.

Organizacje pozarządowe NGO

Projekt Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

 • 08-11-2022

Załączniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2022 r. w zakresie: prowadzenia Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim, prowadzenia ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego i współpracy z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

 • 26-01-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2022 r.: kultura i edukacja, kultura fizyczna i turystyka, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 • 26-01-2022

Obwieszczenie w sprawie likwidacji UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIROSTOWICACH DOLYCH

 • 30-11-2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

 • 08-11-2021

Projekt Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022

 • 05-11-2021

OBWIESZCZENIE w sprawie likwidacji Klubu Sportowego ,,Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego GEM W JASIENIU"

 • 28-10-2021

Obwieszczenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia zwykłego „SIŁA I WZAJEMNA MOTYWACJA"

 • 10-06-2021

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

 • 02-04-2021

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego, przyjęcia do realizacji " Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023"

 • 03-02-2021
1 2 3 4 5 6
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook