy składać do Likwidatora – Prezesa UKS GLADIATOR Pana Mirosława Kuczmy, nr telefonu 608 395 279, do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ceramik”

 • 16-12-2015
Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ceramik” z siedzibą w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 23 informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do Likwidatora – Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ceramik” z siedzibą w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 23 do dnia 22 stycznia 2016 roku.

Konsultacje

 • 20-11-2015
Ogłoszono konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
 

Konkurs ofert ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nie będącego świadczeniem zdrowotnym.

 • 09-10-2015

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

 • 07-05-2015
Helena Sagasz - przedstawicielka Rady Powiatu Żarskiego
Edward Skobelski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Żarskiego
Małgorzata Issel - przedstawicielka Zarządu Powiatu Żarskiego
Anna Ślawska - przedstawicielka Rady Powiatu Żarskiego
Stanisława Owczarz - Żarskie Stowarzyszenie Amazonek
Irena Marciniak - Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
Hubert Drebszok - Stowarzyszenie "Serwus"
Elżbieta Maćko - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce za Uśmiech"
Justyna Szukalska - Fundacja "Bo tak!"
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1