.

Wydarzenia

XLVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: XLVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
7 września 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Wiktor Kułdosz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uroczyście wręczyli akty nadania stopnia zawodowego - nauczyciela mianowanego. Akty otrzymali: ks. Dawid Siwak (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku), Gabriela Klessa, Wojciech Żurawski, John Macke (wszyscy I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach), Marta Suszczewicz (Zespół Szkół Specjalnych w Żarach), Aleksandra Marusiak (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach) oraz Katarzyna Żurawska (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żarach).
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Justyna Przedaszek przedstawiła sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach z działalności Centrum oraz efektów pracy organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. Po wygłoszonym sprawozdaniu, Starosta Józef Radzion podziękował Pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za sumienną pracę, za zagarażowanie i serce wkładane w rozwiązywanie problemów oraz za rzetelne wykonywanie pełnionych obowiązków.
 
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2023r., w tym m.in: korekta planu dochodów (zwiększenie) - pomoc finansowa Gminy Miejskiej Żary na sfinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Poradni Ginekologiczno - Położniczej Szpitala Na Wyspie w Żarach w wysokości 200 000 złotych.
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
- w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas oznaczony powyżej 3 lat i zawarcie kolejnej umowy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego oraz zezwolenie na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
W tracie sesji przyjęto:
- sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach z działalności Centrum oraz efektów pracy organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
- sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Lubsku z działań podejmowanych w roku 2022 na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku na obszarach powiatu żarskiego, krośnieńskiego oraz zielonogórskiego.
- sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Żaganiu z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatu krośnieńskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, żagańskiego, żarskiego, bolesławieckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 
Zapis XLVI sesji Rady Powiatu Żarskiego znajduje się na stronie: https://esesja.tv/transmis.../1857/rada-powiatu-w-zarach.htm

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook