.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Do zadań Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

  • 07-05-2015
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
5) rzecznik współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Przydatne informacje

  • 17-03-2017

Internetowe rozstrzyganie sporów

Za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisja Europejska zapewnia bezpieczniejsze i sprawiedliwsze zakupy przez internet poprzez dostęp do narzędzi rozstrzygania sporów o wysokiej jakości.
Jeżeli przebywasz w UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie, możesz skorzystać z platformy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania swojego problemu konsumenckiego, omówienia rozwiązania twojego problemu bezpośrednio
ze sprzedawcą lub zaakceptowania organu rozstrzygającego spory, który zajmie się twoją sprawą.
Platforma ODR nie jest powiązana z żadnym sprzedawcą. Możesz skorzystać z platformy ODR we wszystkich językach UE, a także w języku islandzkim i norweskim.
 

Dokumenty do pobrania

  • 13-12-2021
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook