Wydarzenia

XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-03-2016
Ilustracja do informacji: XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 marca 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Radni wysłuchali sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji Macieja Sałka z działalności komendy w 2015 roku. Podoobne sprawozdanie złożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - Robert Słowikowski. Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za 2015 rok przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny Piotr Bogusławski. Radni zapoznali się także z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, jak również z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektami pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2015 roku. Ponadto pozytywnie oceniono ubiegłoroczną działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku i w Żarach.
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku. Dokonano również zmian w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
czytaj dalej

Młodzież zapobiega pożarom - wyniki eliminacji powiatowych

 • 21-03-2016
Ilustracja do informacji: Młodzież zapobiega pożarom - wyniki eliminacji powiatowych
18 marca 2016 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". Uczestników turnieju przywitał zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach - mł. bryg. Paweł Hryniewicz oraz Starosta Powiatu Żarskiego - Janusz Dudojć - pełniący także funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żarach.Turniej składał się z części pisemnej oraz finału ustnego.
 
Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali:
- w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe):
1 miejsce - Bartosz Kowalczewski - SP w Bieniowie,
2 miejsce - Marcin Tyszer - SP Nr 8 w Żarach,
3 miejsce - Paweł Grześkowiak - SP Nr 1 w Żarach.
 
- w II grupie wiekowej (gimnazja):
1 miejsce - Maciej Rozmys - Niepubliczne Gimnazjum w Lubsku,
2 miejsce - Jakub Żaba - Gimnazjum w Trzebielu,
3 miejsce - Anita Kopiej - Gimnazjum w Trzebielu.
 
- w III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne):
1 miejsce - Grzegorz Feret - ZSOiT w Żarach,
2 miejsce - Grzegorz Stefanowicz - ZSE w Żarach,
3 miejsce - Kacper Sokulski - ZSE w Żarach.
 
Nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych oraz upominki dla uczestników turnieju ufundował Starosta Powiatu Żarskiego. Słodki poczęstunek zapewniła - jak co roku - Piekarnia państwa Anny i Eugeniusza Ślawskich z Lipinek Łużyckich.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich, które zaplanowano na 22 kwietnia w Zielonej Górze. Powiat żarski reprezentować będą zwycięzcy, którzy zajęli 1 i 2 miejsce w danej grupie wiekowej.
 
czytaj dalej

XIII Powiatowy Mecz Ortograficzny

 • 18-03-2016
Ilustracja do informacji: XIII Powiatowy Mecz Ortograficzny
15 marca 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach po raz kolejny był gospodarzem XIII Meczu Ortograficznego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego. Zwycięzcą został Marcin Hermansdorfer z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Żarach, a honorowy patronat nad imprezą objął starosta Janusz Dudojć.
czytaj dalej

Radni na warsztatach w Niemczech

 • 16-03-2016
Ilustracja do informacji: Radni na warsztatach w Niemczech
15 marca 2016 delegacja radnych powiatowych - członków Komisji Edukacji i Unii Europejskiej - z przewodniczącą rady Heleną Sagasz i starostą Januszem Dudojciem, zwiedzała warsztaty praktycznej nauki zawodu prowadzone przez Izbę Rzemieślniczą w Cottbus. Celem wyjazdu było zapoznanie z warunkami i wyposażeniem warsztatów w Niemczech w kontekście możliwości odbywawnia tam praktyk uczniów z Powiatu Żarskiego, a także w związku z koncepcją modernizacji szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Radnym towarzyszyła sekretarz powiatu Agnieszka Domaradzka oraz naczelnicy wydziałów edukacji i budownictwa żarskiego starostwa - Bartłomiej Kubiak i Mariusz Myśliwy.
czytaj dalej

Wesołe kurczaki w starostwie

 • 16-03-2016
Ilustracja do informacji: Wesołe kurczaki w starostwie
15 marca 2016 do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyła grupa dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku - niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. W imieniu samorządowców, wicestarosta Małgorzata Issel podziękowała za piękne świąteczne życzenia - dzieciom, nauczycielom, wychowawcom oraz dyrekcji lubskiego Ośrodka.
czytaj dalej

Żarski Ceramik najlepszy w konkursie

 • 02-03-2016
Ilustracja do informacji: Żarski Ceramik najlepszy w konkursie
1 marca 2016 w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyło się podsusmowanie międzyszkolnego konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Żarach.
W konkursie na zagospodarowanie skweru przy placu Łużyckim zwyciężyła Ewa Dziemdziora z kl. III Technikum Architektury Krajobrazu. Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Nieporowska (kl. III TAK), Dagmara Łukowiak (kl. III TAK) oraz Dagmara Bortkiewicz (kl. II TAK).
W konkursie na zagospodarowanie skweru przy ul. Zakopiańskiej najlepsze okazały się Patrycja Kurzawska i Paulina Misiurek (kl. III TAK). Wyróżnienia przyznano Roksanie Żelazko–Klisowskiej i Weronice Srebniak.
Opiekunką startujacych w konkursie uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach była Katarzyna Marciniszyn. Oprócz nagród indywidualnych, szkoła otrzymała tablicę multimedialną.
Wystawa pokonkursowa do 4 marca na pierwszym piętrze żarskiego ratusza.
czytaj dalej

XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-02-2016
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy komisji stałych rady. Uchwalono również roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Radni dokonali zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Przegłosowano także uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach. Dokument zakłada, że nowy zespół szkół rozpocznie działalność z dniem 1 września 2016 r. W jego skład wejdą: Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
czytaj dalej

Dzień Żołnierzy Wyklętych w Żarach

 • 29-02-2016
Ilustracja do informacji: Dzień Żołnierzy Wyklętych w Żarach
28 lutego 2016 w Żarach odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnieży Wyklętych". Po mszy świętej, tuż obok kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - w asyście kompanii honorowej - odsłonięto Pomnik Żołnieży Wyklętych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu Powiatu Żarskiego, ze starostą Januszem Dudojciem na czele.
czytaj dalej

Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • 25-02-2016
Ilustracja do informacji: Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego
24 lutego 2016 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. Powiat Żarski reprezentował starosta Janusz Dudojć. Głównym gościem posiedzenia był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Udział Wojewody był okazją do przedstawienia problemów, z jakimi borykają się samorządy powiatowe, a także możliwością zapoznania się z planami rządu w kwestii przewidywanych zadań samorządów powiatowych przy realizacji zapowiadanych nowych rozwiązań systemowych w obszarze spraw należących do właściwości powiatów.
Konwent podjął również dwa stanowiska: w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18 oraz w sprawie poparcia inicjatywy budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
czytaj dalej

Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych

 • 22-02-2016
Ilustracja do informacji: Rozwój szkolnictwa zawodowego - spotkanie zespołów roboczych
22 lutego 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie robocze zespołów do spraw opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim.
Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przedstawił założenia "Projektu modernizacji szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim". Emilia Stachów, psycholog i doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach przedstawiła "Plany i preferencje edukacyjne gimnazjalistów. O sytuacji demograficznej mówił z kolei Bartłomiej Kubiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w żarskim starostwie.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5