.

Przyroda

Leśne ścieżki

Ścieżka przyrodniczo-leśna przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich - trasa ścieżki rozpoczyna się i kończy przy ośrodku. Długość ścieżki wynosi ok. 4 km. Dla dzieci młodszych można wybrać wersję krótszą, ok. 2 km. Ścieżka posiada wyjątkowo atrakcyjne walory krajobrazowe, przebiega bowiem na terenie ukształtowanym przez morenę czołową zlodowacenia środkowopolskiego. Znajdują się tutaj głębokie wąwozy i wypiętrzenia dochodzące do 30 metrów nad poziom Jeziora Brodzkiego. (o pow. 52 ha). Dodatkowym walorem jest to, że ścieżka przebiega przez stary park, który należał do zespołu pałacowo-parkowego w Brodach. Piękno natury i niepowtarzalny urok tego miejsca nikogo nie pozostawia obojętnym i sprawia, że zwiedzający chętnie tu wracają.
Ścieżka pozwala na poznanie:
- zagadnień przyrodniczych dotyczących ekosystemu lasu, ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych (np. dąb, buk, grab, klony, olsza, wiąz, dereń, trzmielina, czeremcha, kalina) jak i obcych (np. kasztan jadalny, cypryśnik błotny, sosna Jefreya, cypryśnik Lawsona i inne);
- zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, a także wybranych zagadnień gospodarki leśnej.
Gospodarz Ośrodka - inż. Paweł Mrowiński. Jeziory Wysokie, 68-343 Brody (16 km od Lubska - kierunek Zasieki), tel. 68 371 2644.
 
Ścieżka przyrodniczo-leśna "Zielony Las" w Żarach. Informacja: Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie, ul. Górna 5, tel. 68 375 2414. Długość ścieżki - 4,1 km. Trasa ścieżki tworzy pętlę, rozpoczyna się przy trasie Żary - Łaz. Na trasie można spotkać tablice informacyjno-dydaktyczne dotyczące życia roślin i zwierząt w lesie oraz bezpieczeństwa pożarowego na terenach leśnych.
 
Ścieżka przyrodniczo-leśna w parku miejskim w Lubsku - w pobliżu Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Lubszą, wiedzie przez 26-hektarowy park, przez 4 typy siedliskowe lasu: las wilgotny, łęgowy, ols jesionowy i ols. Po drodze mijamy 200-letnią topolę białą oraz grupę 9 dębów bezszypółkowych i 5 dębów szypółkowych. Najstarsze z nich liczą ok. 350 lat. 2,5-kilometrowa ścieżka zapewnia około 1,5-godzinny kontakt z przyrodą zlokalizowaną niemalże w centrum grodu. Informacje: Nadleśnictwo Lubsko, ul. E. Platter 15, tel. 68 372 0400.
 
Ścieżka przyrodnicza w Biedrzychowicach - rozpoczyna się tuż za Bieniowem od grodziska wczesnośredniowiecznego z VIII wieku. Szerokim łukiem wchodzimy w głęboki wąwóz Szyszyny, obok starego młyna dochodzimy do zabytkowego parku z pomnikowymi drzewami (np. dąb o sześciometrowym obwodzie, a przy nim kamienna tablica i kamienny krąg).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook