.

2018-2023

PREZYDIUM RADY POWIATU ŻARSKIEGO

  • 26-11-2018
Tadeusz Kordylewski
Wiceprzewodniczący Rady
Wiktor Kułdosz
Przewodniczący Rady
Krzysztof Czerniawski
Wiceprzewodniczący Rady
 

SKŁAD RADY POWIATU ŻARSKIEGO

  • 26-11-2018
Skład Rady Powiatu Żarskiego
 
Brzyśkiewicz Małgorzata Agata
Czajkowski Tomasz
Czerniawski Krzysztof Władysław          
Dowhan Jarosław Grzegorz
Drozd Kazimierz              
Dyba Dariusz Jan
Femlak Marek
Górski Sebastian Krzysztof
Haściło Elżbieta               
Issel Małgorzata Barbara
Kępiński Bogdan Wiesław ( w miejsce Napiórkowskiego Olafa Krzysztofa)
Kordylewski Tadeusz Waldemar
Kułdosz Wiktor
Łahucik Józef    
Łaskarzewska Maria      
Łobacz-Bącal Elżbieta    
Mazurkiewicz Roman   
Radzion Józef   
Rudnicki Michał              
Ślawska Anna   
Wołowicz Franciszek    

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU ŻARSKIEGO VI KADENCJA 2018-2023

  • 26-11-2018
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Marek Femlak - Przewodniczący Komisji
 
Anna Ślawska - Wiceprzewodnicząca Komisji
Kazimierz Drozd - członek
Tomasz Czajkowski - członek
Krzysztof Czerniawski - członek
Jarosław Dowhan - członek
Tadeusz Kordylewski - członek
Roman Mazurkiewicz - członek
Michał Rudnicki - członek
 
Komisja Budżetu i Infrastruktury
 
Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Komisji
 
Józef Łahucik - Wiceprzewodniczący Komisji
Małgorzata Brzyśkiewicz - członek
Jarosław Dowhan - członek
Marek Femlak - członek        
Sebastian Górski - członek
Wiktor Kułdosz - członek
Roman Mazurkiewicz - członek
Michał Rudnicki - członek
Anna Ślawska - członek
Franciszek Wołowicz - członek
           
Komisja Edukacji i Rynku Pracy
 
Elżbieta Haściło - Przewodnicząca Komisji
 
Krzysztof Czerniawski - Wiceprzewodniczący Komisji
Małgorzata Brzyśkiewicz - członek
Bogdan Kępiński - członek
Tadeusz Kordylewski - członek                    
Wiktor Kułdosz - członek
Maria Łaskarzewska - członek
Elżbieta Łobacz-Bącal - członek
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Sebastian Górski - Przewodniczący Komisji
 
Jarosław Dowhan - Wiceprzewodniczący Komisji
Kazimierz Drozd - członek
Dariusz Dyba - członek
Bogdan Kępiński - członek
Józef Łahucik - członek
Franciszek Wołowicz - członek
 
Komisja Rewizyjna
 
Kazimierz Drozd - Przewodniczący Komisji
 
Józef Łahucik - zastępca
Elżbieta Haściło - Sekretarz
Dariusz Dyba - członek
Sebastian Górski - członek
Maria Łaskarzewska - członek
Elżbieta Łobacz – Bącal - członek
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook