.

Wydarzenia

LIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: LIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 marca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się LIV sesję Rady Powiatu Żarskiego. Podczas sesji radni odebrali podziękowania od Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz podsumowali ponad pięcioletnią pracę Rady Powiatu Żarskiego.

Starosta Żarski Józef Radzion podziękował zebranym za zaangażowanie i rozważne podejście do istotnych dla powiatu spraw oraz docenił pracę radnych na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Wicestarosta Małgorzata Issel dołączyła się do podziękowań podkreślając, jak istotną rolę w tej kadencji odegrał dialog i współpraca, które umożliwiły realizację wielu kluczowych inwestycji.

Radzie Powiatu Żarskiego, za wsparcie oraz zrozumienie dla potrzeb mieszkańców i mieszkanek Domów,  podziękowały również: Pani Wioletta Kuźmińska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Pani Anetta Reichel-Wasiljew – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.

Dalszy ciąg sesji – po głosowaniach nad uchwałami - upłynął pod znakiem wystąpień i wzajemnych podziękowań.
 
Podczas sesji podjęto uchwałę:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2024r.
- w sprawie zmiany WPF Powiatu Żarskiego na lata 2024-2033.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki – Centrum Kultury w Jasieniu.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski.
- w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Żarach

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook