.

Organizacje pozarządowe NGO

INFORMACJA DO STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 210), stowarzyszenia zwykłe były zobowiązane do dostosowania swoich regulaminów i zasad działania do znowelizowanych przepisów oraz uzyskania wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę. Na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszenia zwykłe miały czas do 20 maja 2018 r. Brak wpisu do nowej ewidencji w wyznaczonym ustawowo terminie powoduje rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, stowarzyszenia zwykłe, które nie przerejestrowały się do prowadzonej przez żarskiego starostę nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych, z dniem 20 maja 2018 r. uległy rozwiązaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook