.

2016

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
5. Informacja w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook