.

Wydarzenia

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Ilustracja do informacji: POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
W dniu 24 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gospodarzem spotkania był Starosta Żarski Józef Radzion. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji  nadkomisarz Mateusz Domaradzki, Komendanta Powiatowy PSP w Żarach  mł. Bryg. Mariusz Morawski, Powiatowy Inspektor Sanitarny Dagmara Nerga, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żarach Elżbieta Banaś, Powiatowy Lekarz Weterynarii Anna Bożek, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Spółki Enea Oddział Żary Michał Bartosz, Kierownik Nadzory Wodnego Wody Polskie Kazimierz Niemczycki, Radny Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba oraz pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach Cecylia Rak oraz Robert Słowikowski.
 
W trakcie spotkania członkowie Zespołu i Komisji omówili działania podejmowane przez administrację samorządową powiatu żarskiego oraz służby i inspekcje w celu minimalizowania zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, reagowania na utrudnienia wynikające z okresu zimowego oraz udzielania pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Zwrócono również szczególną uwagę na rolę i działalność placówek pomocy społecznej,
a także zasady wspierania oferowane przez gminy osobom samotnym, ubogim, w podeszłym wieku i bezdomnym. Dokonano również analizy zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz epizootyczną na terenie powiatu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook