.

2022

Lubuscy zawodowcy - Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach

Ilustracja do informacji: Lubuscy zawodowcy - Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
W dniu 7 grudnia 2022 r. w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom pilotażowego programu stypendialnego Lubuscy Zawodowcy. Wśród najzdolniejszych uczniów województwa lubuskiego, którzy otrzymali stypendia, aż 6 uczniów jest z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. Są to uczniowie:
 • klasy drugiej technikum rachunkowości Kornelia Kuberska
 • klasy drugiej technikum ekonomicznego Błażej Wojciechowski
 • klasy trzeciej technikum rachunkowości Weronika Tracz
 • klasy drugiej technikum informatycznego Łukasz Święcicki
 • klasy drugiej technikum reklamy Julia Oświęcimska
 • klasy drugiej technikum reklamy Alicja Krom
Opiekunami stypendystów będą nauczyciele przedmiotów zawodowych: Małgorzata Smużniak, Mirosław Ciwoniuk i Tomasz Wągrowski.
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.????????????????????
 
Stypendium będzie wypłacane przez 10 miesięcy, w sumie każdy uczeń otrzyma 8 tys. zł. W czasie pobierania stypendium uczniowie będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, który będzie ich wspierał w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego.
 
????Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie uczniowie musieli spełnić kilka kryteriów:
- uczęszczać do co najmniej II klasy technikum,
- uzyskać na zakończenie poprzedniego roku szkolnego średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie c o najmniej 4,80
- uzyskać z trzech przedmiotów kierunkowych lub zawodowych średnią ocen co najmniej 4,66.
 
Dodatkowe punkty uczniowie mogli zdobyć, jeśli posiadali tytuł laureata lub finalisty oraz jeśli posiadali orzeczenie o niepełnosprawności lub status rodziny wielodzietnej.
 
 
????Na zdjęciu uczniowie dolny rząd od lewej: Weronika Tracz, Kornelia Kuberska, Błażej Wojciechowski, Julia Oświęcimska. Górny rząd od lewej: nauczyciel/opiekun Małgorzata Smużniak, nauczyciel/opiekun Tomasz Wągrowski, Łukasz Święcicki, nauczyciel/opiekun Mirosław Ciwoniuk, Alicja Krom, dyrektor szkoły Krzysztof Neska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook