Wydarzenia

Umowa partnerska na rzecz rozwoju

 • 16-06-2015
2 czerwca 2015 w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Żarach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy ŁWSH w Żarach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach, Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach, Fundacją "Przedsiębiorczość", Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacją CRSEG. Partnerstwo zostało podpisane na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.

Samorządowcy kopali

 • 12-06-2015
Ilustracja do informacji: Samorządowcy kopali
29 maja 2015 na stadionie miejskim w Lubsku odbył się doroczny samorządowy turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego. Na przeciw siebie stanęły reprezentacje złożone z radnych i pracowników samorzadowych miast i gmin oraz starostwa. Klasyfikacja przedstawia się następująco: 1 miejsce - Urząd Miejski w Żarach, 2 miejsce - Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, 3 miejsce - Urząd Gminy Żary, 4 miejsce - Urząd Miejski w Lubsku, 5 miejsce - Urząd Miejski w Jasieniu, 6 miejsce - Urząd Gminy Tuplice, 7 miejsce - Starostwo Powiatowe w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: 2015 05 29 - Lubsko - Samorządowy turniej piłki nożnej

Eko Planeta na sesji

 • 12-06-2015
Ilustracja do informacji: Eko Planeta na sesji
28 maja 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się VIII sesja Rady Powiatu.
Na sesji pogratulowano uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, którzy w kategorii zespołowej zajęli pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta". Wraz z gratulacjami, starosta wręczył dyrektorowi Jarosławowi Kropskiemu symboliczny czek na kwotę 2.000 złotych, z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu biologicznego.
czytaj dalej

Gratulacje dla mistrzów z Chromika

 • 27-05-2015
Ilustracja do informacji: Gratulacje dla mistrzów z Chromika
26 maja 2015 pod żarskim ratuszem uroczyście powitano koszykarską reprezentację Uczniowskiego Klubu Sportowego "Chromik" Żary, która przywiozła z Radomia tytuł Mistrza Polski w koszykówce mężczyzn U16. Ten kolejny już wielki sukces klubu cieszy nie tylko zapalonych kibiców koszykówki, ale wszystkich mieszkańców, którzy mogą być dumni z osiągnięć Chromika. Gratulacje i życzenia wielu kolejnych sukcesów, w imieniu samorządu powiatu żarskiego, złożyła wicestarosta Małgorzata Issel.
czytaj dalej

Uczniowie nagrodzeni

 • 26-05-2015
Ilustracja do informacji: Uczniowie nagrodzeni
26 maja uczniom szkół ponadgimnazjalnych wręczono nagrody starosty żarskiego za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Nagrody rzeczowe o wartości 300 i 250 złotych otrzymali: Olaf Małek i Dominika Bednarek - uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach; Maksymilian Gronek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach; Aleksandra Mazur z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach; Przemysław Łukowski i Michał Czerniawski ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach; Paweł Kosidło i Natalia Gołąb z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach; Mateusz Borowy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku; Anna Kozłowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach; Daniel Ratajczyk, Artur Szewczyk i Oskar Targoński z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.
czytaj dalej

Jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych

 • 27-05-2015
Ilustracja do informacji: Jubileusz Zespołu Szkół Specjalnych
22 maja 2015 odbyły się obchody 60-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach. Uroczysta gala miała miejsce w sali widowiskowej Luna w Żarach. Następnie na terenie szkoły przy ul. Spokojnej odsłonięto tablicę poświęconą patronce Marii Grzegorzewskiej i posadzono 60 krzewów na 60-lecie.
czytaj dalej

Nowy most w Łęknicy

 • 20-05-2015
Ilustracja do informacji: Nowy most w Łęknicy
16 maja w Łęknicy odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanego mostu kolejowego na Nysie Łużyckiej, przeznaczonego do ruchu pieszego i rowerowego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu "Przygoda z Nysą - turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego".
czytaj dalej

Fundusze europejskie w nowej perspektywie

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: Fundusze europejskie w nowej perspektywie
13 maja 2015 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie w nowej perspaktywie". Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z możliwościami aplikowania o środki unijne w ramach krajowych programów: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Informacji udzielali pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
czytaj dalej

Jubileusz 200-lecia Parku Mużakowskiego

 • 11-06-2015
1 maja 2015 W ramach uroczystości przedstawiciele świata polityki, przedstawiciele Wojewody Lubuskiego oraz inni reprezentanci transgranicznego regionu wokół Parku Mużakowskiego złożyli podpisy pod deklaracją w sprawie integralnego kształtowania i rozwoju turystycznego Europejskiego i Światowego Geoparku Łuk Mużakowa wraz z Parkiem Mużakowskim oraz okalającym go Mużakowskim Krajobrazem Kulturowym jako jego centrum. Gospodarzem uroczystości – byli: UM w Łęknicy oraz polskie i niemieckie Stowarzyszenia i fundacje związane z Łukiem Mużakowa.

VII sesja Rady Powiatu

 • 15-05-2015
Ilustracja do informacji: VII sesja Rady Powiatu
29 kwietnia 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła sięVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W programie sesji znalazło się między innymi:
1. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego w roku 2014 – wystąpienie Sekretarz Powiatu Pani Agnieszki Domaradzkiej.
5. Informacja na temat realizowanych projektów inwestycyjnych w tym z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej w latach 2004-2014 – prezentacja Gł. Specjalisty Samodzielnego Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Środków Europejskich Pani Marioli Kowalskiej.
6. Informacja na temat dostosowania kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 do potrzeb rynku pracy – wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Bartłomieja Kubiaka.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Żarski pomocy finansowej Gminie Brzeźnica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Brzeźnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5