.

Projekty unijne

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1116F w Sieniawie Żarskiej

 
W dniu 28 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1116F w Sieniawie Żarskiej. Inwestycja pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F od drogi powiatowej nr 1096F Lipinki Łużyckie - Górka - Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK 12 od km 5+329 do km 6+140 " zrealizowana została w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 i ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej.
Wykonawcą robót była firma Eurovia Polska S.A 
Całkowita wartość inwestycji to 852 230,00 zł
Kwota dofinansowania to 528 923,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook