.

Wydarzenia

XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
1 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Na wstępie obrad gratulacje od samorządu Powiatu Żarskiego za wysokie lokaty w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016, ogłoszonym przez miesięcznik "Perspektywy", przyjęli dyrektorzy szkół: Krzysztof Neska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach; Małgorzata Penkal, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach oraz Gabriela Fiedler, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
 
 
Na zaproszenie samorządowców na sesję przybyli państwo Teresa i Tadeusz Gembara, od 10 lat pełniący funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Z okazji tego jubileuszu otrzymali podziękowania za codzienny trud i zaangażowanie włożone w wychowanie i opiekę nad dziećmi, a także życzenia siły, cierpliwości, wytrwałości i inspiracji w pełnieniu tej jakże potrzebnej funkcji, codziennej satysfakcji z prowadzonej działalności, dzieciom zaś samych radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa. Rodzina otrzymała również okolicznościową nagrodę pieniężną.
 
 
Wśród uchwał podjętych podczas sesji znalazły się między innymi takie tematy, jak: uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2016; ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2016; udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku; zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego.
Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach. Uchwała zakłada rozwiązanie "Samochodówki" z dniem 31 sierpnia 2016 r. Szkoła z nową nazwą powstanie na jej miejscu 1 września 2016 r. W jej skład wejdą: Technikum Nr 2; Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2; Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; Szkoła Policealna nr 1; Centrum Kształcenia Praktycznego; Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Pracownicy rozwiązanego Zespołu Szkół Samochodowych stają się z dniem 1 września 2016 r. pracownikami CKZiU.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook