.

Wydarzenia

Spotkanie z Jerzym Materną – Posłem na Sejm RP

Ilustracja do informacji: Spotkanie z Jerzym Materną – Posłem na Sejm RP
16 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Jerzym Materną – Posłem na Sejm RP. W spotkanie uczestniczył również radny Rady Powiatu Żarskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Drozd.
 
Rozmowy prowadzone w trakcie spotkania dotyczyły tematów ważnych i bliskich mieszkańcom Powiatu Żarskiego. Podkreślono znaczenie zrównoważonego rozwoju terenów miejskich i wiejskich, które osiągnąć można poprzez realizację obecnych oraz planowanych inwestycji. Rozmawiano o rozbudowie i modernizacji infrastruktury kolejowej w ramach Programu Kolej +, modernizacji i przebudowie dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz remontach w Domach Pomocy Społecznej w Miłowicach i w Lubsku zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Starosta Józef Radzion omówił stan realizacji inwestycji związanych z rozbudową Szpitala Na Wyspie w Żarach oraz inwestycji realizowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich. W następnej kolejności skupiono się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem oraz zabezpieczeniem życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu. Poruszono tematy związane z doposażeniem Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, programami społecznymi (prozdrowotnymi) skierowanymi do mieszkańców miast i wsi oraz dodatkami dla sołtysów. Na zakończenie podkreślono znaczenie dobrej współpracy dla dobra społeczności lokalnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook