.

2022

XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego
5 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Radni Rady Powiatu Żarskiego uczcili minutą ciszy pamięć dwóch polskich obywateli, którzy zginęli w wyniku eksplozji we wsi Przewodów.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych - na rok 2023.
- zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/228/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2022 r.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu mostowego w m. Węgliny na rzece Werdawie (granica powiatu krośnieńskiego) w ciągu drogi powiatowej nr 1134F”.
- w sprawie przekazania Powiatowi Żagańskiemu przez Powiat Żarski zadania do realizacji, obejmującego bieżące i zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1081F na terenie powiatu żarskiego w sezonie zimowym 2022/2023.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2023.
- w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook