.

Informacje

Inwestycje powiatowe 2015

 • 18-12-2015

Drogi powiatowe

Ilustracja do informacji: Inwestycje powiatowe 2015
- łączna wartość inwestycji - 7.458.530 zł
 
• Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych - powierzchniowe podwójne utrwalenie drogowych nawierzchni bitumicznych na powierzchni 67.606,50 m², i długości 15,481 km.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w miejscowości Kadłubia  - długość drogi 0,470 km
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – al. Wojska Polskiego w Żarach na odcinku łącznym o długości 1+844,73 km.
• Sygnalizacja świetlna na al. Wojska Polskiego w Żarach.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F i 1097F na odcinku Cisowa - Boruszyn: 1,131 km.
• Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Straszów - długość chodnika 1530 mb.
• Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Olszyna (były  Terminal Towarowych Odpraw Celnych)  - długość drogi: 577mb.
 
czytaj dalej

Możesz złożyć petycję

 • 12-10-2015
Ilustracja do informacji: Możesz złożyć petycję
We wrześniu 2015 roku weszła w życie ustawa o petycjach. Określa ona zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
czytaj dalej

Nie daj się zrobić w słupa

 • 28-08-2015
Ilustracja do informacji: Nie daj się zrobić w słupa
W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się zrobić w słupa”. Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadamiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe.
 

Pojazdy z zagranicy - zmiany

 • 11-08-2015
Ilustracja do informacji: Pojazdy z zagranicy - zmiany
Od 15 sierpnia 2015 formalnie zaczyna obowiązywać znowelizowane prawo dające możliwość rejestrowania w Polsce samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie, czyli tzw. "anglików".  
Takiej rejestracji można dokonać od 17 sierpnia, po spełnieniu wymogów podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce.
 
Od 15 sierpnia 2015 można wykonać, bez tablic rejestracyjnych, okresowe badanie techniczne pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Załączniki

Karty parkingowe w Żaganiu

 • 06-07-2015
Ilustracja do informacji: Karty parkingowe w Żaganiu
Karty parkingowe dla mieszkańców Powiatu Żarskiego, od dnia 01.07.2014 r. wydawane są przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu pod adresem:
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szprotawska 28, 68-100 Żagań
tel. 68 377 2430
 

Krwiodawstwo na Skarbowej

 • 03-07-2015
Ilustracja do informacji: Krwiodawstwo na Skarbowej
Z dniem 1 czerwca 2015 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze - Oddziału Terenowego w Żarach.
Nowa siedziba znajduje się w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Skarbowej 2 w Żarach – II pietro.
 
Osoby zainteresowane oddaniem krwi, RCKiK zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -12.00
Wszysy zgłaszający się  otrzymają kupon rabatowy na zakup w księgarni internetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 • 20-04-2015
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego dostępny jest pod adresem: http://dzienniki.luw.pl/

Rządowe Centrum Legislacji

 • 20-04-2015
Elektroniczne Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Akty prawne zamieszczone na stronie www.rcl.gov.pl są oficjalnym źródłem prawa - tak samo jak papierowe Dzienniki i Monitory.

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010 - 2014

 • 20-04-2015
Powiat żarski w latach 2011-2014 w liczbach i faktach. Informacje do pobrania w załączonym dokumencie.

Załączniki

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook