.

Wydarzenia

Związek Powiatów Lubuskich

11 czerwca 2015 odbyło się I posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich, którego gospodarzem był powiat strzelecko-drezdenecki.  Członkowie Związku spotkali się aby podjąć decyzje dotyczące m.in.: przyjęcia Regulaminu Związku Powiatów Lubuskich, wyboru komisji rewizyjnej, wyboru przewodniczącego zgromadzenia, jak również ustalenia składu Zarządu Związku Powiatów Lubuskich.
Posiedzenie otworzył gospodarz powiatu strzelecko-drezdeneckiego, a zarazem najstarszy z obecnych starosta z terenu województwa lubuskiego Edward Tyranowicz. W trakcie obrad przeprowadzono głosowania, w wyniku których wybrano władze związku.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich:
Zbigniew Szumski - starosta świebodziński
 
Skład Zarządu Związku Powiatów Lubuskich:
Przewodniczący:
Dariusz Wróblewski – starosta zielonogórski
Wiceprzewodniczący:
Patryk Lewicki – starosta sulęciński
Członkowie:
Małgorzata Domagała – starosta gorzowski
Edward Tyranowicz – starosta strzelecko-drezdenecki
Piotr Łuczyński – starosta słubicki
 
Skład Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Lubuskich:
Przewodniczący:
Bogusław Kierus – wicestarosta strzelecko-drezdenecki
Członkowie:
Grzegorz Majek – geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Słubicach
Krzysztof Janicki - geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim
 
Zadaniami statutowymi Związku Powiatów Lubuskich są:
1) kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie baz danych numerycznej mapy ewidencyjnej (EGiB) w celu wymiany tych danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN);
2) utworzenie lub przekształcenie dotychczasowej mapy zasadniczej do baz danych numerycznej mapy obiektowej mapy zasadniczej;
3) cyfryzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnianie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom oraz udostępnianie publiczne  ogólnych danych ewidencyjnych poprzez GEOPORTAL;
4) założenie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook